Ukens leder

I forrige uke lanserte Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og regjeringen en ny strategi for persontilpasset medisin Strategi for persontilpasset medisin – regjeringen.no. Det er et uttrykt mål at persontilpasset medisin skal være en integrert del av helsetjenesten. Nasjonale registre, «big data» og bruk av kunstig intelligens, samt klinisk forskning trekkes frem som felt som integrerer pasientbehandling, systematisk kunnskapsbygging og forskning. Strategien kan leses som et signal om økt fokus på forskning i klinikk og undervisning – og som støtte for at det gode samarbeidet vi på K2 tilstreber mellom universitet og helseinstitusjoner, er viktig.

Ett av strategiens mål er særlig aktuelt for oss som undervisere på K2. Det handler om at vi må utdanne fagfolk til helsetjenestene som har relevant kompetanse til å ta i bruk og utvikle persontilpasset forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging. Fordi feltet er i rask utvikling og krever bruk av avansert teknologi og metoder, peker strategien på at vi må koordinere utdanningstilbudene i universitets- og høyskolesektoren, samtidig som livslang læring blir viktig. De helsefaglige grunn- og videreutdanningene beskrives som sentrale for å ivareta kompetansebehovene innenfor persontilpasset medisin. Det forventes at disse kompetansebehovene vil endres for flere faggrupper, og vi må regne med tilpasninger gjennom RETHOS. Eksempler som nevnes er behov for utvikling av undervisningen i f.eks. molekylær patologi og mikrobiologi og bruk av avanserte digitale beslutningsverktøy og analyser baser på kunstig intelligens.

Minner om at fristen nærmer seg for å nominere kandidater til fakultetets priser for forskning og undervisning. Vi fra K2 kan fremme en kandidat i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med utfyllende begrunnelse) innen mandag 6. februarMer detaljert informasjon finnes her.

Mette Vesterhus
Utdanningsleder K2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *