Category Archives: Disputaser

Disputas – Ruben Dyrhovden, 21. August 2023

Lecture Examination: Monday, August 21, 2023, at 10:15 AM

Venue: Auditorium in Armauer Hansen’s House, Haukelandsveien 28
Topic: “Metagenomic Next-Generation Sequencing – Its Potential in Infection Diagnostics”

Foto/ill.: Jørgen Barth

Dissertation Defense:
Monday, August 21, 2023, at 12:15 PM

Venue: Auditorium in Armauer Hansen’s House, Haukelandsveien 28

Title of the Dissertation: “The Use of 16S rRNA Targeted Next-Generation Sequencing in Diagnostics of Polymicrobial Invasive Infections”

1st Opponent: Professor Niels Nørskov-Lauritsen, Odense University Hospital
2nd Opponent: Associate Professor Hege Vangstein Aamot, Østfold University College
3rd Committee Member: Professor Karl-Henning Kalland, University of Bergen

The defense will be chaired by Professor Emerita Birgitta Åsjø.

Open to all interested parties.

Press release (Norwegian only)

(Norsk) Disputas – Emma Satrell

Prøveforelesning: Fredag 16. – desember 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Oppgitt emne: «Risiko for sykdom hos barn med medfødte misdannelser i lunger og luftveier – behandling og oppfølging fra barneår og inn i voksenlivet.»

Disputas: Fredag 16. – desember 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Avhandlingens tittel: «Alveolar function following extremely preterm birth»

1. opponent: Professor Kim Nielsen, Rigshospitalet, Danmark

2. opponent: Ph.d. Petra Um-Bergstrøm, Karolinska Institutet

3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte

Dissertation – Ester Anne Kringeland

Trial Lecture:      Tuesday 06. – desember 2022 kl. 10.15
Location:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Subject:                «Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure -related heart disease»

Ester Anne Kringelands bilde

Dissertation:                     Tuesday 06. – desember 2022 kl. 12.15
Location:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Thesis title:      «Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies»

  1. opponent: Professor Annika Rosengren University of Gothenburg, Sweden
  2. opponent: Professor Gianfranco Parati University of Milano-Bicocca, Italy
  3. medlem av komiteen: Professor Rune Oskar Bjørneklett, Universitetet i Bergen

Dissertation will be lead by professor Francisco Gomez Real.

Open for everyone

Pressemelding

Dissertation Kjerstil E. Hestetun – June 23nd 2022

Prøveforelesning:      Torsdag 23. juni 2022 kl. 10.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:                «The role of immunotherapy in upper and lower GI cancer»

Disputas:                    Torsdag 23. juni 2022 kl. 12.15

Sted:                              Auditorium, AHH, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel:      “Predictive and prognostic markers in localized colon cancer. With emphasis on the biomarkers maspin, mismatch repair deficiency, CDX2, tumor grade, PD-L1, and tumor-infiltrating lymphocytes”

  1. opponent: Professor Mef Nilbert, Lund universitet, Sverige
  2. opponent: Ph.d. Kjetil Boye, Oslo universitetssykehus
  3. medlem av komiteen: Forsker Bergithe Oftedal, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Silke Appel.

Åpent for alle interesserte

Diputas – Olena Fedotkina

Prøveforelesning: Fredag 13. mai 2022 kl. 10.15

For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Oppgitt emne:  “Type 2 diabetes as a multifactorial disease determined by lifestyle, genetic and epigenetic factors”

Disputas:  Fredag 13. mai 2022 kl. 12.15

For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Avhandlingens tittel:  “Intrauterine and genetic risk factors for proliferative diabetic retinopathy”

Hovedveileder: professor Valeriya Lyssenko
Medveileder: professor Stephanie Francoise Claire Le Hellard

1.opponent: Professor Robert Wagner, University Hospital Tübingen, Tyskland

2.opponent: Professor Benedicte Lie, Universitetet i Oslo

3.medlem av komiteen: Professor Ola Myklebost, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Simona Chera.

lenke for digital diputas her

Åpent for alle interesserte

Disputas – Mette Engan

Prøveforelesning: Torsdag 19. – mai 2022 kl. 9.15

Sted: Auditorium 4, BB Bygget, Jonas Liesvei 91

Oppgitt emne «Med søkelys på fysisk aktivitet og tilhørende helseutfall – hva vet vi om konsekvensene av høy fødselsvekt og senere sårbarhet for sykdom i barnealder, ungdom og voksenlivet?»

Disputas: Torsdag 19. – mai 2022 kl. 11.15
Sted: Auditorium 1, BB Bygget, Jonas Liesvei 91

Avhandlingens tittel: “Physical activity and exercise capacity in survivors of preterm birth. A population-based cohort study of long-term consequences of prematurity”

Hovedveileder: førsteamanuensis Hege Clemm
Medveiledere: professor Thomas Halvorsen, førsteamanuensis Maria Vollsæter, professor Ola Drange Røksund

  1. opponent: Ph.d. Håvard Skjerven, Oslo Universitetssykehus
  2. opponent: Ph.d. Lene Haakstad, Norges idrettshøyskole
  3. medlem av komiteen: Professor Nils-Halvdan Morken, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker

Åpent for alle interesserte