Energisparetiltak ved UiB

Universitetet i Bergen ligger an til svært høye strømregninger i inneværende, neste og kommende år. UiB har allerede iverksatt en rekke tiltak for å redusere energiforbruket for å gjøre universitetet klimanøytralt innen 2030. Dette er gjort gjennom å satse på målrettede tiltak som sjøvannsanlegg, solcellepanel og utvikling og oppgradering av bygg.

Universitetsledelsen orienterte universitetsstyret om de økte energikostnadene i møte 15/9. Styret ga universitetsledelsen fullmakt til å iverksette sparetiltak for å håndtere energikostnader på kort og lang sikt. UiB har også mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet om å iverksette tiltak som gir effekt på kort og lang sikt.

Tiltakene som iverksettes har vært presentert for de tillitsvalgte og verneombud i Forhandlingsutvalget, studentene og har som forutsetning at de ikke skal gå utover kjernevirksomheten eller et forsvarlig arbeidsmiljø.

Eksempel på tiltak som iverksettes av alle enheter i dialog med lokal ledelse:
-Informere og motivere egne ansatte til å bidra slik at vi sammen kan redusere energiforbruket.
-Respektere driftstidene og at bygg blir stengt driftsmessig i helger, på kveldstid og i ferier.
-Bruke mindre varmtvann, fylle oppvaskmaskiner og autoklaver helt opp før start.
-Lukke dører og vindu, slå av lys, projektorer, skjermer etc når ikke i bruk.
-Optimaliserer bruken av rom.

Eksempel på tiltak som iverksettes:
-Redusere driftstider på ventilasjon i byggene med ca 10%.
-Senke innetemperatur (NB: ikke til under anbefalt grense).
-Stenge tekniske anlegg i bygg driftsmessig i ferier, spesielt viktig i den kalde årstiden.
-Redusere vanntemperatur i svømmebassenget til laveste anbefalte (26°C) og ventilasjon i svømmehallen tilsvarende.

Vennlig hilsen universitetsdirektør Robert Rastad og rektor Margareth Hagen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *