Daglige arkiver: 27. mai 2022

Ukens leder

Forskning til studentene

Studentene ved fakultetet ønsker mer kontakt med forskere og den akademiske hverdagen. Det er derfor på begynt arbeid om å lage en portal hvor studenter kan komme i kontakt med oss forskere ved instituttene, fra ph.d-nivå opp til professor. Det er viktig at flere forskere melder seg til denne portalen slik at vi kan gi et godt tilbud til studentene. Jeg oppfordrer alle til å delta, se mer detaljer om saken her

Ha en fin helg!

Pål R. Njølstad
instituttleder

UiB innfører betaling for parkering fra 01.06.22 – også for reserverte plasser

Til enheter med reservert parkeringsplass og brukere av reserverte plasser.

Enheten disponerer en eller flere reserverte plasser eller din mailadresse er knyttet til et registreringsnummer som pt. er hvitelistet for bruk av en eller flere reserverte parkeringsplasser ved UiB.

Fra 1.juni innfører UiB betaling for parkering – det gjelder også for plasser med egne reservertskilt. Det er kun når man faktisk parkerer på den reserverte plassen at man må betale.

For å kunne benytte en reservert plass må du etter 1/6 passe på følgende:

  1. Som i dag: Ditt registreringsnummer må være hvitelistet for bruk av reservert plass (som i dag) – det er den enheten som disponerer plassen som kan hviteliste de som skal kunne benytte den.
  2. Nytt: Når du parkerer på en reservert plass må du betale for parkeringen i appen «AimoPark Norway» – på parkeringsområde kan man søke på UiB så kommer det opp to alternativer vanlig og EL-bil med lading, velg det som gjelder for din parkering.

Ytterligere informasjon og veiledninger finnes på denne siden:  https://www.uib.no/foransatte/124117/parkering-p%C3%A5-universitetet

Priser:
10,- per time, maks 60,- per dag – for EL-bilplasser med lading 15,- per time, maks 90,- per dag.

Ta kontakt med administrasjonen på din enhet hvis du har spørsmål om reserverte plasser og bruken av disse.

Mvh
Eiendomsavdelingen

Kjære Mentimeterbruker ved UiB

Som tidligere annonsert vil det bli arrangert et grunnleggende kurs 8. juni som gjentas 23. august, og et kurs for viderekommende 15. juni som gjentas 30. august, alle mellom kl 10.00-11.00.

Stina Nilsson Helander fra Mentimeter vil geleide oss gjennom kurset, hvor hun vil gå igjennom alt du trenger å vite for å begynne med Mentimeter. Stina er fra Sverige og det blir anledning til å stille spørsmål både på norsk og engelsk begge kursdagene. Man kan spørre underveis, og hun blir også tilgjengelig i 15 minutter i etterkant for eventuelle spørsmål.

Les videre

Christina Flornes

Jeg jobber som forskning- og utdanningskonsulent, Ph.d.-koordinator og studieveileder ved K2.
Det vil i praksis si at jeg administrerer det meste rundt disputaser og midtveisevalueringer. I tillegg har jeg endel  andre administrative oppgaver på K2.

Det jeg liker aller best med jobben min er kollegene og det gode arbeidsmiljøet. Vi er en fin gjeng som jobber for at arbeidsplassen skal bli så god som mulig for både kandidater og ansatte ved UiB.

Akkurat nå jobber jeg med å koordinere semesterets siste disputaser, slik at alle som skal disputere før sommeren får det de trenger av hotell, middager, blomster, lunsj, auditorier, kapper, mapper, beskjeder, signaturer osv.

Jeg er heldig som får delta i utdanningen av morgendagens forskere. Det er veldig gøy å samarbeide med faglig dyktige kollegaer og det finnes alltid nye spennende oppgaver å bli bedre på!

EU Cancer Mission utlysningene for 2022 er nå åpne!

EU Missions er en ny måte å komme opp med løsninger på noen av våre største utfordringer. De har ambisiøse mål og ønsker å levere konkrete resultater innen 2030. EU Missions are nytt for Horisont Europa, EUs største forsknings- og innovasjonsprogram for årene 2021-2027.

Mission Cancer er relevant for flere forskere ved vårt fakultet. Den har som mål å bedre livene til mer enn 3 millioner mennesker innen 2030 ved å forhindre, kurere, og for de som har kreft inkludert deres familier, øke overlevelse og gi bedre livskvalitet.

Mission Cancer utlysningene for 2022 er nå åpne:
Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research
Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures
Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers
Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre
Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer

Kontakt amra.grudic@uib.no dersom du er interessert i en utlysning og gjerne skulle tatt en prat om hva det går ut på.