NorDoc – nettverk for ph.d utdanning

NorDoc er et nordisk nettverk for ph.d.-utdanning innenfor helsefag. Det årlige «PhD Summit» bringer ph.d.-kandidater fra nordiske land sammen for en konferanse med både faglig innhold og nettverksbygging, med fokus på nordiske komparative fortrinn og hvordan man kan få mest ut av sin forskerutdanning. Konferansen skjer i tilknytning til en sommerforskerskole med kurs for ph.d.-kandidater, mens selve konferansen er åpen for både kandidater, postdocs, veiledere og andre som har interesse av forskerutdanningen.

 

I juni 2022 skal Bergen og MED være vertskap for sommerforskerskolen og «PhD Summit». Konferansen vil bli lagt inntil Bergen Summer Research School (BSRS) og foreløpig er planen at tema vil være fokusert rundt bærekraft og ulikhet i forskning. Dette er både i samsvar med BSRS sitt tema for 2022 og UiBs sterke posisjon når det gjelder arbeidet med bærekraftsmålene.

 

For å arrangere konferansen vil det bli satt ned både en faglig komite og en praktisk arrangementskomité. Vi ser nå etter personer som kan sitte i faglig komite. De skal være med å lage program og faglig innhold for konferansen. Vi trenger både fast vitenskapelig ansatte og en eller to ph.d.-kandidater. Vi ber om at interesserte melder seg innen 4. juni til phd@med.uib.no   

 

Det skal også tilbys kurs til ph.d.-kandidater I forbindelse med konferansen, vi oppfordrer derfor fagmiljøene til å planlegge ph.d.-kurs I juni 2022 og melde disse via instituttene til Programutvalget innen 15. oktober 2021.

 

Se gjerne også informasjon om årets konferanse i København – til inspirasjon eller påmelding : https://healthsciences.ku.dk/phd/nordoc-summer-school/

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *