Utlysning av forskningsmidler Rosa sløyfe 2016

image001.pngVi inviterer prosjektledere til å søke om forskningsmidler til prosjekter innen uhelbredelig brystkreft.
Pengene kommer fra innsamlede midler gjennom Rosa sløyfe-aksjonen i 2015. Kreftforeningen og Brystkreftforeningen er ansvarlige for aksjonen og utlysningen av forskningsmidlene. Hvert år velges et informasjonstema for kampanjen. I 2015 var temaet leve med uhelbredelig brystkreft.
I to parallelle utlysninger, se her, lyser vi ut totalt 20 millioner kroner til prosjektledere som har som målsetting å finne bedre livsforlengende og symptomlindrende behandling, bedre livskvalitet og levekår blant kvinner med uhelbredelig brystkreft og deres pårørende, samt kunnskap om kvaliteten i tjenestetilbudet.
Søknadsfristen er 8. juni kl 13.00.

Se retningslinjer for søkere og evaluatorer for mer informasjon.
Ved spørsmål kontakt oss på forskningsadministrasjon@kreftforeningen.no

Vi ser fram til å motta søknader fra prosjektledere ved din institusjon!

Kreftforeningen
Brystkreftforeningen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *