Daglige arkiver: 1. mars 2019

Ukens leder

Siden de fleste trolig er på vinterferie, vil jeg prøve å holde denne kort. I september i fjor informerte vi om endringer i Norges forskningsråds finansieringsprogram, inkludert endringer i utlysningene, maler, evalueringsprosess, datoer, etc., og dette har særlig påvirket FORNY-programmet.

Forskningsrådet lyser ut kommersialiseringsstøtte til milepælsprosjekter, hvor prosjektfokus er å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen for å avklare viktige spørsmål, noe som vil være avgjørende for hvordan prosjektet utformes videre. Utlysningen retter seg mot nye prosjekter som ikke har eller har hatt kommersialiseringsstøtte fra Forskningsrådet tidligere. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS, TRANSPORT, MAROFF, BIONÆR, SAMANSVAR og FORNY2020.

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.  Det er mulig å søke om inntil 500 000 kroner per prosjekt. Prosjekter kan søke om 200.000 – 500.000 NOK med prosjektvarighet på 3-12 måneder. Endelig avgjørelse om tildelinger for milepælprosjekter vil bli kunngjort så snart som mulig og senest tre måneder etter at søknaden ble sendt inn (Søknader vil bli vurdert av FORNY programadministrasjon).

Hvis du føler at 5. april er for tidlig, har NFR også publisert at de vil lyse ut ny kommersialiseringsprosjektfinansiering til høsten med frist 25. september. Lykke til!

Impact Challenge Innovasjonsprogram

Våren 2019 vil Impact Challenge programmet samle representanter fra ulike kunnskapsmiljøer, brukere, pårørende, studenter, akademikere, arbeidsgivere og ansatte innen helsevesenet for å lete etter løsninger som kan bidra til bedre psykisk helse.

Med innovasjonsmetodikk, forretningsutvikling og designtenkning som verktøy arbeider deltakere frem nye løsninger i samarbeid med dem som kjenner utfordringene aller best. I tre faser vil programmet by på Innsikt, Ideutvikling og Inkubasjon for å forstå utfordringene, lete etter mulige løsninger og se om de beste løsningene lar seg realisere.

Datoene for programmet er:

Del 1 – Innsikt
28. Mars: Dypdykk 1: Ungdom og utdanning
28. April: Dypdykk 2: Individ og samfunn
28. April: Dypdykk 3: Arbeidstaker og bedrift

Del 2 – Ideutvikling
9. Mai: Tenkemiddag med levende bibliotek
24-26 Mai: Innovasjonscamp

Del 3 – Inkubasjon
August

Interessert? Meld deg på her.

Videosnutt.

 

(English) BRuSH kick-off seminar Analyses of the human microbiome; challenges and opportunities

Date and time: 15th of March 2019 09:30-14:00.

The seminar is open for everyone; no registration or registration fee.

Venue: Auditorium BUS1 (room 1106), Barne- og ungdomsjukehuset, Haukeland University Hospital, Haukelandsbakken 15, 5009 Bergen

Chair: Randi J Bertelsen, UiB

Programme
09:30 ANCOM and other biostatistical methods for analyzing microbiome data (35+5)
Professor Shyamal Peddada (University of Pittsburgh, Pittsburgh PA, USA)
10:10 From operational taxonomic units to amplicon sequence variants: experiences with new methods for clustering 16S rRNA amplicon sequences (35+5) Assistant professor Ian Marshall (Aarhus University, Aarhus, DK)
10:50 Reduced metagenome sequencing for strain resolution analyses of the human gut microbiota (20+5) Professor Knut Rudi (Norwegian University of Life Sciences, Oslo, NO)
11:15 Functional analysis and Ig-sequencing to identify disease-associated bacteria (35+5) Professor Susanne Brix (Technical University of Denmark, Lyngby, DK)
12:00 – 12:45 Break 12:45 Challenges with analyzing low-biomass airway microbiota samples (20+5) Associate professor Rune Nielsen (UiB/HUS, Bergen, NO)
13:10 Infants under double attack; interaction between toxicants and the gut microbiome (20+5) Senior researcher (PhD, MD) Merete Eggesbø (Norwegian Institute of Public Health, Oslo, NO)
13:35 And Last but not Least – the Yeast (20+5) PhD-fellow (MD) Kasper Schei (Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, NO)

 

 

 

 

 

This seminar is part of a project (Acronym: BRuSH) that has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’sHorizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 804199 BRuSH, awarded Randi J Bertelsen (Department of clinical science, University of Bergen, Norway).

Midler for samarbeidsprosjekter innen Globale samfunnsutfordringer 2019

Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2019. Søknadsfrist 25. mars for vårsemesteret og 25. september for høstsemesteret.

Målgruppen for søknad om midler er vitenskapelige ansatte ved Universitetet i Bergen.

Formål for midlene:
Å stimulere til tverrfakultært forskningssamarbeid eller utdannings-samarbeid.

Tildelingskriterier:

  • Tema skal være en global samfunnsutfordring innen migrasjon, helse eller ulikhet.
  • Minst to fakultet skal delta i arbeidet.
  • Aktiviteten som det bes om midler til må utføres i 2018.
  • Det bevilges midler til møter, seminarer eller reiser som kan fremme tverrfakultære undervisningstiltak eller utvikle nye søknader om forskningsprosjekter.
  • Det kan bevilges fra kr 10 000 til kr 100 000 per søknad.

Søknadsfrist 25 mars for vårsemesteret og 25 september for høstsemesteret.

Søknader kan sendes til Bente E. Moen, Senter for internasjonal helse.

Kontakt: Marit Bakke; Tore Sætersdal; Bente E. Moen.

Nytt om navn

Hei! Mitt navn er Elise Orvedal Leiten. Jeg er tidligere forskerlinjestudent og nå stipendiat fra september 2018.
Jeg er tilknyttet Mikrokols-studien og lungegruppen, og har forsket på
komplikasjoner og ubehag ved bronkoskopi. Nå undersøker jeg mulige sammenhenger mellom lungemikrobiomet og forverringer av kols.
Hvis du vil kontakte meg har jeg kontor i femte etasje i BUS1, eller jeg kan nås på epost: elise.leiten@uib.no

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 3 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia