Daglige arkiver: 24. mai 2018

Allmøte

Det blir allmøte 29. mai kl 09.15-10.00 om evalueringsrapporten av “Fremtidens fakultet”. Allmøtet vil bli holdt på rom B302 i Sentralblokken.

I løpet av allmøtet vil dekanen legge frem hovedanbefalingene i rapporten og hva fakultetet har tenkt å gjøre med anbefalingene. Deretter blir det anledning til spørsmål og kommentarer.

Somatic and germ-line aspects of cancer-related deep sequencing (english only)

Are you interested in mathematical or computational modeling of biological systems, using digital tools to analyze biological data, or in making your research more transdisciplinary?

We are happy to announce that prof. Eivind Hovig (University of Oslo & Oslo University Hospital) will give a talk this time. He will talk about their experiences from the sequencing work in the Norwegian Cancer Genomics Consortium, collaboration with deCODE on analysing the genetic landscape of Norwegians and about the variant frequency data base.

The seminar will be in the Lab-building at the Haukeland University Hospital, 6th floor, meeting room at Medical Genetics & Molecular Medicine.

“Digital Frukost” is an open breakfast seminar series focusing on research activities at the interface between the biological sciences and that of mathematics, computer science, physics or engineering. Examples of such research activities could be mathematical or computational modeling of biological systems, application of engineering/control systems theory on biological systems or inspired by biological systems, application of mathematics/statistics/machine learning to analyze big data in health or marine sector; from sensor systems, imaging or omics technologies etc. The seminars are arranged by the Centre for Digital Life Norway (DLN: www.digitallifenorway.org).

We hope to see many of you there!

As food will be served, please register your attendence using this link.

Vitenskap og politikk – en ny rolle for universitetene?

UiB-rektor Dag Rune Olsen og UiO professor Dag O Hessen, forfatter av boken «Sannhet til salgs – et forsvar for den frie forskningen», møtes til debatt.

Science advice og science diplomacy er mye omtalt i akademia for tiden, og vektlegges i økende grad av institusjonenes ledere. Er fremtiden for Universitetene, i tider med mindre tiltro til kunnskap, i ferd med å bli premissleverandører for politikken? Kan universitetene bli politikkens redning og politikken bli universitetenes redning?

Sted: Litteraturhuset, Rom: Olav H. Hauge.
Tid: Torsdag 7. juni kl. 19:00.

Åpent arrangement/gratis adgang. Se også uib.no

Møtet er det første i en ny serie møter arrangert av Academia Europaea Bergen Knowledge Hub som setter lys på forholdet mellom akademia og samfunnet. Academia Europaea er det felleseuropeiske vitenskapsakademiet, og Bergen Hub skal være en platform for Akademiets aktiviteter i Norden med fokus på Norden, Nordområdene, marine og maritime forhold.

Vennlig hilsen

Kristin Hansen
Project Manager
Academia Europaea Knowledge Hub Region Bergen
https://aebergen.w.uib.no/

Invitasjon til å nominere kandidater til Kronprins Håkons forskningspris for astma og allergi 2018

Styret i Forskningsfondet for Astma og Allergi vedtok i sitt møte 26. mai 2016 å opprette Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi.

Prisen er på kroner 50 000,- og skal deles ut årlig til en forsker som har utvist en særskilt innsats innenfor fagfeltet astma og allergi.

Kronprins Haakons forskningspris for astma og allergi 2018

Prisen skal deles ut til en forsker som fortrinnsvis oppfyller følgende kriterier:

  • Fullført, eller i ferd med å fullføre phd
  • Må være publisert
  • Må være aktiv forsker på nominasjonstidspunktet
  • Må ha resultater å vise til fra sin forskning
  • Fokus i sin forskning på astma og allergi, eksem, eller andre relaterte fagområder som kan knyttes til astma- og allergisykdom.
  • Beskrives som ‘ung og lovende’
  • Må ha vist en ‘Særskilt innsats innen feltet’

Frist for innsending av forslag på kandidater: 15. mai 2018

Forslag på kandidater sendes til forskningsfondet@naaf.no

Postdoktorprogram ved Det medisinske fakultet

Fakultetet innfører fra og med høsten 2018 et nytt opplæringsprogram for postdoktorer.

Dette programmet er et tilbud til alle postdoktorer ved Det medisinske fakultet og Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsprogrammet strekker seg fra september til juni og vil bestå av ulike aktiviteter og workshops omkring forskning i europeisk perspektiv, forskning i nasjonalt perspektiv, veilederkurs (e-læring), søknadsskriving o.l. Fullstendig program vil foreligge i løpet av mai, foreløpig program ligger på nettsiden nå. Tilsammen vil det bli 6 samlinger, inkludert en to-dagers samling ved Bjørnefjorden i november.

Hensikten med programmet er å gi dere god opplæring og kompetanse som er viktig for deres fremtidige virke innen akademia, men også i andre stillinger. Vi håper også at dette programmet vil styrke fellesskapet blant postdoktorene og gjøre stillingen som postdoktor mer attraktiv.

Søknadsfristen er 4. juni. Søkerne forplikter deg til å delta på alle aktivitetene gjennom hele perioden.Det er derfor viktig at du har en postdoktorperiode som strekker seg til juni 2019. Vi har satt et max antall deltakere på 30.

Det vil bli utstedt deltakerbevis etter endt program.

Se https://www.uib.no/med/101162/nytt-postdoktorprogram-ved-det-medisinske-fakultet

Seminarserie ernæring

Senter for ernæring har gleden av å invitere til et nytt seminar i vår seminarrekke med foredrag om ernæring av forskere fra inn- og utland.

Serien tar opp sentrale utfordringer innen ernæring og helse.

Tid: Onsdag 30. mai kl. 14.30-15.30
Sted: Aud. 4, BB-bygget, Haukeland universitetssjukehus

Program:
“The protein source determines the potential of high protein diets to attenuate and reverse obesity development in mice.”

Lise Madsen, Institute of Marine Research, Bergen, Norway, and Department of Biology, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark.

Moderator: Jutta Dierkes

Det blir lett servering.
Velkommen!

http://www.uib.no/ernaring

Innovative graduate school for cancer research in Berlin – application for PhD and MD positions (english only)

Berlin School of Integrative Oncology (BSIO) – Applications for PhD and MD positions currently accepted until June 19, 2018

The BSIO offers a structured 3-year doctoral program jointly educating natural scientists and physicians/medical students in the field of integrative oncology and features excellent research conditions, a comprehensive curriculum and a broad supervision and mentoring network. With respect to its scientific scope, the BSIO aims to bring our understanding of malignant growth to new conceptual levels, i.e. to expand the molecular, cell biological, organismic and system-mathematical research focus by utilizing advanced experimental and simulatory models to develop novel diagnostics and innovative therapeutic principles, and to make them rapidly available for clinical testing.

Please refer to https://www.bsio-cancerschool.de/ for all regulations and application details and for more information on the graduate school.

How to apply: Application only is possible via the BSIO online application portal. It is open until June 19.

COST: Nye forskernettverk – medisinsk og helsefaglig forskning

COST er en europeisk nettverksorganisasjon der de fleste landene i Europa (herunder Norge og alle EU-landene) er medlemmer. En viktig oppgave for COST er å fremme europeisk forskningssamarbeid ved å igangsette vitenskapelige nettverk (“COST-aksjoner”). Nærmere informasjon om COST kan finnes på deres nettside http://www.cost.eu/.

Nye COST nettverk er lansert og her finner du tabell som viser de relevante for medisinsk og helsefaglig forskning. Dersom du ønsker mer informasjon eller er interessert i å delta ta gjerne kontakt med Amra.

OBS OBS! Retur av smitte-frakker!!

Teamet som rengjør i garderobene i 1 etg. melder om at ansatte kaster smitte-frakker i retur sekkene for håndklær (blanke sekker) som skal i retur til vaskeriet. Dette er feil.

Smitte frakker skal i vannoppløselig sekk og deretter i tøy-sekk.

De skal merkes med navn på lab og dato for deretter å settes på avfallsrommet eller tøylageret i 1. etg. Vannoppløselige sekker finnes på alle avfallsrom i LB.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 5 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia