Månedlige arkiver: februar 2021

Ukens leder

Kjære alle sammen!

Nå har det gått 1 år siden Covid-19 kom til Norge. Vi har vært gjennom en del nedstenginger som har hatt stor effekt på forskningen, undervisningen og ikke minst hele driften av K2. Vi er blitt vant til å snakke til en skjerm og bruke stuebordet som skrivebord. Men alt dette har ikke hindret våre flinke stipendiater til å bli ferdig med prosjektene sine. Vi har hatt hele 42 disputaser i 2020! Jeg gratulerer alle PhD kandidatene (og veilederne) som har klart å gjennomføre til tross for vanskelige forhold. Dagen ble nok ikke helt som en hadde tenkt seg uten opponentene til stede og med kun få tilskuere fysisk samlet, og noen har kanskje hatt ekstra tekniske utfordringer, men stort sett har alt gått veldig bra. Det at prøveforelesning og disputas blir gjennomført som zoom-webinar gjør det faktisk mulig at flere kan følge med online. Det er masse spennende forskning som pågår! Følg med på https://www.uib.no/nye-doktorgrader

I den sammenheng vil jeg også si en stor takk til alle dere som har stilt opp som custos! For 2021 forventer vi lignende tall (mellom 35 og 40 disputaser), og jeg håper at alle våre professorer og førsteamanuensis er ikke vanskelig å be om å ta på seg rollen som custos.

Ha en god vinterferie!

OSKE juni 2021

Nå har arbeidet med OSKE i juni startet. I juni trenger vi hjelp fra administrative ansatte både til OSKE i MED12 9. juni og OSKE i MED6 16. juni. I MED6 er det et større antall studenter som skal ha eksamen enn i MED12, så her er det behov for flere ansatte. I påmeldingsskjemaet velger du hvilken eksamen og hvilke dager du kan delta. Vi ønsker at de som er på sløyfer kan være med å rigge (og rydde) den sløyfen de skal være på.

Påmeldingsskjema: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=9904453

Vi ønsker å få på plass sløyfene i god tid før OSKE, og det er derfor ønskelig med tilbakemelding seinest 22. mars 2021.

Spørsmål?

Ta kontakt med

Lise S. Amble for OSKE i MED6 og/eller Dina-Kristin Midtflø for OSKE i MED12

Ps. Har dere fått med dere denne: https://www.uib.no/med/142448/160-medisinstudenter-gikk-opp-til-praktisk-eksamen 🙂

Hilsen

Lise og Dina

Tid for ARK igjen!

ARK er en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse som gjennomføres for alle ansatte ved UiB hvert 3. år. Dette er andre gang, og spørreskjema sendes ut i mars.

ARK skal være et lederverktøy, en medvirkningsarena og en forskningsdatabase.

Formålet med undersøkelsen er for å få innsikt i hva arbeidsmiljø handler om for oss, og hvordan vi kan legge til rette for og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. For å få mest mulig ut av undersøkelsen, er det viktig at alle:

 • Svarer på spørreundersøkelsen
 • Leser gjennom og reflekterer over rapporten når den kommer
 • Deltar aktivt i diskusjoner og fora der ARK er tema
 • Bidra til at tiltak for bedre arbeidsmiljø

Vi planlegger å gå gjennom hovedpunktene i ARK-undersøkelsen på K2 Retreat 2021 som vi håper å kunne arrangere til høsten. Det vil osgpå bli gjennomgang for de ulike subgruppene av ansatte.

Ha en god helg!

Har du ein god idé? Søk støtte!

Er du student og har ein idé om korleis kommunar kan hjelpe innbyggjarane sine på ein betre måte, men du veit ikkje korleis du skal gå fram? Eller er du forskar, og ser at forskingsresultata dine verkeleg kan gjere ein skilnad for folk, eller hjelpe ein industri, men du veit ikkje korleis du skal få gjort det om til eit faktisk produkt? Med UiB idé har universitetet fått et program som kan hjelpe din idé med råd og finansiering, slik at du kan nå målet.

Frist: 6. april 2021

Se her for nærmere informasjon.

Artikkel fra “På høyden”

Ukens leder

Omleggingen av NFR-fristene i kombinasjon med en ny nedlåsing i Bergen og en av de kaldeste, men vakreste vintrene jeg har opplevd, har helt sikkert ført til en ny vri til 2021 så langt. Mens de fleste av oss har rukket å trekke pusten igjen etter NFR-fristen, er det mange flere frister for midler, stillinger og posisjonering rett rundt hjørnet, så det er bare å holde hodet kaldt og kjøre på! For det første vil jeg fremheve muligheten for å søke om små forskningsmidler, som har en frist på 14.02.21, og her er søknadskriteriene:

 • Midlene går til forskere som ikke har store driftsmidler allerede.
 • Størrelsen på de enkelte bevilgningene er 15 000-150 000 NOK.
 • Midlene må brukes innen 2021 og kan ikke overføres.
 • Mottakere må være aktive forskere i fast vitenskapelig stilling, prof. II eller 1.am. II.
 • Mottakere må ha søkt eksterne midler de siste årene.

Ikke glem søknadsfristen for stipendiatstillinger (9 stillinger) og postdoktorer (2 stillinger) ved medisinsk fakultet med en frist på 14.02.21.

Endelig er to spennende søknadsmuligheter i forbindelse med Trond Mohn Foundation publisert. I samarbeid med Haukeland sykehus vil det medisinske fakultetet finansiere et nytt senter for regenerativ medisin. Senteret bygger på eksisterende Bergen Stem Cell Consortium (BSCC) og den nye ex vivo renroms-fasiliteten i Laboratoriebygget for tillaging av celler til bruk i klinisk utprøving. Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Stiftelsen har satt av 20 millioner kroner for å støtte 3-4 forskningsprosjekt innen feltet. I tillegg har Stiftelsen også avsatt 5 millioner kroner til samarbeidsprosjekter mellom Bergens- og Oslos fagmiljø i kjernefasiliteten for genmodifisert celleterapi i Oslo. Søknadsdetaljer finner du her:       https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/crm_prequa.pdf

Trond Mohn stiftelsen har i samarbeid med Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus og Stavanger universitetssykehus etablert Vestnorsk Center for Antimikrobiell Resistens (CAMRIA). Senteret ledes av professor Nina Langeland ved Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen. Senteret tar sikte på å belyse spredningen av resistente bakterier på sykehus ved å kombinere nye og prediktive matematiske tilnærminger med avansert molekylærbiologi. Denne krysningen av fagområder vil tillate en enestående karakterisering og forutsigelse av AMR-spredning og utbruddsdynamikk og identifisering av optimale kontrollstrategier ved hjelp av paradigmet “presisjonsmedisin”. Parallelt vil ny logistikk- og politisk forskning gi en endring i vår evne til å gripe inn i utbrudd. Senteret lyser nå ut midler til 3-4 prosjekt som kan bidra til å nå senterets målsettinger. For mer informasjon om denne samtalen og søknadsmaler, vennligst kontakt MEDforsk@uib.no. Fristen for denne samtalen er 15. mars 2021.

INVITATION: CCBIO Junior Scientist Symposium February 25, in Zoom

We have the pleasure of inviting you to our CCBIO Junior Scientist Symposium (JUSS) February 25, 2021! This is an online event in Zoom.

Keynote speaker Hrvoje Miletic will introduce us to the exciting world of translational research in brain cancer: “Glioblastoma treatment resistance – is there a way out?”. Local junior researchers will present their intriguing findings in endometrial carcinoma, breast cancer and ovarian cancer. Additionally, we will hear reflections how cancer research is presented in the media.

Join us for a perfect occasion for professional input and digital networking! Open for all.

When: Thursday February 25, 2021 at 09:00 – 12:00 (Norwegian time)
Where: Digital event in Zoom (logon details will be sent to registered participants)
Program: can be found here.
Registration: At ccbiojuss.no. (Even if you have registered for CCBIO901 in Studentweb.)
General information: More information about the Junior Scientist Symposia can be found here.

ECTS: Part of CCBIO901, with 3 credits (participation in the program through 2 terms.) All are however welcome for non-ECTS drop-in on each individual symposium. Perhaps you spot an interesting topic? Just remember to register!

Any questions can be addressed to chairs Cornelia and Maria.

Feel free to forward this invitation as all are welcome! (Not restricted to junior scientists.)

Poster

With best regards
Eli Synnøve Vidhammer
Communications
Centre for Cancer Biomarkers CCBIO
University of Bergen
Norway

TMS midler til prosjekter innen regenerativ medisin

I samarbeid med Haukeland Universitetssjukehus har Det medisinske fakultet opprettet et Senter for regenerativ medisin.

Senteret er støttet av Trond Mohn Stiftelse over en 5-årsperiode. Stiftelsen har satt av 20 millioner kroner for å støtte 3-4 forskningsprosjekt innen feltet. I tillegg har Stiftelsen også avsatt midler til et samarbeidsprosjekt mellom et Bergens- og Oslomiljø i kjernefasiliteten for genmodifisert celleterapi i Oslo, 5 millioner kroner.

Forskningsgrupper med aktuelle prosjekter innen regenerativ medisin ved Helse Bergen eller Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen oppfordres til å søke om disse forskningsmidlene. Det vil først være en prekvalifiseringsrunde før det inviteres til en endelig søknadsrunde.

Se her for nærmere informasjon.

OSKE6: TAKK TIL ALLE FOR INNSATSEN

Den praktiske stasjonseksamen OSKE6 for legestudenter skulle egentlig vært gjennomført i fjor, men denne ble utsatt til 2. februar dette år grunnet koronapandemien. Selv om det var lang tid til å planlegge eksamen, ble det for mange likevel en hektisk innspurt siste uka.

Det er flere grunner til dette. ROSA-analysen var forsinket, det ble nye utfordringer i smittesituasjonen, og det var personalmessige utfordringer delvis grunnet mange sykemeldinger ved studieseksjonen K1/K2 i den mest kritiske fasen, men også grunnet behov for ekstra reservepersonell dersom noen akutt måtte i karantene. Likevel, OSKE8 ble gjennomført, og inntrykket mitt er at det skjedde på en veldig god måte, faglig, administrativt og smittevernmessig. Det var bare ekstremt imponerende! Og studentene var veldig fornøyd med at eksamen kunne gjennomføres!

Mange av dere stilte på svært kort tid opp som ekstra markører, sensorer, eksaminatorer og administrative personer, og mange jobbet dag – og faktisk natt – for å legge til rette for eksamen. Det er sikkert mye vi kan lære av denne runden og som vi nok bør ta tak i til neste runde til våren da OSKE8 og OSKE12 igjen skal gjennomføres, men jeg vil berømme alle dere som stilte opp, både elektivt og ad hoc, slik at dette ble mulig. TUSEN, TUSEN TAKK!!

Ha en riktig god helg. Håper dere har overskudd til en skitur eller to J

Disputas Dag Heiro Yi – 17. februar

Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      Onsdag 17. februar 2021 kl. 10.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Oppgitt emne:    “The role of B-Cells in anti-tumor immune responses. Current results and future treatment options”

Disputas:   Onsdag 17. februar 2021 kl. 12.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Monocyte-derived dendritic cells in cancer immunotherapy. Considerations on their applicability”

 

 

 1. opponent: Dr.med. Susanne Rittig, Charité, Universitätsmedizin Berlin
 2. opponent: PhD Else Marit Inderberg, Oslo Universitets sykehus
 3. medlem av komiteen: Professor Oddbjørn Straume, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ola Myklebost

Åpent for alle interesserte

Disputas Lydia Johnsen – 18. februar

Lydia Johnsen – Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      18. februar 2021 kl. 9.15
For tilgang til digitalt møterom: se pressemelding 

Oppgitt emne:    “Erfaringer med bruk av ultralyd i karkirurgi, og hva karkirurgiske poliklinikker bør tilby av ultralyddiagnostikk”

Disputas:         18 .februar 2021 kl. 11.15
For tilgang til digitalt møterom:  Se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Ultrasound in follow-up after endovascular aneurysm repair”

 1. opponent: Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Universitetet i Oslo
 2. opponent: Avdelingssjef Torbjørn Dahl, St. Olavs hospital
 3. medlem av komiteen: Professor Mai Tone Lønnebakken, Universitetet i Bergen

Disputas – Anders Krogh Aarebrot 19. februar

Anders Krogh Aarebrot, Foto: Jørgen Barth

Prøveforelesning:      19. februar 2021 kl.  9.15
For tilgang til digitalt møterom: Se pressemelding

Oppgitt emne:   “Biomarkers and personalized medicine in autoimmunity”

Disputas:    19. februar 2021 kl. 11.15
For tilgang til digitalt møterom: Se pressemelding

Avhandlingens tittel:      “Single cell signalling and immune cell profiling in psoriasis”

 

 

 

 1. opponent:               Førsteamanuensis Liv Eidsmo, Karolinska Institute, Sverige
 2. opponent:       Professor Björn Runar Ludviksson, The University Hospital of Iceland
 3. medlem av komiteen: Professor Anne Christine Johannessen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Harald Wiker.

Åpent for alle interesserte

 

Vi gratulerer!

Dear Researchers of the Department of Clinical Medicine (K1), Department of Clinical Science (K2), and Helse-Vest,

The week of the 15th Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine has finished with great success.

Despite the limitations coming with a pandemic, we had a satisfactory number of participants in Research School Presentations 2021.

On the first day of the event, 23 projects were presented as a Poster Presentation in three sessions: Diabetes/Obesity/Nutrition, Cardiovascular/Pulmonology/GE, and QoL/Neurologic/Genetic/Basic Science.

The second day of the event was held with 13 projects presented as an Oral Presentation in three sessions:  Basic Science/Cellular, Epidemiology/Clinical Trials, and Cancer/Autoimmunity.

All projects were awarded a Certificate for Successful Participation.

Three projects presented by PhD candidates were awarded “The Best Poster Presentation Award”

 • First place winner:  10 000 NOK

Philipp Strauss: “Transcriptomic Characterization of Renal Cell Carcinoma Patients with Progressive Disease Despite Low Initial Risk of Progression”

 • Second place winner: 5000 NOK

Martha Haugstøyl: “Pro-inflammatory adipose tissue macrophages are associated with insulin resistance in morbidly obese subjects”

 • Third place winner: 3000 NOK

Tonje Bårdsen: “Lung function in extremely preterm born adults over three decades”

Three projects presented by PhD candidates were awarded “The Best Oral Presentation Award”

 • First place winner:  10 000 NOK

Karine Eid: “Perinatal Depression and Anxiety in Women with MS: A Population-Based Cohort Study”

 • Second place winner: 5000 NOK

Elvira García de Jalón: “Repurposing 18F-FMISO for clinical PET/CT imaging of nitroreductase gene-directed enzyme prodrug therapy”

 • Third place winner: 3000 NOK

Vibeke Fosse: “CD24-targeted intraoperative fluorescence image-guided surgery leads to improved cytoreduction of ovarian cancer in a preclinical orthotopic surgical model”

Projects presented by Postdoctoral Researchers/Scientists were nominated for the “Open Class Award”

 • Open Class Award: 10 000 NOK

Helga Midtbø: “Fitness is associated with lower inflammatory markers in obesity: The FATCOR study”

Project received the most votes from the audience was awarded “The People’s Choice Award”

 • “The People’s Choice Award”:

Aishwarya Pavithram: “Functional characterization of HNF1B variants enhance precision medicine in diabetes”

For more details about presented Projects and Award Ceremony, please,  see the files attached to this email.

On behalf of the organizing committee, we extend our congratulations to all participants and winners.

We are looking forward to seeing all of you and your projects in the 16th Annual Research Presentations by the Research School in Clinical Medicine in January 2022.

Sincerely,

Mona, Nils, and Nigar

 

HMS

Nå er HMS-håndboken oppdatert med instrukser  for import og arbeid med smittefarlig materiale. Se her.

Det ble i desember 2020 etablert en komité for biosikkerhet. Komitéen skal være et rådgivende og godkjennende organ ved UiB for innførsel og bruk av biologiske risikofaktorer inkludert genmodifiserte organismer. Dette vil det komme mer informasjon om senere.

Ha en flott HMS-helg 😊 mvh Siv Lise

Nytt fra Forskerlinjen

Livet på Forskerlinjen går sin gang, selv om det har vært et annerledes år både for oss i ledelsen og for forskerlinjestudentene. I høst tok vi opp 13 nye studenter som ønsker å forske ved siden av studiene.

 I løpet av de siste årene har prosjektene for forskerlinjestudentene blitt mer poengterte og mer tilpasset forskerlinjeløpet. Velavgrensede prosjekt øker sannsynligheten for at forskerlinjestudenten fullfører.

 I januar arrangerer Forskerlinjen vanligvis «mingledag» hvor studenter kan treffe potensielle veiledere og forskergrupper. Pga pandemien er mingledagen utsatt inntil videre. På tross av det ønsker vi at dere melder in nye forskerlinjeprosjekter.

 Vi ber deg om å benytte følgende link https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=7920722 for innmelding av prosjektet.

 Du kan melde inn prosjekter fortløpende, men helst så raskt som mulig.

 Vi vet ikke når muligheten for å gjennomføre Mingledagen kommer. Vi utsetter den litt i håp om at vi kan arrangere den «live» og ikke digitalt via zoom.  Hvis vi arrangerer via zoom tenker vi å gi hver forskergruppe et møterom hvor de kan samtale med potensielle kandidater.

 Vi vil komme med nærmere orientering om hvordan dette skal organiseres.

2. februar hadde vi informasjonsmøte for potensielle forskerlinjestudenter på zoom. Hele 55 personer deltok på dette møtet, noe som var svært gledelig. Eureka, forskerlinjestudentenes interesseorganisasjon deltar aktivt i rekrutteringsprosessen.

Vi håper spent- meld inn prosjekter- uten gode prosjekter er vi nokså hjelpeløse.

 Mvh
Anne Berit Guttormsen
Professor
Leder av Forskerlinjen