Disputas – Thomas Aga Legøy

Thomas Aga Legøy disputerer for ph.d. graden tirsdag 26. mai 2020

Prøveforelesing: Tirsdag 26. mai 2020 kl. 10.15
Oppgitt emne: «Pathogenesis of type 1 diabetes»                                                                              For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/ThomasLegoys

Disputas: Tirsdag 26. mai 2020 kl. 12.15
Avhandlingens tittel: «Investigating cell fate decisions in the pancreatic islet»                            For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/ThomasLegoys

  1. opponent: Professor Valerie Schwitzgebel, University of Geneva
  2. opponent: PhD Marijana Licina, University of Geneva
  3. medlem av komiteen: Professor Thomas Arnesen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Gunnar Mellgren

Åpent for alle interesserte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *