Postdoktorprogram ved Det medisinske fakultet

Fakultetet innfører fra og med høsten 2018 et nytt opplæringsprogram for postdoktorer.

Dette programmet er et tilbud til alle postdoktorer ved Det medisinske fakultet og Haukeland Universitetssykehus. Opplæringsprogrammet strekker seg fra september til juni og vil bestå av ulike aktiviteter og workshops omkring forskning i europeisk perspektiv, forskning i nasjonalt perspektiv, veilederkurs (e-læring), søknadsskriving o.l. Fullstendig program vil foreligge i løpet av mai, foreløpig program ligger på nettsiden nå. Tilsammen vil det bli 6 samlinger, inkludert en to-dagers samling ved Bjørnefjorden i november.

Hensikten med programmet er å gi dere god opplæring og kompetanse som er viktig for deres fremtidige virke innen akademia, men også i andre stillinger. Vi håper også at dette programmet vil styrke fellesskapet blant postdoktorene og gjøre stillingen som postdoktor mer attraktiv.

Søknadsfristen er 4. juni. Søkerne forplikter deg til å delta på alle aktivitetene gjennom hele perioden.Det er derfor viktig at du har en postdoktorperiode som strekker seg til juni 2019. Vi har satt et max antall deltakere på 30.

Det vil bli utstedt deltakerbevis etter endt program.

Se https://www.uib.no/med/101162/nytt-postdoktorprogram-ved-det-medisinske-fakultet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *