ARK er på vei!

Hva er ARK?

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved Det medisinske fakultet. Undersøkelsen er både et lederverktøy og et medvirkningsverktøy.

I januar 2019 sendes det ut et spørreskjema til alle ansatte.  Svarene fra undersøkelsen vil gi grunnlag for oppfølging av arbeidsmiljøet og forbedringstiltak.

Mer informasjon om ARK-undersøkelsen  finnes på UiB sine HMS sider og på NTNU/Ark som har eieransvaret for undersøkelsen som brukes av universiteter og høyskoler.

Spørreskjema sendes alle ansatte i slutten av januar med svarfrist medio februar. Når resultatene fra undersøkelsen er klare blir det tilbakemeldingsmøter ved instituttet.

Ved spørsmål kan administrasjonssjef eller personalsjef kontaktes.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *