Brusseloppdatering 09.05.22

Brusseloppdatering 09.05.2022 – på Europadagen!

Om man ønsker å melde seg på brusseloppdateringen og så kan man sende mail til kontorsjef Charlotte Eide charlotte.eide@uib.no

Forslag om et Europeisk helsedataområde lagt frem av Kommisjonen 
Denne uken lanserte den Europeiske kommisjonen forslaget om et European Health Data Space (EHDS). Det skal fungere som en av de sentrale byggeklossene for en sterk Europeisk Helseunion.

EHDS skal gi folk enkel tilgang til helsedataen sin i elektronisk form uten å måtte betale for dette. De kan igjen dele denne dataen med helsepersonell både i og på tvers av medlemsland.

Dette fører også til at alt av helseinformasjon skal føres i et felles europeisk format.  UiBs Brusselkontor kommer i løpet av neste uke til å komme med mer utfyllende informasjon om dette og hva EHDS vil si for både primær og sekundærbruk av helsedata 😊

Klarer du ikke vente – Les mer her  

Parlamentet pusher AI
Det Europeiske parlamentet la torsdag sist uke frem en rapport på kunstig intelligens. Rapporten er resultatet av ett og et halvt års arbeid fra parlamentets AI- komitee og lister ut en rekke krav for å sikre EU’s posisjon på feltet. Av alt kommer forskning og innovasjon fram som to av de viktigste faktorene for å ta igjen konkurransen på AI, hvor USA og Kina ligger fremst. Rapporten gir klar beskjed til kommisjonen om endringer og fokusområder parlamentet ser på som viktige å få gjennomført.

Et av hovedmålene er å øke offentlig og private innvesteringer til forskning og innovasjon til €20 billioner (€14 billioner per dags dato) ved slutten av tiåret, men parlamentet er klar på at klare regelverk til AI må komme først.

Et av problemene nevnt i rapporten er fragmentering i dagens marked som igjen påvirker investeringer og forskning. Rapporten trekker fram økt EU- investering i AI og andre nøkkelteknologier støttet opp av et strategisk rammeverk for å fikse dette.

Et annet punkt parlamentet trakk fram var forenkling av strukturene for forskningsstøtte. Disse inkluderer forenkling av søknadsprosessen i seg selv samt kravene som blir stilt. Målet er forbedring av kvaliteten til gjennomgangen av innsendte søknader og sikre at denne prosessen er av gjennomgående god kvalitet. I tillegg ønsker parlamentet at kommisjonen skal opprette AI-lighthouses som en del av Horisont Europa for å skape nettverk av forskningsorganisasjoner som er involvert i AI.

En AI-act er forventet å blir forhandlet tidlig neste år, men forhandlinger mellom de tre EU-institusjonene har ikke enda begynt.

Les Science|Business sin sak om rapporten her
Les hele rapporten her  

Conference on the future of Europe 
Forskning og innovasjon har blitt en del av 49 av forslagene for reformen av EU-politikk og institusjoner som en del av to-års konferansen om the future of Europe som finner sted neste uke.

Forslagene inkluderer temaene miljø, helse, digital og utdanning, blant annet målet for å etablere European Education Area innen 2025.

De 49 endelige forslagene ble avtalt under plenumssamlingen i Strasbourg forrige uke.

Konferansen var et initiativ for å få innbyggerne i EU-land sine meninger på hvordan union skal se ut i tiden framover. En endelig rapport skal bli gitt til kommisjonen og beslutningstakere i EU og det er da opp til dem om de ønsker å gjennomføre endringene som har blitt foreslått i rapporten.

Les mer om konferansen her 

Månedlig oppdatering fra Mariya Gabrielle 
Mariya Gabrielle annonserte tidligere i april at MSCA4Ukraine, en ny action under Marie Skłodowska-Curie nå blir innlemmet i stipender til ukrainske forskere. Totalt 25 millioner euro er satt av. Dette gir muligheten for 200 forskere til å jobbe innen sitt forskningsfelt hos et universitet i et medlemsland eller land assosiert med Horisont Europa over en 2års periode.

Hun oppdaterte videre om andre framskritt som er gjort innen forskning, innovasjon og utdanning i april.

Les hele oppdateringen her 

Framover i Brussel 

11-12 maiTransforming Science-pathways Towards Sustainability and Trustworthiness

  • Generalforsamling til ALLEA – All European Academies holdes i Brussel neste uke. Arrangementet blir også livestreamet.
  • Les mer og registrer deg her

17-18 mai – EU missions Info Days 

  • Kommisjonen holder infodager for å opplyse mer om de 5 missions under Horisont Europa. Arrangementet er digitalt.
  • Les mer her

 Høringer i EU:

Brain drain – mitigating challenges associated with population decline (communication)

  • Frist: 21 juni

Beste hilsen oss på brusselkontoret,

Charlotte, Thea og Ingvild 😊

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.