Daglige arkiver: 29. mars 2019

Et stort takk…

Til alle som har bidratt på konferansen vår på Solstrand disse to dagene. Da mener jeg ikke bare alle som har organisert konferansen eller forberedt en presentasjon, eller laget en fantastisk konferanse-sang.

Da mener jeg alle som har vært med og bidratt til den gode stemningen vi har hatt. Det er vanskelig å mistrives i de flotte omgivelse Solstrand tilbyr, men denne pene rammen hadde bare vært et tomt skall uten oss og det gode fellesskapet og stemningen vi har hatt her. Takk for gode samtaler, badeturer, lunsjer og samvær; jeg tror det har vært godt for oss alle og for fellesskapet ved K2 at vi har brukt tid til å bli bedre kjent. Tilbakemeldingene deres underveis har vært så gode og positive at ledergruppen definitivt må vurdere om det er midler til å gjenta suksessen igjen neste år.

Takk for at dere skaper den gode K2-stemningen.

Hilsen Julie

Sidegjøremål – kvalitetssikring 2019

Vi minner om den årlige fristen for å kvalitetssikre og registrere sidegjøremål for 2019.  UiB publiserer lister over sidegjøremål for ansatte på UiB sin hjemmeside. Disse listene er søkbar på person og det er derfor viktig at opplysningene er så oppdatert som mulig.

Den ansatte har selv ansvar for å kontrollere, registrere og vedlikeholde opplysninger om sine sidegjøremål.  Reglene for sidegjøremål fines i  Regelsamlingen. Under finner du utfyllende informasjon til «Den ansatte» og «For leder»

For ansatte:
I forbindelse med den årlige kvalitetssikringen av sidegjøremålsdatabasen bes alle ansatte om å kontrollere sine registrerte sidegjøremål i sin mappe i Personalportalen under tilleggsinformasjon.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses også som sidegjøremål.

For mer informasjon gå til ansattsidene, Medarbeiderhåndboken under fanen «Mitt arbeidsforhold», «Sidegjøremål»:

«UiBs prinsipper for sidegjøremål»  finner du i Regelsamlingen.

Prinsippene gir en oversikt over hvilke sidegjøremål som er registreringspliktige. Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk i Personalportalen. Det er utarbeidet en brukerveileder for ansatte som skal registrere sidegjøremål.»

Alle ansatte har oversikt over sine registrerte sidegjøremål under tilleggsinformasjon i sin mappe i Personalportalen.

For ledere:
Via Lederhåndboken under fanen «Lederoppgaver», «Sidegjøremål»:

«UiBs prinsipper for sidegjøremål finnes i Regelsamlingen.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses også som sidegjøremål.

Prinsippene gir en oversikt over hvilke sidegjøremål som er registreringspliktige. Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk i Personalportalen. Det er utarbeidet en brukerveileder for ledere som skal behandle registreringsskjema for sidegjøremål.»

Publisering:
To lister publiseres på uib.no/om i september hvert år.

 

Invitasjon til RDA-seminar om datahåndtering og personvern i forskning 2. april

NSD inviterer til RDA-seminar om datahåndtering og personvern i forskning. Målgruppen er forskere og ph.d.-studenter. Seminaret er gratis.

Få en innføring i hvordan du kan strukturere forskningsprosjektet ditt best mulig – slik at du får gjort det du planlegger, samtidig som dataene blir bevart for senere bruk.

*   Dato: tirsdag 2. april 2019
*   Tid: 11.00–15.30
*   Sted: NSD sine lokaler i Bergen (Harald Hårfagres gate 29)
*   Påmelding: Her kan du melde deg på kurset

Seminaret gir deg innføring i:

*   hvordan du kan organisere prosjektet ditt best mulig
*   sikker innsamling og deling av data underveis i prosjektet
*   personvernlovgiving (GDPR) og konsekvenser for forskning
*   datahåndteringsplaner og NSDs verktøy for datahåndtering
*   arkivering av datamaterialet for senere gjenbruk av deg selv eller andre

Mer informasjon finner du her.

(English) Panel debate: What to do with all of these PhDs?

UiBdoc and The Young Academy of Norway invite you to a panel debate on
“What to do with all these Phds?” at Høyteknologisenteret, store
auditorium on Tuesday, April 2 at 12.00. Please come and learn about
new perspectives if you are an young reseacher, or share your advices and
career track, if you are experienced.

Please find more information here.

(English) CCBIO Junior Scientist Symposium 4. april

We are delighted to invite you to the upcoming CCBIO Junior Scientist Symposium April 4, at the Conference room 109F, BB-building (opposite the auditoria). Professor Charalampos (Haris) Tzoulis will give an inspirational keynote lecture where he will share some milestones on his way to establish his own research group. Furthermore, he will present ongoing research in the Neuromics Lab. In addition, CCBIO PhD students and postdocs will present their work on topics including biomarkers in colon cancer (Hestetun, Aasebø), transcriptomic characterization of kidney cancer (Nakken), targeting sphingolipid pathway in breast cancer (Panahandeh) and regeneration of beta-cells in diabetes (Vethe).

Please sign up for the symposium including free lunch.

The symposium is open for all and free of charge – including lunch – just remember to register!

WHEN: April 4th at 10.00-13.30
WHERE: Conference room 109F, BB-building (opposite the auditoria)
REGISTRATION: please use this link within April 2nd
PROGRAM: you can find the program on this web site
WHO: This is an arena where PhD candidates and postdocs gain experience with oral presentations and academic discussions, and in addition we are happy to welcome other interested students, researchers, staff and visitors.

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 4 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia