Krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler – instruks

Vi har mottatt ny instruks om krav om arkivering og åpen tilgang til vitenskapelige artikler fra UiB sentralt.
Det betyr at alle vitenskapelige arktikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige.

For vitenskapelige ansatte ved K2 betyr dette:

  • Alle vitenskapelige publikasjoner knyttet til et prosjekt finansiert av Forskningsrådet, EU eller andre finansiører som krever åpen tilgang, skal påføres finansiørens prosjektnummer i Cristin
  • Forskeren skal påse at en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle vitenskapelige artikler er lastet opp på posten i Cristin. Forfatters aksepterte versjon skal lastes opp, med mindre forfatter med sikkerhet vet at utgiver tillater tilgjengeliggjøring av den publiserte versjonen.

Publikasjoner uten opplastet fullversjon vil ikke bli godkjent for rapportering.

Frist for opplasting er 1. februar 2020!

Instituttet vil i løpet av neste uke sende ut lister til hver enkelt forsker over de publikasjoner dette gjelder så langt i 2019.

Instruksen finner du her.

Link til veiledning for opplasting finner du her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *