Månedlige arkiver: mars 2019

Et stort takk…

Til alle som har bidratt på konferansen vår på Solstrand disse to dagene. Da mener jeg ikke bare alle som har organisert konferansen eller forberedt en presentasjon, eller laget en fantastisk konferanse-sang.

Da mener jeg alle som har vært med og bidratt til den gode stemningen vi har hatt. Det er vanskelig å mistrives i de flotte omgivelse Solstrand tilbyr, men denne pene rammen hadde bare vært et tomt skall uten oss og det gode fellesskapet og stemningen vi har hatt her. Takk for gode samtaler, badeturer, lunsjer og samvær; jeg tror det har vært godt for oss alle og for fellesskapet ved K2 at vi har brukt tid til å bli bedre kjent. Tilbakemeldingene deres underveis har vært så gode og positive at ledergruppen definitivt må vurdere om det er midler til å gjenta suksessen igjen neste år.

Takk for at dere skaper den gode K2-stemningen.

Hilsen Julie

Sidegjøremål – kvalitetssikring 2019

Vi minner om den årlige fristen for å kvalitetssikre og registrere sidegjøremål for 2019.  UiB publiserer lister over sidegjøremål for ansatte på UiB sin hjemmeside. Disse listene er søkbar på person og det er derfor viktig at opplysningene er så oppdatert som mulig.

Den ansatte har selv ansvar for å kontrollere, registrere og vedlikeholde opplysninger om sine sidegjøremål.  Reglene for sidegjøremål fines i  Regelsamlingen. Under finner du utfyllende informasjon til «Den ansatte» og «For leder»

For ansatte:
I forbindelse med den årlige kvalitetssikringen av sidegjøremålsdatabasen bes alle ansatte om å kontrollere sine registrerte sidegjøremål i sin mappe i Personalportalen under tilleggsinformasjon.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses også som sidegjøremål.

For mer informasjon gå til ansattsidene, Medarbeiderhåndboken under fanen «Mitt arbeidsforhold», «Sidegjøremål»:

«UiBs prinsipper for sidegjøremål»  finner du i Regelsamlingen.

Prinsippene gir en oversikt over hvilke sidegjøremål som er registreringspliktige. Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk i Personalportalen. Det er utarbeidet en brukerveileder for ansatte som skal registrere sidegjøremål.»

Alle ansatte har oversikt over sine registrerte sidegjøremål under tilleggsinformasjon i sin mappe i Personalportalen.

For ledere:
Via Lederhåndboken under fanen «Lederoppgaver», «Sidegjøremål»:

«UiBs prinsipper for sidegjøremål finnes i Regelsamlingen.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses også som sidegjøremål.

Prinsippene gir en oversikt over hvilke sidegjøremål som er registreringspliktige. Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk i Personalportalen. Det er utarbeidet en brukerveileder for ledere som skal behandle registreringsskjema for sidegjøremål.»

Publisering:
To lister publiseres på uib.no/om i september hvert år.

 

Invitasjon til RDA-seminar om datahåndtering og personvern i forskning 2. april

NSD inviterer til RDA-seminar om datahåndtering og personvern i forskning. Målgruppen er forskere og ph.d.-studenter. Seminaret er gratis.

Få en innføring i hvordan du kan strukturere forskningsprosjektet ditt best mulig – slik at du får gjort det du planlegger, samtidig som dataene blir bevart for senere bruk.

*   Dato: tirsdag 2. april 2019
*   Tid: 11.00–15.30
*   Sted: NSD sine lokaler i Bergen (Harald Hårfagres gate 29)
*   Påmelding: Her kan du melde deg på kurset

Seminaret gir deg innføring i:

*   hvordan du kan organisere prosjektet ditt best mulig
*   sikker innsamling og deling av data underveis i prosjektet
*   personvernlovgiving (GDPR) og konsekvenser for forskning
*   datahåndteringsplaner og NSDs verktøy for datahåndtering
*   arkivering av datamaterialet for senere gjenbruk av deg selv eller andre

Mer informasjon finner du her.

(English) Panel debate: What to do with all of these PhDs?

UiBdoc and The Young Academy of Norway invite you to a panel debate on
“What to do with all these Phds?” at Høyteknologisenteret, store
auditorium on Tuesday, April 2 at 12.00. Please come and learn about
new perspectives if you are an young reseacher, or share your advices and
career track, if you are experienced.

Please find more information here.

(English) CCBIO Junior Scientist Symposium 4. april

We are delighted to invite you to the upcoming CCBIO Junior Scientist Symposium April 4, at the Conference room 109F, BB-building (opposite the auditoria). Professor Charalampos (Haris) Tzoulis will give an inspirational keynote lecture where he will share some milestones on his way to establish his own research group. Furthermore, he will present ongoing research in the Neuromics Lab. In addition, CCBIO PhD students and postdocs will present their work on topics including biomarkers in colon cancer (Hestetun, Aasebø), transcriptomic characterization of kidney cancer (Nakken), targeting sphingolipid pathway in breast cancer (Panahandeh) and regeneration of beta-cells in diabetes (Vethe).

Please sign up for the symposium including free lunch.

The symposium is open for all and free of charge – including lunch – just remember to register!

WHEN: April 4th at 10.00-13.30
WHERE: Conference room 109F, BB-building (opposite the auditoria)
REGISTRATION: please use this link within April 2nd
PROGRAM: you can find the program on this web site
WHO: This is an arena where PhD candidates and postdocs gain experience with oral presentations and academic discussions, and in addition we are happy to welcome other interested students, researchers, staff and visitors.

 

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 4 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Takk for meg

Kjære alle

Takk for støtte og samarbeid de 6 månedene jeg har vikariert for Pål. Jeg må innrømme at det har tidvis vært krevende å få tiden til å strekke til. I tillegg til instituttlederoppgaven har koordinering av EU-prosjekt og ledelse av et K.G. Jebsensenter tatt tid. Administrasjonssjef Julie og den øvrige administrasjonen har gjort en kjempejobb med å hjelpe meg med å være instituttleder –tusen takk! De øvrige i lederteamet, Silke, Emmet og Jone har også vært med på å dra et ekstra lass.

Så er alltid potensiale for forbedring. Utlysnings- og ansettelsesprosessene tar tid. Det er mange ledd i en slik prosess og det er formelle krav og prosedyrer som skal følges. I noen tilfeller har forsinkelsene berodd på meg, andre ganger er det summen av alle leddene, stor avstand mellom fakultetssyremøtene og ferie og høytider som har ført til forsinkelser – men dere skal være trygge på at vi jobber med å forbedre flyt og tempo.

Ordningen med egen e-post til instituttleder (instituttleder@k2.uib.no) og instituttadministrasjonen (post@k2.uib.no) synes jeg har vært en forbedring og videreføres når Pål nå er tilbake. De dedikerte postboksene er med å skille viktig epost til leder og administrasjon fra all øvrig post og er med å sikre rask og sikker saksgang.

Da ønsker jeg Pål varmt velkommen tilbake fra Boston og takker for meg.

Eystein
Nestleder
Klinisk institutt 2

Innføring av Leganto, system for digitale litteraturlister

Til emneansvarlige ved UiB. UiB har anskaffet et system for digitale litteraturlister, Leganto. Slike systemer kommer nå for hele sektoren, og målet er økt kvalitet, tilgjengelighet og mer effektive arbeidsprosesser.

Les mer om systemet i denne nyhetssaken på ansattsidene. Systemet erstatter dagens løsning for:

 • Opplasting av litteraturlister i Mitt UiB
 • Innmelding av referanser til Litteraturkiosken
 • Innmelding av referanser til Akademika

I vår skal systemet implementeres på hele UiB. Fristen for å lage og levere litteraturlister i Leganto er 2. mai 2019, slik at de kan behandles/klargjøres av biblioteket før endelig publisering for studentene i Mitt UiB innen den sentrale fristen 1. juni.

Arbeidsstue i biblioteket på BBB 3.april klokken 12:00 til 14:00

Påmelding til workshop i bruk av Leganto her.

Mer info her.

Familien Blix` fond til fremme av medisinsk forskning

Formålet med fondet er å støtte medisinsk forskning, særlig innen feltene hjerte- og karsykdommer og kreft, inkludert medisinsk diagnostikk innen disse feltene. Støtte fra fondet vil i særlig grad gå til forskningsprosjekter som kombinerer basal- og klinisk forskning, med spesiell vekt på søknader fra yngre forskere. Søknad om støtte sendes til fondets styre v/advokat Erik Keiserud, Advokatfirmaet Hjort DA, postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo. Søknaden må være sendt senest 25. juni 2019. Den må skrives på fastsatt skjema som vil bli tilsendt ved henvendelse til e-postadresse: goe@hjort.no.

Eventuelle spørsmål vedrørende annonsen bes rettet til Erik Keiserud, enten pr e-post: ek@hjort.no eller pr telefon: 22 47 18 00.

Kurs innen vurdering i medisinsk utdanning

Vedlagt ligger informasjon om ulike internasjonale kurs innen vurdering i medisinsk utdanning i 2019. Gjennom UiBs deltakelse i Nasjonal delprøve i medisin kan våre ansatte søke støtte til å delta på disse kursene. Det er primært faglig ansatte som lager eksamensoppgaver til medisinstudiet som er målgruppen, men teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke.

Søknader sendes til Martha.Dahle@uib.no innen 1. mai og 1. september. Øvrig info finnes i vedlegget og på UiOs nettsider.

CCBIO ANNUAL SYMPOSIUM MAY 13th-14th & SATELLITE SYMPOSIUM ON DEEP TISSUE PROFILING MAY 12th:

We have now posted the final scientific programs of CCBIO’s two international symposia in May 2019 at the Solstrand SPA hotel, on the event websites. Also note that registration deadline is extended to April 24th, as we can still make room for some more participants. If you have not registered yet: Please do not wait till the last minute as the list is rapidly filling.

-The 7th CCBIO Annual Symposium, May 13th-14th REGISTRATION

-The CCBIO 2nd Satellite Symposium, on Deep Tissue Profiling, May 12th REGISTRATION

7th CCBIO Annual Symposium May 13th-14th

The 2018 symposium was a success with more than 200 participants and we expect the 2019 symposium to be at least as good. We have secured a range of international and national speakers and some of the highlights will be the talks by Bob LöwenbergWilliam Foulkes,  Jonathan IrishMarta Bertolaso, and many other distinguished speakers. The last day will end on a high note with a lecture by Omid Farokhzad. This keynote address is part of the distinguished Volterra lectures series organized by our partner Digital Life Norway (DLN).

We will have two extended poster sessions where younger researchers can present their work (poster abstract deadline now April 17th), and ample time for interaction between the participants. The symposium is open for all, so please feel free to circulate this invitation.

The heavily subsidized registration fee is 2500 NOK/260 Euro per person. For the program, registration and the practical information sheet (obligatory reading before asking questions), please consult the links below:

Registration, within April 24th 2019.

Symposium website with final program.

Practical information

Satellite Symposium on Deep Tissue Profiling May 12th

The Satellite Symposium on Deep Tissue Profiling is initiated with lunch at 12.00 before the scientific program starts at 13.00.

The satellite symposium will consist of talks focusing on the opportunities inherent to new technology, in particular the Hyperion Imaging System, both in terms of technology and in use of this technology for research purposes. Speakers include e.g. Jonathan IrishKurt SchalperTeijo Pellinen and other distinguished experts.

The subsidized registration fee is 500 for the meeting incl. lunch and 1500 if you want to attend dinner and stay overnight at Solstrand. We have a total of 70 rooms available.

Registration, within April 24th 2019.

Satellite Symposium website with final program.

Practical information: See the info sheet for the CCBIO Symposium

(English) Guest lecture: Human B cell responses to influenza virus vaccination: Issues of specificity, affinity and memory.

We are delighted to invite you to a guest lecture by Dr. Ali Ellebedy from Washington University School of Medicine in St Louis, USA.

When: Wednesday 27th March at 1200

Where: Laboratory Building, 5th floor seminar room

Title: Human B cell responses to influenza virus vaccination: Issues of specificity, affinity and memory.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Instituttets og Fakultetets priser

Tiden går fort og det nærmer seg første K2 retreat på Solstrand 28./29.3.2019. I sammenheng med det vil instituttet gjerne dele ut en del priser. På Solstrand blir det premiering for beste Pecha Kutcha presentasjon og beste webside. I tillegg skal Årets medarbeider premieres, og da trenger vi selvsagt deres innspill. Hvem av kollegaene dine sørger for at du trives på jobb? Hvem strekker seg langt utover det som forventes og stiller alltid opp når du spør om hjelp? Gjerne kom med forslag HER (gi en kort begrunnelse). Fristen er 25.3.2019. Husk at fristen for å oppdatere websiden er også 25.3. (lenken til oppdatert webside sendes til Julie senest 25.3.).

Og så har også Det medisinske fakultet lyst ut en del priser for 2018, så nå har du sjansen for å nominere kollegaer/miljø (eller deg selv!). Kategoriene er

 • Årets publikasjon
 • Arets forskningsgruppe
 • Arets ph.d.-arbeid
 • Pris for fremragende forskningsformidling

samt hele 3 priser innen utdanning

 • Studiekvalitetsprisen
 • Undervisningsprisen
 • Pris for internasjonalisering i studiene

Vi fra K2 kan fremme inntil to kandidater i hver kategori, så ikke nøl med å sende inn forslag (med kort begrunnelse) senest 1.4.2019. Fyll inn skjemaet HER.

Utlysning av insentivmidler 2019, Det medisinske fakultet

I 2017 ble det vedtatt en ny insentivordning for studiekvalitet. UiBs budsjettpost «kvalitet i studiene og gjennomstrømning» har samme varighet som strategiperioden, det vil si ut 2022.

Formålet med insentivordningen er å tilrettelegge for utviklingstiltak som skal bidra til økt studiekvalitet og til økt gjennomføring. Utdanningsutvalget tildeler midler i henhold til vedtatte retningslinjer og satsningsområder.

Budsjettet er på rundt 2 millioner kroner. 100 000 av disse går til Ugleprisen. Retningslinjene for insentivordningen følger vedlagt.

I retningslinjenes punkt 2 går det fram at de prioriterte områdene for året er omtalt i utlysingsbrevet.

Insentivmidlene skal brukes til «Utviklingstiltak innenfor kvalitet i studiene og gjennomføring». For 2019 foreslår UiB følgende fokusområder:

 • Tiltak som fremmer praksisordninger og nytenkning om praksisnær læring
 • Tiltak som styrker mentorordningen
 • Utprøving/Variasjon av nye vurderingsformer
 • Tiltak som fremmer studentaktiv læring.Når det gjelder utprøving av nye vurderingsformer, viser vi til styresak fra november 2017 (145/17) om Endringer i forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen hvor vedtaksteksten sier (utdrag):

I forbindelse med utprøving av nye eller alternative lærings-, undervisnings- og vurderingsformer kan fakultetene etter søknad gis anledning til å fravike bestemmelsene i kapittel 5-7 i forskriften her i en nærmere angitt prøveperiode. Det forutsettes at ethvert tiltak som nevnt blir evaluert. Regelen her gjelder fram til avslutningen av studieåret 2019/2020.

De som ønsker å bruke denne avviksbestemmelsen, må søke om det.

For å få tildelt midler kreves det at prosjektene må vurderes å være klart i målgruppen og at de har den nødvendige kvaliteten. Dersom det ikke er tilstrekkelig med prosjekter som oppfyller de forutsetningene som er satt, vil ikke hele budsjettposten bli brukt. Midlene skal brukes til tidsavgrensede prosjekter.

Av retningslinjene går det fram at kr. 100 000,- av potten settes av til Ugleprisen. Ugleprisen for god utdanningskvalitet blir utdelt årlig på bakgrunn av innmelding fra fakultetene. Fakultetet nominerer vinneren av fakultetets studiekvalitetspris til Ugleprisen ved UiB, jf. retningslinjene for fakultetsprisene. Andre kandidater til studiekvalitetsprisen kan bli nominert.

Fagmiljø som vil søke om insentivmidler gjør dette til fakultetet på vedlagte søknadsskjema (det finnes en Word-versjon av skjemaet bak PDF-versjonen i ePhorte).

Fakultetet oversender søknader samlet til UiB. Vi ber om at søknader fra programutvalg og institutt oversendes fakultetet innen 3. april 2019.

Retningslinjer for insentivmidler her.

Søknadsskjema insentivmidler her.

 

Barne- og ungdomssjukehuset skifter navn til Glasblokkene fra 6. mai

Det nye navnet til barne- og ungdomssjukehuset (BUS) skal identifisere bygningen og gjøre det lettere å finne frem for pasienter og pårørende. I tillegg skal det være norsk, forståelig, enkelt å uttale og lett å lese.

Endringen gjelder fra og med mandag 6. mai.

Besøks- og leveringsadresse blir som før.
Alle enheter må selv sørge for at oppmøtested blir endret i informasjon til pasienter og besøkende. Vær spesielt oppmerksom ved utsendelse av innkallingsbrev med tildelt time 6. mai eller senere.

Har du spørsmål om navneendringen?

Kontakt Drift-/teknisk kundesenter tel. 55 97 71 00

(English) NorSeq sequencing seminar 2019

National Consortium for Sequencing and Personalized Medicine (NorSeq) organizes a series of seminars to present sequencing possibilities in Norway.

The half-day seminar will outline services offered by the consortium/National sequencing core facilities and what it can do for your research. Bergen seminar will take place in BB-bygget Auditorium 4, on 1st  of April 2019, from 12:00 to 16:00.

Program here.
Location here.
Registration here.

Utlysning av kompetansemidler til gruppe C (teknisk/administrative)

Også i årets budsjett er det satt av midler til kompetanseheving for gruppe C. Det er mulig om å søke støtte for kompetanseheving fra instituttet på inntil 5000 kroner.

Kriterier for tildeling er:

 1. Behovet er faglig begrunnet og støttes av forskningsgruppeleder.
 2. Forskningsgruppen må bidra med 50 % av kostnadene.

Link til søknadsskjema finnes her.

Søknad sendes til Julie Stavnes.

Søk på kurs innen vurdering i medisinsk utdanning!

Nasjonal delprøves midler fra NOKUTs Utdanningskvalitetspris går blant annet til kompetanseheving innenfor medisinsk vurdering. Nå kan du søke om å få dekket reise, opphold og kursavgift via utgiftsrefusjon. Tilbudet er rettet mot ansatte som ønsker å ta kurs innen vurdering i medisinsk utdanning.

Vi oppfordrer deg til å søke om plass på ett av kursene! Du kan også melde interesse for å delta på kurs i 2020. Kursdatoer for 2020 er ikke publisert enda, men forventes å ligge omtrent på samme tidspunkt som for 2019.

Hvem kan søke?

Alle som lager eksamensoppgaver til eksamener ved medisinstudiene ved norske universiteter og/eller lager oppgaver til nasjonal delprøve i medisin kan søke.
Teknisk-administrative som jobber tett med eksamen kan også søke, selv om de ikke lager oppgaver.

Hvordan søker du?

Søknaden bør inneholde:

 • en kortfattet beskrivelse av din rolle i forhold til eksamener
 • hvilket kurs som er aktuelt

Frist: 1. mai og 1. september

Søknader sendes til arbeidsgruppen for nasjonal delprøve via kontaktperson på din institusjon: Martha Houen Dahle (UiB). 

Les mer om de ulike kursene her.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 8 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia