Månedlige arkiver: oktober 2022

Utlysning av “Pasteurlegatet 2022”

Av Pasteurlegatet og Professor Th. Thjøttas legat skal det den 27. desember d.å. utdeles stipendium til unge norske vitenskapskvinner og -menn som akter å studere et emne vedrørende smittestoffene, kjemien eller gjæringsindustrien.

Tildeling gis fortrinnsvis til unge, aktive og lovende forskere, under doktorgradsnivå. Det legges vekt på dokumentasjon av foreløpige resultater og bedømmelser av egeninnsatsen. Det prioriteres konkrete drifts- og utstyrsmessige behov, fremfor reiser, opphold, generell studiestøtte og publikasjonsutgifter. Det gis helst ikke støtte mer enn to ganger til samme person. På alle punkter er det dog mulighet for unntak i spesielle tilfelle.

En eventuell tildeling vil ordinært ikke kunne overstige kr. 15.000,-.

Søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse med budsjett (inntil 3 sider) samt curriculum vitae (inntil 2 sider)

Søknad sendes innen 1. desember 2022 til Pasteurlegatets sekretær, Mari Støen, Avdeling for mikrobiologi, Universitetet i Oslo, Oslo universitetssykehus på epost: mari.stoen@medisin.uio.no

Se også Pasteurlegatets hjemmeside

Conference Will everything be fine?

Will everything be fine? The consequences of the pandemic for children and young people in the Nordic region

10/11/2022
11:00 – 15:30

NordForsk and the Research Council of Norway are inviting you to the conference “Will everything be fine? The consequences of the pandemic for children and young people in the Nordic region”.

The conference is free, and will will also be streamed online. Please note that conference will be held in Scandinavian languages (Norwegian, Swedish and Danish).

https://www.nordforsk.org/events/2022/will-everything-be-fine-consequences-pandemic-children-and-young-people-nordic-region

MOLBIO seminar series

MOLBIO seminar series starts next week. The seminars will be held in a hybrid model: digital on Zoom and physical attendance in the seminar room in the 4th floor “incubator” (Høyteknologisenteret https://www.uib.no/bio/kart).

The seminars will be held on Wednesdays at 09.15 am

  1. October: Mowgli Dandamudi (PhD student, Timothy Lynagh Group, Sars Centre for Marine Molecular Biology)

Title: “Uncovering a broader FMRFamide-gated sodium channel family and discovering determinants of peptide sensitivity”

Chairperson: Fabian Rentzsch

More information Molecular Biology Division | University of Bergen (uib.no)

If you want to receive seminar invitations directly, please send an email to Sandra Ninzima (Sandra.Ninzima@uib.no)

World Cancer Research Fund International research grants

Apply for a research grant

Our research focuses on cancer prevention and survival, looking at mechanisms or host factors

Grant round now open – submit your application today

Applicants based in a low- or middle-income country, please contact us at research@wcrf.org in advance to express your interest in applying for a grant.

> FAQs for grant applicants

> Full details on the grant programme call can be found in our guidelines document (PDF)

Grant application timeline

  • Call opens: 12 September 2022
  • Deadline for outline of applications: 17:00 GMT on 7 November 2022
  • Full application for shortlisted applicants opens: 6 February 2023
  • Deadline for full applications: 17:00 GMT on 15 March 2023
  • Funding decisions announced: September 2023

Investigator initiated grants

Eligible applicants: lead applicants must hold a research position at the host institution for the duration of the project.

Eligible organisations: anywhere in the world except the Americas (North America, Central America including the Caribbean, and South America).

Level of funding: up to £350,000 (no more than £100,000 for any 1 year).

Duration of funding: up to 4 years.

https://www.wcrf.org/research-we-fund/grant-programmes/apply-for-a-research-grant/

Seminar/webinar ved Senter for hjertesykdom hos kvinner

Mandag 31.10.22 kl.12-13.Sted: Rom 8.1-8.2, laboratoriebygget.

Foredragsholder Professor Francisco Gómez Real, MD Ph.d:

«Forskning på kjønn, reproduksjon og lungene, i én generasjon og på tvers av generasjoner. Kan vi ekstrapolere denne kunnskapen til studiet av hjerte- og karsykdommer?»

Real presenterer først evidens for kjønnsforskjeller i lungehelse med fokus på astma og lungefunksjon, deretter om relasjonen mellom luftveishelse og kjønnshormonrelaterte hendelser, og til slutt kjønnsspesifikke assosiasjoner mellom risikofaktorer hos foreldre og overvekt og luftveishelse hos avkom. Kan vi ekstrapolere fra denne forskningen til forskning om kardiovaskulære sykdommer, ikke bare i én generasjon, men på tvers av generasjoner

Seminaret er hybrid og åpent for alle interesserte.

https://www.uib.no/kvinnehjerte/156941/forskning-p%C3%A5-kj%C3%B8nn-reproduksjon-og-lungene-i-%C3%A9n-generasjon-og-p%C3%A5-tvers-av

Call for project proposals Trustworthy AI

Trond Mohn Foundation’s (TMS) vision is to make a substantial difference to the development of Norwegian research milieus aiming for the highest international level. During the past decade, artificial intelligence (AI) has achieved remarkable technological breakthroughs, and it has become a natural part of how research, education, business, and governmental work is conducted. However, for AI to receive broad acceptance in society, trustworthiness of AI systems is a crucial condition.

Existing AI systems do not address important criteria that promote trustworthiness in a satisfactory fashion, nor do we have unified formal scientific definitions of human terms like fairness and ethical aspects. It is even not clear whether or to what extent different criteria can be met. There are also serious weaknesses in the legal frameworks in which AI systems operate. In order to meet this challenge and strengthen the high-quality AI research at the University of Bergen (UiB), the foundation and UiB together have developed plans for a research program in Trustworthy AI.

https://mohnfoundation.no/wp-content/uploads/2022/09/AI-Research-projects-Call-m-crit_ENDELIG.pdf

Leder SAFE og LabIT, sensitive forskningsdata

På IT avdelingen, UiB er det en ledig stilling som leder for sensitive forskningsdata, inkl SAFE  og LabIT. Her kommer også arbeidet i forhold til Helseanalyseplattformen inn.

Det ønskes om mulig noen med bakgrunn fra forskning, fra IT-brukt i forskning med sensitive data, det vil si noen som er nærmere kjerneaktiviteten. Vi kommer til å lete etter noen med god forståelse for forskning, har interesse for forskningsdata, for hvordan IT kan brukes i forskning der vi har sensitive data og hvordan porteføljen av tjenester bør bygges opp. Vi ønsker gjerne noen med doktorgrad. Det er ikke nødvendig med IT-teknisk bakgrunn, men interesse og litt forståelse eller erfaring skader ikke.

Vedkommende vil være leder for en gruppe med 6 andre.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse IT direktør Tore Burheim, tlf: 915 83 860

Young CAS Fellow programme

Are you a young researcher looking for a unique opportunity to grow your professional network and develop your research?

The Centre for Advanced Study (CAS) in Oslo is now accepting applications for the Young CAS Fellow programme for the period of August 2023 to June 2025. CAS’ mission is to further excellent, fundamental research. By providing our scholars with optimal working facilities and uninterrupted time for research, we pave the way for groundbreaking scientific results.

Application deadline: 9 December 2022

https://cas.oslo.no/apply/young-cas-fellow/

Nytt om navn på K2

My name is Rose Gold and i work at Camilla Krakstad’s Laboratory at KK

I work with endometrial and cervical cancer datasets to run whole-genome, whole-exome and RNA expression analyses.

I love the idea that Camilla’s group’s work could really help women who suffer from gynaecological cancer diagnoses in the future.

What i really love about k2 is getting to know everyone in the lab, our fun lunches together, and exploring beautiful Bergen outside of work!