Category Archives: Disputaser

Disputas Dag Heiro Yi – 17. februar

Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      Onsdag 17. februar 2021 kl. 10.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Oppgitt emne:                “The role of B-Cells in anti-tumor immune responses. Current results and future treatment options”

Disputas:                     Onsdag 17. februar 2021 kl. 12.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Monocyte-derived dendritic cells in cancer immunotherapy. Considerations on their applicability”

  1. opponent: Dr.med. Susanne Rittig, Charité, Universitätsmedizin Berlin
  2. opponent: PhD Else Marit Inderberg, Oslo Universitets sykehus
  3. medlem av komiteen: Professor Oddbjørn Straume, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte

Dissertation Lydia Johnsen – February 18th

Lydia Johnsen

Prøveforelesning:      18. februar 2020 kl. 9.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding 

Oppgitt emne:    “Erfaringer med bruk av ultralyd i karkirurgi, og hva karkirurgiske poliklinikker bør tilby av ultralyddiagnostikk”

Disputas:         18 .februar 2020 kl. 11.15
For tilgang til digitalt møterom:  Se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Ultrasound in follow-up after endovascular aneurysm repair”

  1. opponent: Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Universitetet i Oslo
  2. opponent: Avdelingssjef Torbjørn Dahl, St. Olavs hospital
  3. medlem av komiteen: Professor Mai Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen

Dissertation – Anders Krogh Aarebrot, February 19th.

Anders Krogh Aarebrot. Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      19. februar 2020 kl.  9.15
For tilgang til digitalt møterom: Se pressemelding

Oppgitt emne:                “Biomarkers and personalized medicine in autoimmunity”

Disputas:                     19. februar 2020 kl. 11.15
For tilgang til digitalt møterom: Se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Single cell signalling and immune cell profiling in psoriasis”

 

  1. opponent:               Førsteamanuensis Liv Eidsmo, Karolinska Institute, Sverige
  2. opponent:       Professor Björn Runar Ludviksson, The University Hospital of Iceland
  3. medlem av komiteen: Professor Anne Christine Johannessen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker.

Åpent for alle interesserte