Daglige arkiver: 27. mai 2021

Disputas – Gunnar Reksten Husebø

Prøveforelesning:               Onsdag 02. juni 2021 kl. 10.15

Oppgitt emne:                          “Astma og KOLS i relasjon til Covid-19 pandemien”

Disputas:                              Onsdag 02. juni 2021 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:               “Systemic inflammatory markers as predictors of longitudinal outcome in COPD”

  1. opponent: Professor Eva Rönmark, Umeå Universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Jan Kristian Damås, NTNU
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bjørn Blomberg, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Lenke til digital disputas

Pressemelding

Disputas – Solveig Meyer Mikalsen

Solveig Meyer Mikalsen

Prøveforelesning:               08 – juni 2021 kl. 10.15

Oppgitt emne:                          “Fastsettelse av referanseområder og beslutningsgrenser: prosedyrer og fallgruver”

Disputas:                              08 – juni 2021 kl. 12.15

Avhandlingens tittel:     “Essential and Toxic Elements Before and After Roux-en-Y Gastric Bypass”

  1. opponent: Professor emeritus Gunnar Nordberg, Umeå universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Bjørn Olav Asvold, NTNU
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Bettina Riedel, Universitetet i Bergen

Åpent for alle interesserte.

Lenke til digital disputas.

Pressemelding