Daglige arkiver: 17. mai 2018

Ukens leder

Siden jeg ble spurt av Pål om å overta stillingen som vise-head for innovasjon for K2, har jeg lurt på hva eksakt jeg skal gjøre? Og hva er faktisk relevansen av “innovasjon” for våre forskningsprogram? Dette er kanskje åpenbare spørsmål med åpenbare svar. Men bortsett fra å fylle inn feltene der vi blir bedt om å oppgi innovasjonspotensiale i finansieringssøknader, hvor mange av oss tenker seriøst over det sanne innovasjonspotensialet i det vi gjør? Hvor viktige er alle disse ”innovasjons greiene”?

Hvis jeg googler ”innovasjon”, er det første treffet jeg får en definisjon fra ordboka:

Innovation
ɪnəˈveɪʃ(ə)n/
noun
noun: innovation

  1. the action or process of innovating.

Men det viktigste er eksempelet på dets bruk:
”Innovasjon er avgjørende for kontinuerlig suksess i enhver organisasjon”

Alle forskningsgrupper har sine forskningsspørsmål som man ønsker finansiering til og gjerne vil utforske, men innser kanskje ikke innovasjonspotensialet i deres vitenskapelige bestrebelser. Men, å virkelig ønske å gjøre mening ut av forskningen er det første steg mot innovasjon. Når du bestemmer deg for hvilken type mening du vil at forskningen skal ha, forsøk å finne 2 eller 3 ord som beskriver hvorfor denne meningen (innovasjon) burde finnes. Vil dine prosesser, metoder eller filosofier følge en velbrukt sti, eller er de et paradigme skifte? Storstilt innovasjon og forskning som sprenger skalaen, og skaper framskritt. Det er krever utvilsomt å ta noen sjanser, men hvis man ikke tar noen risiko får man ingen belønning heller. Det blir kanskje ikke perfekt, for å sprenge skalaen i forskning og skape revolusjonerende innovasjon vil ikke være feilfritt. Det er trygt og godt å fortsette i nåværede praksis, krysse av på alle punktene, sette prikken over i`en og streke over t`ene i forskningssøknadene våre. Men, ikke bare er det ikke veldig spennende, men du vil i mindre og mindre grad bli belønnet for det.

Nylig satte vi, i samarbeid med BTO, søkelys på de ulike finansieringsmulighetene for innovasjon. Til og med veldedighetsorganisasjoner spør nå i deres søknadsprosesser ”er det noe innovasjonspotensiale?”. Videre, med redusert grunnfinansiering til universitetet (grunnbevilgningen) fra myndighetene de siste årene, er det økt fokus på å finansiere forskningsaktivitetene våre med eksterne midler, spesielt BOA finansiering (bidrag og oppdragsaktivitet), som krever innovasjonspotensiale. I starten spurte jeg ”hvor viktig er innovasjon?”, og svaret er klart, det er kritisk viktig. Kritisk for å utvikle forskningen din, lære opp unge forskere for fremtiden, og for å fortsette suksessen på K2.

Ønsker prosjektskisser til nye tverrfaglige PhD-stillinger

Universitetet ønsker prosjektskisser for to stipendiatstillinger innen det strategiske satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer.

Tema for satsningen er «migrasjon, helse og ulikhet». Det er sendt henvendelse til alle fagmiljø ved UiB med henstilling om å levere tverrfaglige prosjektskisser på disse temaene innen 15. juni.

Vi ønsker prosjektforslag fra potensielle hovedveiledere for kandidatene og håper på mange spennende forslag til tverrfaglige vinklinger og tematikker med vid faglig bredde, sier professor Bente Moen, leder ved Senter for internasjonal helse, som har ansvar for satsingen.

Format for prosjektskisse:

  • Prosjektene skal være tverrfakultære, og biveileder skal være ansatt ved annet fakultet enn hovedveileder.
  • Prosjektforslaget skal være på maksimum tre A4-sider og beskrive et tverrfaglig samarbeidsprosjekt der fagmiljø fra minst to fakultet deltar.
  • Prosjektet må vise nye og innovative vinklinger og perspektiv på de samfunnsutfordringene verden nå står overfor.
  • Det faglige samarbeidet må komme tydelig frem i prosjektforslaget, og det må også komme frem i hvilken grad stipendiaten knyttes opp mot eksisterende miljø og pågående forskingsprosjekt.
  • Det skal klart beskrives hva kandidaten skal gjøre i prosjektet og hvordan de forskjellige fagmiljøene skal bidra. Bruk av eventuell infrastruktur skal også beskrives.
  • Hoved- og biveileders CV med kandidatproduksjon skal legges ved prosjektforslaget.

Prosjektene vil bli vurdert av den strategiske arbeidsgruppen for globale samfunnsutfordringer, og de to prosjektene som blir vurdert som de beste vil bli tildelt stillingene. Alle fakultetene er representert i den strategiske arbeidsgruppen. Videre utlysning og ansettelsesprosess blir som for andre stipendiatstillinger ved de fakultet/institutt som tildeles stillingene.

Frist for å sende prosjektforslag er 15. juni 2018. Oppstart av stipendiatperioden vil være 1. januar 2019.

Prosjektforslag sendes til leder for satsningen, prodekan Marit Bakke, Det medisinske fakultet eller til leder ved Senter for internasjonal helse, Professor Bente Moen.

Application writing workshop for Marie Curie Individual Fellowships program (english only)

Dear researchers,

Section for Research and Innovation at Helse Bergen organises a two-day application writing workshop for potential applicants to Marie Curie Individual Fellowships program (MSCA IF).

MSCA IF is a great opportunity to employ a foreign postdoctoral fellow in your research group for up to 2 years. More information is in the one-pager enclosed. If you are interested in becoming a supervisor, you can send the one-pager to your international collaborators in order to find a relevant candidate.

The workshop’s aim is to train fellowship candidates to successfully apply for MSCA-IF with Helse Bergen as the host institution. During this visit, candidates will get advice on how to write a good application, get to know their potential host research group and start forming the project proposal together with their supervisor. The workshop is free for participants, and Helse Bergen will cover stay and travel expenses for the fellowship candidates.

Date: 12-13 June 2018, 8:00-16:00
Place: Finstue, Bikuben, Haukeland University Hospital
Registration deadline: 1st of June 2018. To register, please follow this link.  

Workshop agenda can be found here.

For any questions please contact Lilit Mailyan.

Staff mobility week i Bergen 4-8 juni: Støtte til utreisende forskermobilitet

Internasjonalt senter inviterer til seminar i forbindelse med Staff Mobility Week.
Tema omhandler administrativ støtte til utreisende forskere.
Program  for uken: https://www.uib.no/en/smw/113462/services-outbound-researchers

Målgruppen er HR medarbeidere, forskningskoordinater, eller andre som møter og bistår utreisende forskere. Det er mulighet å være med på deler av programmet eller hele uken. Deltagelse er gratis.

Sted: Sydneshaugen
Tid: 4-8 juni

Seminaret vil bli på engelsk.

Les mer om SMW 2018 her: https://www.uib.no/en/smw

Dersom du er interessert i å delta på dette, send påmelding til Jill A. Opsahl.

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 22 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre