Påminnelse ferieregistrering og viktig info om plusstid

Alle ansatte ved Universitetet i Bergen skal bruke Selvbetjeningsportalen for å registrere ferie og seniordager. Ansatte som skal registrere arbeidstid skal gjøre dette i Selvbetjenings[1]portalen. Registrering i Selvbetjeningsportalen sikrer at de ansatte selv og deres ledere til enhver tid har god oversikt over ferie og fleksibel arbeidstid, samt at disse er i henhold til gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Ferieplan for hovedferieperioden bør foreligge senest 1. mai og søknader om sommerferie må derfor registreres i Selvbetjeningsportalen i god tid før denne datoen. Utgangspunktet er at alle ansatte skal avvikle minimum tre uker ferie i perioden 1. juni – 30. september, og fortrinnsvis mellom de to studiesemestrene.

Merk spesielt at UiB har to avregningstidspunkt i 2021, og plusstid på over 50 timer blir strøket 31.08.21 (utsatt fra 31.12.20) og 31.12.21. Overtid og reisetid blir ikke strøket. Det er viktig at ledere følger opp ved å ta ut rapport i SAP Innsikt, se «vedlegg 2. Fraværsoversikt» for brukerveiledning.

Ferie og fleksitid

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *