Møte om medisinsk inkubator | 8. mars

Bergen og Vestlandet vil få en ny medisinsk inkubator. Som en opptakt til dette arrangeres et åpent møte torsdag 8. mars på Haukeland universitetssjukehus der interessenter innenfor forskning, klinikk, industri, forretningsutvikling og finans vil samles. Mål med arrangementet er å samle et bredt utsnitt av interessenter til en medisinsk inkubator, informere om planene, og etablere et bredt eierskap til en videre prosess.

Den medisinske inkubatoren vil bli plassert tett innpå en rekke akademiske forskningsmiljø med kort avstand til veldrevne kliniske miljø. Aktivitetene i en inkubator vil ytterligere styrke forskningssamarbeid på tvers av faglige miljø, også med aktører utenfor de offentlige organisasjonene.

Det er etablert en rekke betydelige forskningsgrupper innenfor medisinske og biomedisinske fag. Vi tror det vil være en gylden mulighet for industrien å delta her, blant annet i forbindelse med Start–up-selskaper fra forskningsaktivitet.

På møtet vil dere få høre foredrag fra lokale, nasjonale og internasjonale aktører som deler sine erfaringer og presenterer ønsker for en ny, spenstig satsing på et faglig spennende område.

Tid: 8. mars kl. 14:00–18:00.
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.

Helge Ræder                        Bjørn Tore Gjertsen             Jens Reigstad
UiB                                         HUS                                        BTO

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *