Sidegjøremål – kvalitetssikring 2019

Vi minner om den årlige fristen for å kvalitetssikre og registrere sidegjøremål for 2019.  UiB publiserer lister over sidegjøremål for ansatte på UiB sin hjemmeside. Disse listene er søkbar på person og det er derfor viktig at opplysningene er så oppdatert som mulig.

Den ansatte har selv ansvar for å kontrollere, registrere og vedlikeholde opplysninger om sine sidegjøremål.  Reglene for sidegjøremål fines i  Regelsamlingen. Under finner du utfyllende informasjon til «Den ansatte» og «For leder»

For ansatte:
I forbindelse med den årlige kvalitetssikringen av sidegjøremålsdatabasen bes alle ansatte om å kontrollere sine registrerte sidegjøremål i sin mappe i Personalportalen under tilleggsinformasjon.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses også som sidegjøremål.

For mer informasjon gå til ansattsidene, Medarbeiderhåndboken under fanen «Mitt arbeidsforhold», «Sidegjøremål»:

«UiBs prinsipper for sidegjøremål»  finner du i Regelsamlingen.

Prinsippene gir en oversikt over hvilke sidegjøremål som er registreringspliktige. Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk i Personalportalen. Det er utarbeidet en brukerveileder for ansatte som skal registrere sidegjøremål.»

Alle ansatte har oversikt over sine registrerte sidegjøremål under tilleggsinformasjon i sin mappe i Personalportalen.

For ledere:
Via Lederhåndboken under fanen «Lederoppgaver», «Sidegjøremål»:

«UiBs prinsipper for sidegjøremål finnes i Regelsamlingen.

Med sidegjøremål menes bistilling, bierverv, oppdrag og verv som en ansatt ved UiB har utenom sin stilling ved UiB, uansett om arbeidet eller vervet er lønnet eller ikke. Arbeid som utføres for et foretak eller selskap som helt eller delvis eies av den ansatte, anses også som sidegjøremål.

Prinsippene gir en oversikt over hvilke sidegjøremål som er registreringspliktige. Alle registreringspliktige sidegjøremål ved UiB skal registreres elektronisk i Personalportalen. Det er utarbeidet en brukerveileder for ledere som skal behandle registreringsskjema for sidegjøremål.»

Publisering:
To lister publiseres på uib.no/om i september hvert år.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *