Disputas – Hildegunn Høberg Vetti

Hildegunn Høberg Vetti disputerer for ph.d. graden fredag 29. mai 2020

Prøveforelesing: Fredag 29. mai 2020 kl. 09.15
Oppgitt emne: “Hvordan kunnskap om arvelighet ved kreft kan endre situasjonen for pasienten, familien og samfunnet”                                                                                                          For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/HildegunnVetti

Disputas: Fredag 29. mai 2020 kl. 11.15
Avhandlingens tittel: «New procedures for genetic testing and counselling of patients with breast or ovarian cancer»                                                                                                                          For tilgang til digitalt møterom: https://tinyurl.com/HildegunnVetti

  1. opponent: Ph.d. Marie Stenmark Askmalm Skånes, Universitetssjukhus, Sverige
  2. opponent: Dr. scient. Grethe S. Foss, Helsedirektoratet
  3. medlem av komiteen: Professor emeritus Ole-Erik Iversen, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Line Bjørge

Åpent for alle interesserte

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *