Tid for obligatorisk undervisningsrapportering

Eva GerdtsGodt nytt år! Nyttår er for mange av oss en tid for refleksjon rundt resultater oppnådd i året som har gått og ikke minst hvilke mål som skal settes for det nye året. For oss i instituttledelsen er det også tid for rapportering av hva K2 oppnådde i 2013 innenfor forskning, forskerutdanning og undervisning for våre tildelte ressurser. Undervisningsregnskapet er et viktig styringsverktøy for instituttledelsen både for rekruttering, prioritering rundt videreføring av stillinger ved naturlig avgang og i tildeling av undervisningsoppgaver. Men undervisningsregnskapet er også et viktig redskap for den enkelte vitenskapelig ansatte for å dokumentere hvor mye av arbeidstiden som medgår til dagens undervisningsoppgaver. Det er nå tid for registrering av undervisningsoppgaver utført i høstsemesteret 2013. Lenke til registreringen finner du her(http://colon.uib.no:8080/mofa/).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *