Kan vi utnytte våre arealer bedre?

Arealene i labbygget benyttes stort sett på samme måten som da vi flyttet inn i 2009. Både forskningen og behovet for våtlab har endret seg betydelig siden da. Instituttledelsen har i lang tid diskutert forskningsmessige og økonomiske fordeler med å utnytte arealene bedre. Derfor har instituttleder Pål Njølstad oppnevnt et arealutvalg bestående av Silke Appel (leder), Eystein Husebye, Siv Lise Bedringaas, Simon Dankel, Helena Harris og Silje Skrede som skal utarbeide forslag til bedre utnyttelse.

Vi vil derfor ha innspill til bedre arealutnyttelse og vi vil snart sende ut et spørreskjema til forskningsgruppelederne for å få en oppdatert oversikt over de arealene vi benytter. Så hvis dere ser oss vandrende rundt på huset vet dere hvorfor. Stopp oss gjerne i korridoren om du har noen gode forslag å dele med oss.

Med vennlig hilsen på vegne av arealutvalget

Silke

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *