Forfatterarkiv: ligan4552

Søk medlemsskap i Akademiet for yngre forskere!

Nå er det åpent for å søke medlemsskap i Akademiet for yngre forskere (AYF)

AYF ønsker å ha medlemmer fra alle typer institusjoner og fagfelt. Det er vel så viktig også å ha forskere innenfor en bredde av stillingskategorier, alt fra stipendiater til professorer.

Her er kriteriene for opptak:

 • kan vise til et betydelig og selvstendig vitenskapelig eller kunstnerisk arbeid samt har markert seg aktivt og faglig innenfor sitt fagfelt.
 • har interesse for og mulighet til å delta aktivt i AYF sitt virke.
 • ikke fyller mer enn 40 år i kalenderåret opptaket skjer. Fratrekk i alder grunnet foreldrepermisjon, verneplikt og sykemelding følger Norges forskningsråds retningslinjer.

 Søknadsfristen er 9.juni. Etter søknadsfristen vil en egen innvalgskomite vurdere alle søknadene. Her vil rundt 20 bli kalt inn til intervju, hvorav 10 blir tilbudt medlemskap.

Link til utlysningsteksten:https://akademietforyngreforskere.no/soknad2024/  Les videre

Kommunikasjonskurs: Bli en medieyndling!

Hvordan finner du nyhetspoengene i forskningen din? Hva skal til for at budskapet når ut i media? På dette kurset lærer du hvordan finne den gode historien i forskningen din, og hvordan du kan koble deg på nyhetsbildet. Kurset passer for deg som trenger starthjelp til den gode mediekontakten.

Påmelding innen mandag 3. juni. Gi beskjed så snart som mulig om du ikke kan delta slik at andre kan få overta plassen.

Mediekurset passer for forskere på alle nivåer, fra doktorgradskandidater til erfarne forskere.

Kurset vil bli holdt på norsk.

Indo-Norwegian Cooperation Programme in Higher Education and Research

Call for applications 2024

The Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir) and the University Grants Commission (UGC) India, announce up to NOK 32 000 000, – ≈ INR 262 080 000, – in joint grants (50/50 from each side) to project partnerships between Norwegian and Indian higher education institutions.

The aim of the call is to establish partnerships for internationalisation and quality enhancement in higher education, through academic collaboration and mobility, in close connections to work life, industry and business in India and Norway.

The cooperation shall complement and expand existing Indian and Norwegian research cooperation.

Application deadline 13 August 2024

https://hkdir.no/en/grants-and-open-calls/incp2-call-for-applications-2024

Horisont Europa kurs

Skaff deg oppdatert informasjon og kunnskap! Få oversikt over de nyeste endringene som er kommet i avtaleverket med Kommisjonen. Lær reglene som gjelder for Lump Sum prosjekter (prosjekter med forhåndsdefinert kostnadsramme). Og mye annet!

Vi har ledig plass på kurs før sommeren:

Meld deg på – alle våre kurs er gratis!

Program for forskningsledelse ved UiB

Program for forskningsledelse er et breddetilbud for alle med ansvar for forskningsgrupper eller forskningsprosjekter som ønsker å bli tryggere i egen rolle.

Programmet har som mål å styrke deltagernes utvikling som gruppeledere, gi inspirasjon til å bygge gode forskningsmiljø og sikre gode rammevilkår for forskning og forskningssamarbeid. Gjennom programmet vil deltagerne jobbe med utfordringer fra egen hverdag.

Programmet består av tre samlinger som løper over tre måneder. Hver samling er bygget opp av tematiske bolker som innledes av korte faglige innlegg og erfaringsbidrag, og danner utgangspunkt for individuell refleksjon og diskusjoner/arbeid i grupper.

 • Samling 1: 18.-19. september 2024
 • Samling 2: 15. oktober 2024
 • Samling 3: 13. november 2024

Søknaden må være sendt innen 7. juni 2024.  Du vil få beskjed om du har fått plass i løpet av juni 2024.

https://www.uib.no/hr/170492/program-forskningsledelse-ved-uib

Grunnleggende brannvernopplæring UIB 2024

Minner om brannvernkurs som er obligatorisk for alle ansatte, UiB tilbyr digitalt kurs 

https://nettkurs.tiv.no/no/feidelogin

og

GRUNNLEGGENDE BRANNVERNOPPLÆRING

Å forstå riktig bruk av brannapparater og implementere grundig sikkerhetspraksis er essensielt for å beskytte deg selv og andre i tilfelle nødsituasjoner.

Gjennom praktisk trening og veiledning vil vi veilede deg gjennom riktig bruk av brannapparater, evakueringsteknikker og andre viktige brannsikkerhetsprosedyrer. Vår målsetting er å gi deg selvtillit og kompetanse til å håndtere brannsituasjoner på en trygg og effektiv måte.

Innhold:
·      Grunnleggende teori om forskjellig typer slukkeutstyr (ute).
·      Slukking med brannapparater (ute).
·      Alternative måter å slukke småbranner (ute).
·      Røykutvikling i røykvogn (ute).

lenke til påmeldingsskjema (det er kurs både på norsk og engelsk) https://deltaker.tiv.no/no/participate/grunnleggende-brannvernopplaering-uib-2024-c2e062305f

Horizon Europe info day 28 May

This short information session aims to inform potential applicants about 3 new topics that have been added to the Cluster 1 ‘Health’ work programme of 2024.

Under the pillar 2 of Horizon Europe, Cluster 1 focuses on Health and aims to deliver on the following six destinations matching the Strategic Plan:

 • Staying healthy in a rapidly changing society
 • Living and working in a health-promoting environment
 • Tackling diseases and reducing disease burden
 • Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care
 • Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society
 • Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health-related industry

https://research-innovation-community.ec.europa.eu/events/3clxegsRz1MMCZg2Onsstd/overview

“FRIPRO-løftet”, part 3: Proposal Reading Day

Are you considering applying for FRIPRO funding from the Research Council? This is the third workshop in the “FRIPRO-løftet” series.

27.05.2024 – 09.00–15.00

Workshop for researchers at all career levels, who are considering applying for funding for FRIPRO projects from the Research Council of Norway

https://www.uib.no/en/boa/170311/fripro-l%C3%B8ftet-part-3-proposal-reading-day

Marie Sklodowska-Curie – Postdoctoral Fellowships

The Marie Skłodowska-Curie Actions lie under the Excellent Science pillar of Horizon Europe. The goal of MSCA Postdoctoral Fellowships  is to enhance the creative and innovative potential of researchers holding a PhD degree who wish to acquire new skills through advanced training, international, interdisciplinary and inter-sectoral mobility. The scheme supports academic projects but does strongly encourage researchers to include project work in the non-academic sector.

Webinar by the Reserach Council of Norway for MSCA-PF applicants to Norwegian host institutions:

MSCA Postdoctoral Fellowships – Webinar (forskningsradet.no)

Online writing class 29.-30. May 2024:

Agenda 2024 MSCA-PF writing class.

Sign up by 28. May via the registration form.

 

Data café at the Faculty of Medicine 27 June

We are pleased to invite you to the next Data café at the Faculty of 
Medicine on the 27th of June from 12:00 to 15:00 in the conference room 
at the 9th floor of the BBB 
(
https://rom.app.uib.no/romInfo/q.php/408/9A110BP). We will enjoy a 
mingling lunch followed by two workshops:

1- David will give a new iteration of his workshop building large 
language models (LLMs) for text generation. This time we will try to 
make it more interactive and let you play with the code during the 
sessions, so it might be interested for some of you to take the workshop 
again.

2- Jakub will give an introductory workshop on data visualization with 
python. If you are tired of spending hours on Excel/GraphPad, want to 
learn how to create publication-grade plots automatically using free 
software, and at the same time learn some good practices on data 
visualization, this is for you.

The workshops are entry-level, there is no prior requirement and all are 
welcome independently of their seniority or expertise.

To help us plan the food and workshops, please register at the link below:
https://forms.gle/VmDL4oEsn5SBamSD6

Stor tildeling til Endokrin Medisin fra Novo Nordisk Fonden.

Postdoktor Grethe Ueland har i sterk nordisk konkurranse fått tildelt et Excellence Emerging Investigator Grant for prosjektet “Autonomous cortisol secretion, a frequent cause og metabolic syndrome?” Vi som står rundt er ikke overasket når vi vet hva Grethe har oppnådd på få år. Midlene (10 millioner DKK) gir Grethe mulighet til å kombinere forskning og klinisk endokrinologi de neste 5 årene.

Forsker Anette Bøe Wolff har også i knallhard konkurranse fått tildelt et Excellence Ascending Investigator Grant for å studere antistoffer mot cytokiner, som en mekanisme for autoimmunitet og med det etablere sin egen forskningsgruppe. Tildeling er et resultat av Anettes dyktighet, utholdenhet og entusiasme i studier av autoimmunitet og rollen til proteinet AIRE (autoimmune regulator) som i høst førte til en publikasjon i Nature om tanndefekter ved APS-1 og cøliaki. Også dette stipendet er på 10 millioner DKK.

Less than a week until application deadline for Researcher projects

Up to 202,5 MNOK in total is available through five different themes in our main call for proposals. This includes 16 MNOK to institutions outside Oslo and Young Aspiring Cancer Researchers, as well as 24 MNOK to Genomic testing.

Remember to finish your application and send it before Tuesday 28th of May at 13.00. We look forward to receiving your application!

https://nettsoknad.kreftforeningen.no/#call/1602/details

Developing Competitive ERC Starting and Consolidator Grant Proposals

The competition can be daunting, but to date, 50 ERC grants have been won by researchers at UiB. Find out how to prepare a competitive application with this digital workshop for Starting and Consolidator applicants.

04.06.2024 – 09.00–15.00

This course explains how to convey your research concept in a way that convinces both the ERC panel and your expert evaluators, and maximises your chances of success.

Session 1:  9:00-11:30pm

 • ERC instrument basics
 • Pitching for your ERC panel
 • Selecting your evaluators
 • Presenting your research clearly and convincingly

Session 2: 12:30 – 15:00

 • Designing and implementing your research
 • Writing a competitive B1: extended summary
 • How to write a competitive B2: full proposal

https://www.uib.no/boa/157092/developing-competitive-erc-starting-and-consolidator-grant-proposals

Webinar om ERC Synergy Grant

Passer for: Forskere og EU-rådgivere
Påmeldingsfrist: 07.06.2024 kl. 07.00
Digitalt: Arrangementet strømmes
Når: 7. jun. kl. 10:00–11:45

Møtet blir holdt på engelsk.

Du har en kjempespennende forskningsidé som er virkelig banebrytende, men trenger også spisskompetansen til en eller flere andre PIs for å kunne løse utfordringen? ERC Synergy Grants kan være løsningen. Delta i vårt webinar om ordningen!

https://www.forskningsradet.no/arrangementer/2024/webinar-om-erc-synergy-grant/

2. Forskningsdag ved Det medisinske fakultet

For andre gang skal Forskningsdagen være en arena hvor forskere fra fakultetets fem institutter viser frem sin forskning, finner felles interesser og nye samarbeidspartnere. Vi ønsker å bli kjent med både de etablerte gruppene og nye og unge forskere. Årets tema er kunnskapsvalorisering i krysningspunktet mellom klima, miljø og helse.

Preliminært program: Her

Deltakere: dette er et internt arrangement, åpent for alle ansatte ved Det medisinske fakultet samt tilknyttede ph.d.-kandidater og postdoktorer.

Påmelding: Påmelding til forskningsdag ved Det medisinske fakultet / Registration for the Research Day at the Faculty of Medicine 2024 (uib.no) Frist 28. mai 2024.

Gjenoppfriskningen av K2-retreat

K2 arrangerte sin årlige retreat tirsdag 30. april. Kledelig til den økonomiske situasjonen på instituttet ble årets møte holdt i UiB sine nyoppussede lokaler i Nygårdsgaten 5, ikke på Solstrand.

Det var faktisk mye nyttig å høre på og lære av. Etter velkomsthilsen av avtroppende instituttleder Pål fikk vi en gjennomgang av prosjektet «sunn økonomi» av dekanus Per Bakke. K2 sin økonomi er for tiden ikke sunn, men den skal bli det. For å starte med det positive. K2 gjør det godt på forskningsfronten, og har en svært god inngang av ekstern finansiering, og ingen mister jobben. Det negative er at vi går med underskudd og det er stillingsstopp. Dette rammer ulike grupper og fagområder ulikt, ikke minst administrasjonen som fra juni bare vil bestå av 1,5 stillinger. Derfor må vi jobbe som et lag og være kreative. Det er ikke vanntette skott mellom fagområder, og pliktarbeid for stipendiater er ikke nødvendigvis bare undervisning, det kan også være administrative oppgaver. Det blir ikke lett og noen må kanskje ut av konfortsonen. Vi fikk gode råd på veien av psykolog: Andreas Hillestad Schei, fra HMS-avdelingen.

Noe som kan hjelpe oss å bli mer kreative er bruk av kunstig intelligens. Robert Hetlelid fra IT-avdelingen gave en flott oversikt over UiB-chat og Copilot som er verktøy som tilbys de ansatte ved UiB – sammenlignet med Chat-GPT er disse verktøyene mye bedre og jeg har nå sagt opp mitt abonnement på Chat-GPT, nå blir det Copilot. For dem som bruker Helse Bergen pc – du må logge på Edge med din Uib-konto.

Kanskje skal du bruke Copilot til å skrive en bedre søknad? Vår forskningsrådgiver Susanna Pakkasmaa gav en flott oversikt over søknadsmuligheter. Vi er gode, men vi må bli bedre, og spesielt er det gode muligheter gjennom EU – der må vi bli bedre. For ytterligere inspirasjon fikk vi så presentert noen suksesshistorier. Forskerlinjestudent Jonas Hodneland Sundfjord fortalte om sine longitudinelle GWAS-analyser på Mor-Barn-kohorten, mens professor Simona Chera redegjorde for hva det KG Jebsen-senteret for Myeloid Blood Cancer skal drive med. Til forskningen brukes mye kjemikalier og noen ganger trenger man å bli kvitt disse. Da kan det være nyttig å snakke med Bente-Lise P. Lillebø, seniorrådgiver ved Bedriftshelsetjenesten. UiB har en fantastisk avtale med BIR om kjemikaliehåndtering som dere bør kjenne til. Det hele ble rundet av med en oppdatering om Vestlandslegen av professor Simon Dankel hvoretter jubilanter ble markert og Pål Njølstad ble takket av med et AI-generert kunstverk som seg hør og bør. Det hele ble ledet av professor Silje Skrede

De som ikke var der, gikk virkelig glipp av noe. Neste år blir det ny retreat, kanskje kan snuoperasjonen bringe oss til Solstrand?

God maihelg

Eystein Husebye
Fungerende instituttleder

Frokostseminar – Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?

Digitalt frokostseminar tirsdag 28.mai på Zoom kl.0830-1000

Arbeidsmiljø – felleskap – psykologisk trygghet

Vi inviterer til årets andre frokostseminar 28.mai om Psykologisk trygghet:

Seminaret arrangeres digitalt tirsdag 28.mai kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her: 

Frokostseminar (Webinar) – Det gode arbeidsmiljø fredag 28.mai -Psykologisk trygghet)

Påmelding innen arbeidsdagens slutt 27.mai. Innkalling med lenke til seminaret sendes automatisk.

Les videre

IHI future calls for proposals

We publish draft information on future call topics a few months ahead of the official call launch. We do this to give you additional time to find or build a consortium and prepare a strong proposal. Note that as draft topics are still under development, the texts may change considerably between the versions published here and the call launch, and you should always check the final, approved topic texts once the calls are launched.

Just published – draft topics for IHI call 8

The following topics are under consideration for inclusion in IHI call 8, a two-stage call which will be launched in the coming months:

https://www.ihi.europa.eu/apply-funding/future-opportunities

Helse 2030: Bergen navigerer mot ny helsenæring

Bergensregionen kan stå ved inngangen til en revolusjon innen helsesektoren. Denne dagen avdekker vi suksesshistorier, potensial og omfang. Hvordan bli et senter for helseinnovasjon som tiltrekker nye investorer og helsenæring som igjen gir skatteinntekter til gode offentlige helsetjenester?

Onsdag 12. juni 2024 kl. 08:30 – 12:00 Grand Bergen

Påmeldingsfrist: mandag 10. juni kl. 12:00

https://www.bergen-chamber.no/arrangementer/helse-2030-bergen-navigerer-mot-ny-helsenaering/

Meet the European Research Council (ERC): Frontier Research in Norway

Join us for an exclusive event dedicated to excellent research!
26 June, 09.45–13.45 in the University Aula, Bergen

The University of Bergen (UiB) is proud to welcome the President and Scientific Council of the European Research Council (ERC) to Bergen.

We extend an open invitation to the entire research community to participate in this open event in the University Aula, where you will have the opportunity to:

 • Explore the significant role of excellent research in Norway and Europe through a panel dialogue featuring the ERC President, the President of the Norwegian Research Council and UiB’s Rector.
 • Gain insight into the ERC’s perspectives, including trends, future developments, and principles guiding the work of the ERC Vice Presidents, across different research domains.
 • Hear firsthand from ERC-funded researchers about their pioneering accomplishments and get invaluable insights into their journeys.  Learn how ERC grants can elevate your career and research with substantial funding opportunities for different career stages.

You are welcome to engage with ERC representatives, speakers and colleagues in plenary sessions and in the networking breaks and during lunch.

Please find the programme and practical information here:

Meet the ERC: Frontier Research in Norway

Please register here – both for on-site and online participation. There is a limited number of seats.

Bli med på FRIPRO-workshop!

Som et bidrag til å styrke søknader til FRIPRO, lanserer UiB denne våren «FRIPRO-løftet»: En serie med to workshops og en NFR-FRIPRO-søknadslesedag.

Tiltakene tar sikte på å ruste UiB-forskere med de nødvendige verktøyene for å øke sjansene for å få tilslag.

Workshopene retter seg til forskere på alle karrieretrinn, og som vurderer å søke støtte fra FRIPRO ved Norges forskningsråd.

Gjennom workshops, interaktive sesjoner og case-studier, vil Forsknings- og innovasjonsavdelingen – sammen med lokale rådgivere – tilby praktisk opplæring for å forstå begrepene «impact» og «implementering» i FRIPRO-sammenheng.

FRIPRO-løftet består av tre deler:

08. mai: Impact-workshop

14. mai: Implementation workshop

27. mai: Lesedag

SPIRE – Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Hvem kan søke

 • Vitenskapelige ansatte i førstestillinger (kombinerte stillinger som innehar en forskningsdel), forskere (kode: 1109,1110, 1183 – med doktorgrad) og postdoktorer ved UiB.
 • Vitenskapelige ansatte må være ansatt i minimum 50% ved UiB.
 • Postdoktorer må ha 100% ansettelse ved UiB, og må vise til ansettelse ved UiB 2 år frem i tid for å kunne søke.

Det kan søkes om SPIRE-midler til følgende 2 kategorier:

 1. SPIRE midler for internasjonale forskningssamarbeid. Støtten er å anse som såkornsmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader.
 2. SPIRE – Gjesteforskermidler

Søknadsfrist for SPIRE-midler er 9. mai 2024. 

https://www.uib.no/fia/75098/spire-s%C3%A5kornsmidler

Forskning og innovasjon for å styrke bærekraften i kommunale helse- og omsorgstjenester

Søknadstype: Innovasjonsprosjekt
Søknadsfrist: 18. september 2024, kl. 13:00 CEST
Aktuelle temaområder: Helse
Målgrupper: Offentlig sektor, Forskningsorganisasjon
Støttegrenser: Kr 6 000 000-16 000 000
Antatt tilgjengelige midler: Kr 150 000 000
Prosjektvarighet: 24-48 måneder

Formålet med utlysningen er å stimulere til forskning og innovasjon som er forankret i behov for å styrke bærekraften i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2024/forskning-og-innovasjon-for-mer-sammenhengende-og-effektive-kommunale-helse–og-omsorgstjenester/

Refleksjoner over en spennende reise ved K2

Når min tid som instituttleder ved K2 nå går mot slutten, kjenner jeg både på nostalgi og takknemlighet. Disse siste seks årene har vært en virvelvind av utfordringer, triumfer og samhold – en reise som har satt dype spor i vår avdeling.

Et mønster av fremragende prestasjoner

Vår avdeling er som et livlig mønster vevd av ulike disipliner. Fra medisinsk utdanning til farmasi og ernæring har vi næret tankene til utallige studenter, formet deres fremtid og innprentet i dem en høy standard for kvalitet. Våre professorer og førsteamanuenser – 52 støttespillere i faste stillinger og 79 dedikerte sjeler i deltidsstillinger – er trådene i dette nettverket som gjør det mulig å tilby våre studenter undervisning som vil bære dem trygt ut i yrkeslivet.

De usynlige heltene

Men la oss ikke glemme de mindre synlige heltene – de 171 doktorgrads- og postdoktorforskerne som arbeider utrettelig i laboratoriene, løser mysterier og skyver grensene for kunnskap. Deres lidenskap driver vår forskning, og deres nysgjerrighet driver oss fremover. Til dem retter jeg min dypeste takk.

Banebrytende oppdagelser

Vår reise har vært preget av milepæler. Vi har stått på lokale podier, fått velfortjente priser og både nasjonal og internasjonal anerkjennelse har vært en bekreftelse på vår kollektive innsats. Vi har bidratt til banebrytende oppdagelser og vår forskning finnes derfor i sidene til prestisjetunge internasjonale tidsskrifter som for eksempel inkluderer Nature-familien.

Translasjonsmagi

Vår forskning er mer enn datapunkter – det er en bro mellom laboratoriet og sykesengen.  Alltid med pasienten i bakhodet jobber vi mot løsninger som betyr noe. Og det er denne balansegangen mellom vitenskap og praksis, mellom molekyler og medisin som til slutt fører til at hypoteser blir til håp – til bedre diagnostikk og behandling for våre pasienter.

Å trosse stormene

Ja, det har vært stormer. Koronapandemien og de økonomiske utfordringene har testet vår motstandskraft. Men som erfarne sjøfolk har vi justert seilene våre og navigert gjennom urolige farvann. Og midt i alt dette har K2s ånd forblitt urokkelig – et fyrtårn av samarbeidsvilje.

Takknemlighet råder

I dag står jeg ved inngangen av et nytt kapittel, hjertet mitt er først og fremst fylt av takknemlighet. Til teknikerne som finjusterer instrumentene våre, de unge forskerne som drømmer stort, og professorene som pirrer nysgjerrigheten. Og la oss ikke glemme de administrative sliterne som holder skipet vårt flytende, deres nøyaktige arbeid kan oppleves som skjult, men settes alltid stor pris på. Tusen takk.

Farvel

Når jeg nå skriver min siste redaksjonelle kommentar, hever jeg et virtuelt glass til hver enkelt av dere. Vårt institutt handler ikke bare om vitenskap; det handler om menneskene – de bankende hjertene som gir liv til veggene i de mange lokalene til K2. Mitt håp er at K2 fortsetter å blomstre, til glede for nye generasjoner.

Tusen takk, kjære kolleger, for at dere har gjort denne reisen uforglemmelig. Vi vil jo stadig møtes igjen, dog med meg i en annen rolle.

Pål

New calls in the Horizon Europe Cancer Mission:

The European Commission has now announced six new calls for funding under the Cancer Mission. The following two are particularly relevant for researchers at The Faculty of Medicine:


Accessible and affordable tests to advance early detection of heritable cancers in European regions
 HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-03. Innovation action 12 MIO EUR per project. To validate easy-to-use, affordable and accessible genetic, multi-omics or other biomarker-based cancer tests for early detection of cancers with an underlying heritable genetic risk. Activities are expected to achieve TRL 5 to 7 by the end of the project. ​​​​​​​

Improving the understanding and management of late-effects in adolescents and young adults (AYA) with cancer HORIZON-MISS-2024-CANCER-01-05. 6 MIO EUR per project. The focus should be exclusively on adolescent and young adult (AYA, age range 15-39) cancer patients and survivors.

Application Deadline: 18 September 2024 

 If these topics sound interesting, please contact the research advisers at MED for advise on how to build or join a consortium and apply: Application Support for External Funding | Faculty of Medicine | UiB

 You can also join the EU Info Days on 25 and 26 April to learn more about the calls: Events | The research and innovation community platform (europa.eu)