Daglige arkiver: 5. oktober 2018

Hva betyr den nye personvernlovgivning for forskningen?

Etter at den nye personvernlovgivning (også kjent under navnet GDPR – General Data Protection Regulation) har trådt i kraft 20.juli 2018 har det vært en del endringer i hvordan helseforskningsdata må behandles. Det er ikke nok med REK godkjenning! Det er fremdeles nødvendig med en etisk forhåndsgodkjenning fra REK for medisinsk og helsefaglige forskningsprosjekter. Det nye er at REK sin godkjenning ikke lenger gir rettslig grunnlag (lovhjemmel) for å behandle personopplysningene i forskningsprosjekt. I tillegg kreves det et lovmessig grunnlag etter personvernforordningen artikkel 6 og artikkel 9 for å behandle personopplysninger. Fortsatt skal alle forskningsprosjekter som omfattes av helseforskningsloven altså forhåndsgodkjennes av REK, men egen institusjon har ansvar for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til personvernforordningen.

Det betyr at behandlingsgrunnlaget for personopplysninger må være vurdert av prosjektleder, og fremgå av REKs vedtak. Behandlingsgrunnlag er enten samtykke eller dispensasjon fra samtykkekravet i henhold til helselovene. Prosjektledere må vise at behandlingen av personopplysninger oppfyller de generelle prinsippene i personvernforordningen, som blant annet formålsbegrensing, dataminimering, lagringsbegrensning og ansvarlighet.

I og med at konsesjonsordningen er opphevet, får behandlingsansvarlige et forsterket internkontrollansvar. Dette innebærer å bekrefte overfor registereiere at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til personvernforordningen, og å gjennomføre en personvernkonsekvensvurdering (Data Protection Impact Assessment – DPIA) der dette kreves.

Det betyr også at det er nødvendig å være påpasselig med at ansvaret i samarbeidsprosjekter er avklart og fordelt, som i prosjekter der pasientdata deles mellom samarbeidende institusjoner, og inngå skriftlige samarbeidsavtaler. Dette er ikke et nytt krav, men det er viktigere enn noensinne å følge regelverket.

Både UiB og Haukeland universitetssykehus har ansatt personvernombud – Janecke Veim og Christer Kleppe. Hvis du er i tvil om du trenger en avtale, ta kontakt med Janecke (janecke.veim@uib.no eller personvernombudet@helse-bergen.no).

Ny økonomikoordinator

Kjetil Dyrkolbotn fungerer nå som økonomikoordinator (oppstart fra 24. september) i forbindelse av at Siv har midlertidig stilling ved fakultetet. Han vil ha denne funksjonen ut mai 2019, fra juni er Siv tilbake.

Han er utdannet siviløkonom og har bakgrunn fra mellom annet bank og revisjon. Han har lang erfaring fra instituttet og kjenner således instituttet godt.

I forbindelse med dette vil det bli noen endringer i økonomiseksjonen. Det gjennomføres en gjennomgang av fordeling av forskningsgruppene mellom økonomene, mer informasjon om dette kommer.

Tips til utfylling av reiseregningen eller utlegg

Når du fyller ut en reiseregning eller refusjon av utlegg er det noen enkle tips som gjør at reiseregningen eller utlegget kan bli raskere attestert og godkjent:

 1. Kun ett utlegg på én linje – og last opp kvitteringen for dette utlegget på samme linje. Hvilke utlegg som ikke krever kvittering ser du når du fyller ut i reiseregningen. Vi anbefaler at du ikke lenger “bunkescanner”, men legger kvitteringen for hvert utlegg på hver linje.
 2. Beløpet du angir må være identisk med beløpet på kvitteringen – inkludert ørebeløpet! Dette gjelder også utenlandsk valuta.
 3. Datoen på utleggslinjen må være innenfor reisens start og slutt. På billetter som er kjøpt på forhånd er det reisedato som skal oppgis, ikke kjøpsdato.
 4. Bruk gjerne mobiltelefonen til å ta bilde av kvitteringen! Aller best bildekvalitet oppnår du ved å legge kvitteringen på en hvit bakgrunn.
 5. Om du har tatt bilde av flere kvitteringer i ett og samme bilde, ikke summer beløpet på èn linje, men opprett like mange linjer som det finnes kvitteringer i bildet, og last opp det samme bildet på alle linjene.

«Bot-Anna» bruker merknadsfeltet til å skrive resultatet av kontrollene. Om du opplever at roboten har gjort feil, er det fint om du kommenterer det i merknadsfeltet og sender skjemaet videre i HR-portalen som vanlig. Kontakt Økonomiseksjonen hvis du har spørsmål. For reiseregninger må du passe på at datoen du oppgir på utleggslinjen er innenfor reisens start og slutt.

(English) Invitation to a single cell seminar with Genomics

Department of Clinical Science at the University of Bergen and 10x Genomics welcomes researchers with an interest in single cell sequencing. Single cell sequencing has revolutionized life science research leading to a deeper understanding of biological processes in health and disease. Rapid technology advances are enabling large-scale projects for resolving single cell populations from 100s to millions of cells in a given study.

AGENDA

 • Welcome and introduction
 • Single Cell Applications: 3′ Digital Gene Expression and 5′ Digital Gene Expression with combined VDJ analysis and the newly launched CNV solution – 10x Genomics
 • New product launches: ATAC Seq, feature barcoding. – 10x Genomics
 • Summary and discussion – All

Date: October 16th
Time: 13 – 15
Place: Seminar room 5.1/5.2, Laboratory building 5th floor, Haukeland

More information about the seminar here.

Veilederseminar 31. oktober 2018

Se vedlagte oppslag om det årlige veilederseminaret som skal holdes 31. oktober 2018 på Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2.

Tema blir blant annet:

 • Veiledning på langdistanse
 • “Dos and don’ts” i ph.d.-veiledning
 • Pedagogikk i veiledning
 • De vanskelige REK-søknadene
 • Innovasjon i doktorgraden

Vi ønsker velkommen til en dag med nyttige plenumsforedrag, gruppearbeid og gode diskusjoner.

Påmeldingsfrist 15.10.18.

Påmelding her.

Migrasjonskonferanse: Helse i alt vi gjør

15.-16. november, 2018, Universitetsaulaen i Bergen

Velkommen til UiBs konferanse om migrasjonshelse! Konferansen arrangeres av Universitetet i Bergen i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI), Universitetet i Oslo og Helsedirektoratet.

Påmeldingsfrist: 15. oktober, 2018

Konferansen blir en møteplass hvor forskere, representanter fra helsetjenestene, frivillige aktører og brukere går i dialog og lytter aktivt til hverandres budskap og erfaringer. Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov, kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helseutfall for en del innvandrergrupper.

Forskning på ”migrasjon og helse” har økt i omfang de senere årene, men det er fremdeles lite samarbeid mellom ulike fagdisipliner i akademia, men også mellom helseinstitusjoner nasjonalt. Vår visjon er å gi politikerne og samfunnet relevant, anvendbar og oppdatert informasjon som kan brukes til å forbedre helsetilbudet til alle, inkludert innvandrere.

Se program her.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 15 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia