Daglige arkiver: 5. januar 2018

Godt nyttår!

Jula og fridagene i enden av året er over. Det har vært en travel tid – alt mulig skal fikses og ordnes til noen få, intense dager. Men det har for de fleste gitt opplevelse av høytid og mulighet til ettertanke, refleksjon og samvær med dem en er glad i.

Like før jul ble kabalen lagt for lederteamet. Foruten meg selv blir det:
– Visestyrer: Dr. med. Eystein Husebye
– Visestyrer forskning: Ph.D. Silke Appel
– Visestyrer undervisning: Cand. med. PhD Jone Trovik
– Visestyrer innovasjon: Ph.D. Emmet Mc Cormack
– Administrasjonssjef: Siv. øk. Julie Stavnes

Eystein Husebye er godt kjent for de fleste. Han er professor og overlege i endokrinologi, leder Forskningsgruppe for endokrin medisin, og leder KG Jebsen-Senter i autoimmune sykdommer. Han har vært visestyrer flere år samt konstituert leder, og sikrer kontinuitet i lederteamet.

Silke Appel er professor, gruppeleder ved Broegelmann forskningslaboratorium og leder for kjernefasiliteten for flowcytometri. Hun sitter også i instituttrådet.

Jone Trovik er professor, overlege i gynekologi og obstetrikk, og tilhører Forskningsgruppe for gynekologisk kreft. Hun har vært konstituert leder ved K2 i høst, og før det var hun visestyrer for undervisning.

Emmet Mc Cormack er professor og emneansvarlig i galenisk farmasi. I tillegg har han erfaring når det gjelder etablering og drift av forskningsbaserte selskap.

Julie Stavnes er også godt kjent. Hun er siviløkonom fra NHH og har vært administrasjonssjef ved K2 siden 2015.

Jeg benytter anledningen til å takke for at dere er villig til å bruke tid og krefter for K2. Lederteamet spenner vidt faglig sett, involverer både medisinere og ikke-medisinere, og inkluderer farmasi, som er et eksempel på de mange undervisningsfagene utenom medisin. Videre er det innført en visestyrer for innovasjon siden det for tiden er fokus på innovasjon, og for å matche satsingen på fakultetsnivå. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere og administrasjonen for øvrig på K2 i årene som kommer!

Pål

Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer

Fakultetet har framlagt utkast til nye retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

Saken er vedlagt her.

Fakultetet ber om at instituttledere og administrasjonssjefer leser saken grundig, formidler retningslinjene videre ved eget institutt, og tar med spørsmål/kommentarer til ett av de første instituttledermøtene på nyåret der retningslinjene og forskningsetikk blir tema.

Utlysing av Erasmus+ Mobilitet i verden 2018-19

Europakommisjonen og SIU har lyst ut Erasmus+ for 2018. Utlysinga opnar mellom anna for søknad om midlar til mobilitetstiltaket Erasmus+ International Credit Mobility (Mobilitet i verden). Dei viktigaste endringane i ordninga i årets utlysing i forhold til fjoråret er som følgjer:

  • Programmet opnar no for praksisplassmobilitet både til og frå partnarland
  • Stipendsats for studentar har gått opp frå 850€ til 900€
  • Stipendsats for tilsette (undervisning eller opplæring) har gått opp frå 160€ til 180€ per dag.

Prosess fram mot UiB-søknad

Det blir lagt opp til følgjande prosess fram mot innsending av søknad:

  • januar. Frist for institutta/fakulteta til å melde inn til SA i ephorte aktuelle landprosjekt som skal vere med i søknaden. Deltaking i søknaden må ha støtte frå institutt/fakultet.
  • januar kl. 13:00–14:30. Skrivestove i Møterommet, Internasjonalt Senter. Dette vil vere eit tilbod til dei som skal lage tekstane til landprosjekta.
  • januar. Frist for innlevering av tekstar til søknaden til SA.
  • februar. Frist for innsending av søknad.

For spørsmål angåande Erasmus+ Mobilitet i verden ber vi dykk ta kontakt med Helge Bjørlo på Studieadministrativ avdeling.

Invitasjon til kortprogram for nye ledere | 21. februar og 7. mars

HR-avdelingen ønsker å invitere alle nye ledere ved UiB til å delta på kortprogrammet for nye ledere. Dette er et program/kurs for alle nye ledere med personalansvar (ansatt siste 12 måneder). Deltakerne vil få oversikt og praktisk innføring i støttesystemer fra sentrale avdelinger. Kurset går over to hele dager, og deltakerne forventes å delta begge dager.

Tema: Lederoppgaver innen forskningsadministrasjon, studieadministrasjon, økonomi, personal, kommunikasjon, IT og eiendom.

Tid: 21. februar og 7. mars: begge dager kl. 09:00–15:45
Sted: Muséplass, møterom A+B (kjelleren)

Mer informasjon og påmelding

Med vennlig hilsen
Grete Birkenes
seniorkonsulent, HR-avdelinga
Universitet i Bergen
Tlf.: 55 58 29 96

SLATE | Centre for the Science of Learning and Technology | Gjesteforelesning

SLATE (Centre for the Science of Learning and Technology) samarbeider med et stort og viktig forskningsmiljø ved Universitetet i Maastricht som jobber med simulering/trening i helse-/medisinfagene. Professor Jeroen van Merrienboer og Anneke van der Niet (postdoktor) kommer til Bergen i januar. I den forbindelse inviterer SLATE til en gjesteforelesning:

Affordance perception in a simulated emergency care situation using eye-tracking and video data

Foreleser: Anneke van der Niet
School of Health Professions Education, Maastricht University

Tid: 11. januar kl. 14:15–15:30
Sted: SLATE, Vektergården, Christiesgate 13, 3. etasje

Alle med interesse for simulering og ny teknologi i utdanning oppfordres til å komme.

Med vennlig hilsen
Professor Steinar Hunskår, MD, PhD
Prodekan for utdanning
Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

Les videre

Pedagogikk for ansatte i små stillingsprosenter

Våren 2018 tilbyr fakultetet et kurs i medisinsk didaktikk (5 stp.) rettet mot de vitenskapelige ansatte. Dette er et universitetspedagogikkurs som godkjennes som del av basiskompetansen.

Kurset gir en innføring i universitetspedagogiske prinsipper og verktøy for vitenskapelig ansatte ved MED. Det retter seg spesielt mot ansatte i 50 prosent stilling eller mindre; denne ansattgruppen har mange undervisningsoppgaver, men på grunn av stillingsprosenten er det ingen krav om pedagogisk basiskompetanse, slik det er for ansatte i mer enn 50 prosent.

Informasjon om emnet.
Påmelding.
Påmeldingsfrist: 1. februar.

Med vennlig hilsen
Monika Kvernenes
førsteamanuensis, medisinsk pedagogikk
Enhet for læring, Det medisinske fakultet, UiB
Tlf: 55 58 65 99

Nyhetsbrev fra helseklyngeprosjektet

Dette er første utgave av nyhetsbrev fra helseklyngeprosjektet. Nyhetsbrevet skal gi deg informasjon om prosjektets fremdrift og status, relevante nyhetssaker og kommende arrangement.

Slik blir helseklyngens nybygg i Årstadveien 17

Opplev en virtuell omvisning i nybygget som skal huse den nye helseklyngen i Bergen.

Utlysning av samarbeidsmidler

Det vil bli lyst ut midler for 2018 til samarbeidsprosjekter for ansatte og studenter i de miljøene som skal inn i det nye bygget i Årstadveien 17.

Det kan søkes om oppstarts midler til forskningsformål, utdanningssamarbeid eller studentsamarbeid.

Tema skal være folkehelse eller primærhelsetjeneste, og det må være med minimum 3 samarbeidspartnere fra målgruppen for å kunne søke.

Søknadsfristen er 9. mars 2018, og en fullstendig utlysningstekst blir snarlig formidlet til miljøene.

Frokostmøter

Parallelt med utlysing av samarbeidsmidlene vil Faglig forum arrangere en serie frokostmøter på Christie Café. Her kan du møte potensielle samarbeidspartnere fra miljøene som skal inn i det nye bygget.

16. januar: Nytt allmennmedisinsk forskningsnettverk
31. januar: Teknologi i helse og omsorg
15. februar: Folkehelse: Mer enn helsetjenester

Nye faggrupper

Arbeidsgruppen for helseklyngeprosjektet har oppnevnt tre nye faggrupper for langsiktig samarbeid;

  • Faggruppe for Lærings- og mestringssenter
  • Faggruppe for Innovasjon og e-helse
  • Faggruppe for Registre.

Faggruppen for Lærings- og mestringssenter er allerede i gang med arbeidet, med Cathrine Bjorvatn fra Helse Bergen som leder.

Utpå våren vil også arbeidet i de to andre gruppene komme i gang, med bred representasjon fra de involverte samarbeidspartnerne.

For mer informasjon om helseklyngen, se Helseklyngens prosjektsider.

Har du spørsmål eller innspill, ta kontakt via e-post til: helseklyngenbergen@uib.no

Med vennlig hilsen

HELSECAMPUS ÅRSTADVOLLEN

Ønsker du å melde deg av dette nyhetsbrevet, send en e-post til helseklyngenbergen@uib.no

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 48 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre