Søknad om smådriftsmidler

Forskningsgruppene ved K2 inviteres til å søke om smådriftsmidler. Det er satt av 760.000,- til formålet. Kriterier for å søke er at det må dokumenteres at gruppen har søkt om andre eksterne midler, og at formålet det søkes om er drøftet og prioritert innad i hele forskningsgruppen. Maksbeløpet en kan få tildelt er 100.000,- og søknadsfristen er satt til 1. mars. Det er forskningsutvalget ved K2 som tildeler midlene på neste møte. Det er bare kolonne B, C, D og J som skal fylles ut i søknadskjema, som sendes til Siv Johnsen Eggereide

2 kommentarer til “Søknad om smådriftsmidler

 1. Staffan Uhlen

  Mening om småforskmidler. Bergen 4 mars 2014.
  Jeg synes håndteringen av småforskmidler ved K2/MOFA er å ligne ved underslag av penger fra undervisere ved instituttet.
  I stedet for en søknadsprosess og en komite som skal velge 7-14 forskningsgrupper som får forskningsmidler, kunne man uten byråkrati gi alle fast ansatte undervisere en andel av småforskmidlene, beregnet i forhold til den undervisning som er rapportert i undervisningsregnskapet.
  Hvis det finnes 760.000 kr og 80 fast ansatte lærer, skulle i gjennomsnitt hver lærer få 9500 kr til å utføre forskning.
  Hvorfor ikke gjøre prosessen enkel og grei?
  Hvorfor ikke for en gangs skyld belønne undervisning?
  Staffan Uhlen, professor i farmakologi for farmasistudenter.

  Svar
 2. Per Bakke

  Kjære Staffan,

  Takk for din kommentar angående bruken av små driftsmidler. Ved fordelning av disse må K2 følge de instrukser fakultetet har kommet med. I brevet fra fakultetet står følgende:
  “Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler. Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, teknisk/administrativ assistanse og andre driftskostnader. Det er et mål at tildelingen av midlene skal støtte opp om institusjonens egne prioriteringer.

  Følgende kriterier gjelder for ordningen:
  – En forutsetning er at midlene går til gode enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke har store driftsmidler allerede.
  – Størrelsen på de enkelte bevilgningene til søkerne er satt til 15.000 – 150.000 kr.
  – Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret, midlene er ikke overførbare til neste år.
  – Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II og 1.am. II. “

  Så dette er det vi må forholde oss til. I tilegg kan nevnes at K2 i år har latt forskningsgruppene ved leder stå for den primære prioriteringen.

  Med vennlig hilsen

  Per Bakke
  Instituttleder

  Svar

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *