Daglige arkiver: 12. februar 2021

Ukens leder

Omleggingen av NFR-fristene i kombinasjon med en ny nedlåsing i Bergen og en av de kaldeste, men vakreste vintrene jeg har opplevd, har helt sikkert ført til en ny vri til 2021 så langt. Mens de fleste av oss har rukket å trekke pusten igjen etter NFR-fristen, er det mange flere frister for midler, stillinger og posisjonering rett rundt hjørnet, så det er bare å holde hodet kaldt og kjøre på! For det første vil jeg fremheve muligheten for å søke om små forskningsmidler, som har en frist på 14.02.21, og her er søknadskriteriene:

  • Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
  • Størrelsen på de enkelte bevilgningene er 15 000-150 000 NOK.
  • Midlene må brukes innen 2021 og kan ikke overføres.
  • Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II eller 1.am. II.
  • Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Ikke glem søknadsfristen for stipendiatstillinger (9 stillinger) og postdoktorer (2 stillinger) ved medisinsk fakultet med en frist på 14.02.21.

Endelig er to spennende søknadsmuligheter i forbindelse med Trond Mohn Foundation publisert. I samarbeid med Haukeland sykehus vil det medisinske fakultetet finansiere et nytt senter for regenerativ medisin. Senteret bygger på eksisterende Bergen Stem Cell Consortium (BSCC) og den nye ex vivo renroms-fasiliteten i Laboratoriebygget for tillaging av celler til bruk i klinisk utprøving. Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Stiftelsen har satt av 20 millioner kroner for å støtte 3-4 forskningsprosjekt innen feltet. I tillegg har Stiftelsen også avsatt 5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom Bergens- og Oslos fagmiljø i kjernefasiliteten for genmodifisert celleterapi i Oslo. Søknadsdetaljer finner du her:       https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/crm_prequa.pdf

Trond Mohn stiftelsen har i samarbeid med Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus etablert Vestnorsk Center for Antimikrobiell Resistens (CAMRIA). Senteret ledes av professor Nina Langeland ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Senteret tar sikte på å belyse spredningen av resistente bakterier på sykehus ved å kombinere nye og prediktive matematiske tilnærminger med avansert molekylærbiologi. Denne krysningen av fagområder vil tillate en enestående karakterisering og forutsigelse av AMR-spredning og utbruddsdynamikk og identifisering av optimale kontrollstrategier ved hjelp av paradigmet “presisjonsmedisin”. Parallelt vil ny logistikk- og politisk forskning gi en endring i vår evne til å gripe inn i utbrudd. Senteret lyser nå ut midler til 3-4 prosjekt som kan bidra til å nå senterets målsettinger. For mer informasjon om denne samtalen og søknadsmaler, vennligst kontakt MEDforsk@uib.no. Fristen for denne samtalen er 15. mars 2021.

INVITATION: CCBIO Junior Scientist Symposium February 25, in Zoom

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) February 25, 2021! This is an online event in Zoom.

Keynote speaker Hrvoje Miletic will introduce us to the exciting world of translational research in brain cancer: “Glioblastoma treatment resistance – is there a way out?”. Local junior researchers will present their intriguing findings in endometrial carcinoma, breast cancer and ovarian cancer. Additionally, we will hear reflections how cancer research is presented in the media.

Join us for a perfect occasion for professional input and digital networking! Open for all.

When: Thursday February 25, 2021 at 09:00 – 12:00 (Norwegian time)
Where: Digital event in Zoom (logon details will be sent to registered participants)
Program: can be found here.
Registration: At ccbiojuss.no. (Even if you have registered for CCBIO901 in Studentweb.)
General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.

ECTS: Part of CCBIO901, with 3 credits (participation in the program through 2 terms.) All are however welcome for non-ECTS drop-in on each individual symposium. Perhaps you spot an interesting topic? Just remember to register!

Any questions can be addressed to chairs Cornelia and Maria.

Feel free to forward this invitation as all are welcome! (Not restricted to junior scientists.)

Poster

With best regards
Eli Synnøve Vidhammer
Communications
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
University of Bergen
Norway

TMS midler til prosjekter innen regenerativ medisin

I samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus har Det medisinske fakultet opprettet et Senter for regenerativ medisin.

Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Stiftelsen har satt av 20 millioner kroner for å støtte 3-4 forskningsprosjekt innen feltet. I tillegg har Stiftelsen også avsatt midler til et samarbeidsprosjekt mellom et Bergens- og Oslomiljø i kjernefasiliteten for genmodifisert celleterapi i Oslo, 5 millioner kroner.

Forskningsgrupper med aktuelle prosjekter innen regenerativ medisin ved Helse Bergen eller Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen oppfordres til å søke om disse forskningsmidlene. Det vil først være en prekvalifiseringsrunde før det inviteres til en endelig søknadsrunde.

Se her for nærmere informasjon.