Glasblokkene – endringer av hovedinngang

I forbindelse med montering av en ny gangbro til del to av Glasblokkene vil det bli utfordringer for gangtrafikk og varelevering. Arbeidet vil pågå i flere bolker og varierende påvirkning frem til sommeren.

Arbeidet med del to av Glasblokkene er no inne i ein svært intens periode med mange leveransar på forplassene mellom blokkene og montering av fasade på tangent 54 (heilt i nord).

No skal det monterast ein ny gangbru mellom dei to blokkene, like ved hovedinngangen til Glasblokk 1. Det er også her varer blir levert.

Ein del forarbeid er allereie utførd. Montering av ein del innvendige skjermveggar starter på torsdag 28. og fredag 29 januar.

Det er bestemt at det skal etablerast ein gangtunnel for å sikre gangtrafikken til Glasblokkene medan gangbrua blir sett på plass.

(Sjå skisser under.)
Om kort til vil det bli etablert stillassikring og gangtunnelen.

Dette arbeidet vil kunne påvirke framkommeligheita i nokon grad, men gåande og rullestolbrukarar skal sikkert kunne passere medan arbeida pågår.

Foreløpig fremdriftsplan fra entreprenør

 

 

 

VIKTIG:
• Varelevering, persontransport med av og påstigning til Glasblokkene(BUS1): må ikke foregå i innkøyringssona for BUS2. (Merka grønt felt i kart) Gjelder ikke for utrykningskjøretøy
• Byggeplass BUS2 har mykje varelevering for tida; kvar torsdag og fredag – heile dagen
• Gangtunnelen skal sikre tilkomst/drift til gasslager.
• Ved kritiske løfteoperasjonar når området blir stengt av for gåande, vil dette bli varsla på førehand. Dette skal kun gjelde i kortare periodar
• Det er ikkje mogleleg for av-/påstigning med buss i denne perioden til Glasblokkene (BUS 1).
• Det er svært begrensa parkering for BUS 1 i denne perioden. Det er kun igjen 2 handikap-parkeringar på nordsida.
• Det er anbefalt at alle i størst mogeleg grad å benytte inngang og tilkomst frå Sentralblokka via kulvert.

Sjå kart:

 

 

 

 

 

 

 

Skisse av blokk 4: Røde felt på fasaden viser korleis gangbrua skal koblast til. Tegning viser plan for gangtunnel/sikring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt info for byggeplass BUS2

Ved utførelse, for spørsmål eller meldinger knyttet til de pågående arbeidene med gangbromontasje, kan dere rette dette til vår byggeleder Thomas:

 

frå Haukelandsbakken, innkjøring til forplassen BUS1 og Bus 2 med gangbro

Kontakt info for byggeplass BUS2

Ved utførelse, for spørsmål eller meldinger knyttet til de pågående arbeidene med gangbromontasje, kan dere rette dette til vår byggeleder Thomas:

Thomas Neset
OPAK Bergen AS
976 12 542
thomas.neset@opak.no

Alle andre henvendelser og spørsmål retter dere til:

Ørjan Mongstad Myhr
orjan.mongstad.myhr@helse-bergen.no
/ Hovedbyggeleder BUS2

+47 40645890

Eller

Trym Akselberg Sætre
trym.akselberg.setre@helse-bergen.no

Prosjektleder
92 44 01 88
Haukeland universitetssjukehus

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *