Daglige arkiver: 8. februar 2019

Hvem fortjener K2s undervisningspris?

Instituttet vårt anerkjenner betydningen av god undervisning i den grad at vi har en ORDENTLIG FIN PRIS som utdeles til den person/det undervisningsmiljø som har utmerket seg i løpet av foregående år. Det kan være klinisk eller paraklinisk, innenfor de områder K2 har undervisningsansvar for. Det kan være direkte studentnært eller mer organisatorisk; å lage nytt studieopplegg,

Hvem kjenner du til som har bidratt til ekstraordinær god studentær undervisning, eller mer organisatorisk; gått i bresjen og gjennomført nytenkende undervisningsopplegg?

Vennligst send meg en mail mhp. din kandidat og en kort begrunnelse! Instituttledelsen vil så velge ut den beste kandidaten til å motta årets pris som deles ut på:

UNDERVISNINGSDAGEN 7. mai

Hold av dato! Om det ikke er du som får undervisningspris så vil du i hvert fall få anledning til å lære mer om:

-OSKE (Objektiv strukturert klinisk eksamen): vi har gjennomført pilot for 12 semester hvordan gikk det? Hvordan rulle ut full 12.semester OSKE 6. juni? (hold av dato her også! Vi trenger eksaminatorer)

-Meritteringsordning for fremragende undervisere; hvordan kan K2 implementere dette?

-TBL (team-basert-læring): vi vil demonstrere en TBL-økt der vi bruker Socrative og samtidig lærer om FVO (flervalgsoppgaver)

-FREM (fakultetets ressursgruppe for eksamensavvikling i medisinstudiet)

UiBs Humaniorastrategi 2018-2022: utlysning av såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid

UiBs Humaniorastrategi har som et av sine hovedmål å styrke UiBs og de humanistiske fagenes gjennomslag i Forskningsrådets programmer.

Det utlyses herved såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid som skal invitere forskere i humanistiske fag til å søke samarbeid med forskere fra andre fagdisipliner. Såkornsmidlene skal brukes til å forberede en prosjektsøknad til Forskningsrådets satsning på humanioraforskning.

Følg lenkene for retningslinjer og søknadsskjema.

Søknader sendes til Forskningsadministrativ avdeling (jfr. vedlagte retningslinjer for søkere).

Søknadsfrist er onsdag 20. februar 2019.

Viktig informasjon til deg som har UiB mobiltelefon: bytte av teleoperatør for mobiltelefon

I forbindelse med at universitets- og høyskolesektoren bytter teleoperatør fra Telenor til Telia må alle ansatte med mobil-abonnementer betalt av UiB, bytte SIM-kort i mobiltelefonen.

Nye SIM-kort er sendt ut til alle avdelingene og vil bli viderefordelt til den enkelte.

Telia vil sende deg en egen SMS med tidspunktet for overføring (portering) av ditt abonnement. Denne sendes ca. en uke i forkant. Du må ikke ta i bruk Telia SIM-kortet før oppgitt tidspunkt.

Merk at:

  • Ditt Telenor-abonnement vil slutte å virke fra porteringstidspunktet.
  • Siden UiB ikke lenger har en avtale med Telenor kan vi heller ikke gjøre unntak fra porteringen.
  • Telia-dekning innendørs på UiBs bygninger vil komme i tide til porteringen.

For å gi hjelp med bytte av SIM-kort til de som måtte trenge det, vil IT-avdelingen og Telia være tilgjengelig på følgende lokasjoner:

Dato: Hvor: Tid:
Tirsdag 12.februar Vestibyle Universitetsbiblioteket Humaniora/hovedbygg 09:00 – 13:00
Torsdag 14. februar Inngangsparti Nygårdsgaten 5 09:00 – 13:00
Fredag 15. februar Vestibylen Høyteknologisenteret 09:00 – 13:00
Tirsdag 19.februar Fakultet for Kunst, Musikk og Design 09:00 – 11:30
Tirsdag 19.februar Arboretet hovedbygg tirsdag 13:00 – 15:00
Onsdag 13.mars Vestibylen Bygg for Basale Biologifag (BBB) 09:00 – 15:00

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål her: https://it.uib.no/UiB_bytter_mobiloperatør_til_Telia

Har du spørsmål, noe du lurer på – kontakt oss i BRITA på:

Chat: itchat.uib.no

Telefon: 555 84700

(English) CCBIO Jr Scientist Symposium February 14th

Dear all,

We are delighted to invite you to the upcoming CCBIO Jr Scientist Symposium, February 14th. Professor Inge Jonassen will give an inspirational lecture where he will present his educational path from a young aspiring student to professor and the senior position he now holds. Further, we will hear about professor Jonassen’s ongoing research and the new center for data science CEDAS at the University of Bergen. As increasingly more research involves bioinformatics and handling of big data, this lecture should be relevant for most PhD students and postdoctoral fellows.

In addition, local PhD students and Post-docs will present their research on topics including ethics in medicine (Tranvåg), mechanisms of AXL signaling (D’mello Peters, Hellesøy) and the importance of stromal cells in cancer (Dongre, Kjølle).

Time: Thursday February 14th 2019 at 10.00-14.00.

Where: Conference room 109F, BB-building (opposite the auditoria)

Registration linkhttps://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=6108062 within Feb. 12th

Here for more information and program.

Kind regards,
Kenneth Finne and Liv Cecilie Thomsen

Nytt om navn

Jeg heter David Forsse og begynte som PhD kandidat i Forskningsgruppen for Gynekologiske Kreftsykdomer i september 2017. Jeg er gynekolog og har permisjon fra sykehusjobben for å forske. Det er spennende å få jobbe på en ny måte og fordype meg i faget mitt. 

Nytt om navn

Mitt namn er Einar Marius Hjellestad Martinsen. Eg starta som stipendiat ved lungegruppa på K2 september 2018. I ph.d.-prosjektet mitt tar eg sikte på å undersøke soppmiljøet (mykobiomet) i lungene hjå friske og kols-pasientar, samtidig som eg utforskar kva som motiverer deltakarane i prosjektet til å delta. Eg har kontor i femte etasje i Laboaratoriebygget. Kom gjerne innom for ein (fagleg) prat, eller send ein mail til einar.martinsen@uib.no.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 17 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia