Ukens leder – Teknikerbetaling

Per BakkeØkonomien til K2 er som vi har påpekt flere ganger i denne spalten, anstrengt. Selv etter en gjennomgang med fakultetet hvor vi fikk gjennomslag for vårt syn om at lønnsforpliktelser relatert til gamle BFS avtaler, må kompenseres, ligger vi an til et underskudd i år.
Et av tiltakene som vil bli iverksatt for å rette opp forholdene, er innføring av teknikerbetaling. Det innebærer at forskningsgruppene må betale for de tekniske tjenestene de får fra instituttet. Det understrekes at dette bare gjelder for teknikere som lønnes direkte av annum. Tekniske stillinger tilknyttet K2, men som er finansiert fra eksterne kilder, eller teknikere som er frikjøpt, vil ikke bli berørt av tiltaket.
Prinsippet med teknikerbetaling har vært diskutert i instituttrådet som har gitt sin tilslutning til tiltaket. Det er bestemt at teknikerbetalingen blir kr 50 000 pr årsverk pr år. For forskningsgrupper hvor flere vitenskapelige deler på en tekniker, må lederen for forskningsgruppen fordele beløpet etter intern bruk av teknikeren. Økonomiseksjonen ved K2 vil ta kontakt med den enkelte forskningsgruppe for å avklare de praktiske sidene ved betalingen.

Teknikerbetalingen er beregnet å gi omtrent 1 million kroner årlig til instituttøkonomien og redusere K2-underskuddet i år til omlag kr 900 000. Sistnevnte er et håndterlig beløp som med stram kostnadskontroll i løpet året, kan reduseres ytterligere.

Per

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *