Seminar/webinar ved Senter for hjertesykdom hos kvinner

Mandag 31.10.22 kl.12-13.Sted: Rom 8.1-8.2, laboratoriebygget.

Foredragsholder Professor Francisco Gómez Real, MD Ph.d:

«Forskning på kjønn, reproduksjon og lungene, i én generasjon og på tvers av generasjoner. Kan vi ekstrapolere denne kunnskapen til studiet av hjerte- og karsykdommer?»

Real presenterer først evidens for kjønnsforskjeller i lungehelse med fokus på astma og lungefunksjon, deretter om relasjonen mellom luftveishelse og kjønnshormonrelaterte hendelser, og til slutt kjønnsspesifikke assosiasjoner mellom risikofaktorer hos foreldre og overvekt og luftveishelse hos avkom. Kan vi ekstrapolere fra denne forskningen til forskning om kardiovaskulære sykdommer, ikke bare i én generasjon, men på tvers av generasjoner

Seminaret er hybrid og åpent for alle interesserte.

https://www.uib.no/kvinnehjerte/156941/forskning-p%C3%A5-kj%C3%B8nn-reproduksjon-og-lungene-i-%C3%A9n-generasjon-og-p%C3%A5-tvers-av

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *