Daily Archives: Thursday May 27th, 2021

Dissertation – Gunnar Reksten Husebø

Trial lecture:               Wednesday June 2nd, at 10:15

Subject:                          “Astma og KOLS i relasjon til Covid-19 pandemien”

Dissertation:                             Wednesday June 2nd, at 12.15

Title:               “Systemic inflammatory markers as predictors of longitudinal outcome in COPD”

  1. opponent: Professor Eva Rönmark, Umeå Universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Jan Kristian Damås, NTNU
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Bjørn Blomberg, Universitetet i Bergen

Custos:  professor Silke Appel

Link to digital dissertation.

Pressrelese

Dissertation – Solveig Meyer Mikalsen

Trial lecture:               June 8th at 10.15

Subject:                          “Fastsettelse av referanseområder og beslutningsgrenser: prosedyrer og fallgruver”

Dissertation:                              June 8th at 12:15

Avhandlingens tittel:     “Essential and Toxic Elements Before and After Roux-en-Y Gastric Bypass”

  1. opponent: Professor emeritus Gunnar Nordberg, Umeå universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Bjørn Olav Asvold, NTNU
  3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Bettina Riedel, Universitetet i Bergen

Open for all.

Link to digital dissertation.

Pressrelease