Application for “smådriftsmidler”

The research groups at K2 is invited to apply for “smådriftsmidler”. There are 760.000,- for this purpose. The application criteria is that it has to be documented that the group has applied for other external funding, and that the purpose of the application has been discussed and prioritised in the entire research group. The maximum amount given is 100.000,- and the deadline is March 1st. The research committee at K2 will grant the funding at the next meeting. Only column B, C, D and J need to be filled in the application form, which must be sent to Siv Johnsen Eggereide

2 thoughts on “Application for “smådriftsmidler”

 1. Staffan Uhlen

  Mening om småforskmidler. Bergen 4 mars 2014.
  Jeg synes håndteringen av småforskmidler ved K2/MOFA er å ligne ved underslag av penger fra undervisere ved instituttet.
  I stedet for en søknadsprosess og en komite som skal velge 7-14 forskningsgrupper som får forskningsmidler, kunne man uten byråkrati gi alle fast ansatte undervisere en andel av småforskmidlene, beregnet i forhold til den undervisning som er rapportert i undervisningsregnskapet.
  Hvis det finnes 760.000 kr og 80 fast ansatte lærer, skulle i gjennomsnitt hver lærer få 9500 kr til å utføre forskning.
  Hvorfor ikke gjøre prosessen enkel og grei?
  Hvorfor ikke for en gangs skyld belønne undervisning?
  Staffan Uhlen, professor i farmakologi for farmasistudenter.

  Reply
 2. Per Bakke

  Kjære Staffan,

  Takk for din kommentar angående bruken av små driftsmidler. Ved fordelning av disse må K2 følge de instrukser fakultetet har kommet med. I brevet fra fakultetet står følgende:
  “Formålet med ordningen er å avhjelpe mangelen på små driftsmidler. Midlene skal kunne dekke utgifter til formål som reiser, seminar, kurs, materiell, teknisk/administrativ assistanse og andre driftskostnader. Det er et mål at tildelingen av midlene skal støtte opp om institusjonens egne prioriteringer.

  Følgende kriterier gjelder for ordningen:
  – En forutsetning er at midlene går til gode enkeltforskere/forskningsgrupper som ikke har store driftsmidler allerede.
  – Størrelsen på de enkelte bevilgningene til søkerne er satt til 15.000 – 150.000 kr.
  – Bevilgningene skal være ettårige og brukes innenfor budsjettåret, midlene er ikke overførbare til neste år.
  – Mottakere av støtte må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II og 1.am. II. “

  Så dette er det vi må forholde oss til. I tilegg kan nevnes at K2 i år har latt forskningsgruppene ved leder stå for den primære prioriteringen.

  Med vennlig hilsen

  Per Bakke
  Instituttleder

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *