Ukens leder

Siden de fleste trolig er på vinterferie, vil jeg prøve å holde denne kort. I september i fjor informerte vi om endringer i Norges forskningsråds finansieringsprogram, inkludert endringer i utlysningene, maler, evalueringsprosess, datoer, etc., og dette har særlig påvirket FORNY-programmet.

Forskningsrådet lyser ut kommersialiseringsstøtte til milepælsprosjekter, hvor prosjektfokus er å gjennomføre den neste og mest kritiske milepælen for å avklare viktige spørsmål, noe som vil være avgjørende for hvordan prosjektet utformes videre. Utlysningen retter seg mot nye prosjekter som ikke har eller har hatt kommersialiseringsstøtte fra Forskningsrådet tidligere. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIOTEK2021, NANO2021, IKTPLUSS, TRANSPORT, MAROFF, BIONÆR, SAMANSVAR og FORNY2020.

Sluttdato for innsending av søknader er 5. april 2019. En ny utlysning vil være tilgjengelig i mai.  Det er mulig å søke om inntil 500 000 kroner per prosjekt. Prosjekter kan søke om 200.000 – 500.000 NOK med prosjektvarighet på 3-12 måneder. Endelig avgjørelse om tildelinger for milepælprosjekter vil bli kunngjort så snart som mulig og senest tre måneder etter at søknaden ble sendt inn (Søknader vil bli vurdert av FORNY programadministrasjon).

Hvis du føler at 5. april er for tidlig, har NFR også publisert at de vil lyse ut ny kommersialiseringsprosjektfinansiering til høsten med frist 25. september. Lykke til!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *