Ukens leder

 Roland Jonsson     Vitenskapelig publisering og Cristin

Det er om lag ti år siden vår regjering innførte resultatbasert omfordeling (RBO) av en del av grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler. Vitenskapelig publisering er en viktig del av dette.

Hver artikkel og hvert bokkapitel betyr ikke bare status men også kroner og øre. Derfor oppfordres alle til å sjekke at alle deres arbeider fra 2013 kommer med i Cristin. Det kan gjøres her og du logger deg inn ved å velge institusjon Universitetet i Bergen, for så å logge inn med ditt vanlige brukernavn og passord.

Det er ikke lenger like mye registreringsarbeid for forskerne selv.  Mesteparten blir registrert gjennom innkjøp av referanser i Thomson ISI-database over vitenskapelig publisering. Dersom det skulle være problemer med registeringen kan Kristian Jensen kontaktes. Dette gjelder registreringer av vitenskapelig arbeid som gjelder RBO-uttelling. Altså inkluderer dette ikke postere og abstracts.

Den norske Cristin-basen har samlet mesteparten av forsknings-Norge under ett tak. Dette gjør registrering av sampublisering med forskere ved andre norske institusjoner enklere. Men det kan være publiserte arbeider som ikke har kommet med. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot bøker og bidrag til antologier som ikke er godt dekket i ISI-basen.

I henhold til universitetsbiblioteket så gjenstår det en hel del vitenskapelige arbeider for å matche 2012-tallene. Mesteparten av de vitenskapelige bidragene er tidsskriftartikler. Det påstås også at foreløpig er andelen artikler i nivå 2 litt lavt.

Vi må være klar over att våre bidrag er viktig for UiBs totale og derved vår felles økonomi!

NB! Vår siste frist er 15. februar for registrering. Glem heller ikke å sjekke registreringen av dine arbeider nøye så alle detaljer er riktige – ikke minst at din tilhørighet til klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen er med.

Roland

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *