Om RETTE

Personvern handler om retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. GDPR artikkel 30 skjerper kravene til oversikt og kontroll. UiB har et juridisk ansvar for å ivareta personvernet til ansatte, studenter og forskningsdeltakere. For å ivareta dette ansvaret, implementeres nå RETTE for å sikre etterlevelse av og økt kompetanse om sentrale lovverk innen forskning og utdanning.

RETTE står for Risiko og ETTErlevelse i forskningsprosjekter, og er UiBs system for oversikt og kontroll med behandling av personopplysninger i forsknings- og studentprosjekter. Systemet skal også ha oversikt og kontroll med oppgaver og prosjekter knyttet til kvalitetssikring av pasientbehandling og undervisning, og prosjekter knyttet til læringsanalyseformål.

RETTE vil være tilgjengelig for registrering av informasjon om prosjekter som behandler personopplysninger ved UiB fra oktober. Medisinsk fakultet er det fakultetet som først får tilgang til RETTE. Registrering, oppfølging og bekreftelse av prosjekter vil foregå i linjen ved at RETTE tilrettelegger for ansvarliggjøring ved bekreftelse fra prosjektansvarlige, instituttledelsen og fakultetsledelsen på sin prosjektportefølje.

RETTE har som mål å heve kompetansen innen personvern hos studenter og ansatte, og skal være et verktøy for instituttene ved UiB så de kan være sikre på at personopplysninger behandles iht. gjeldende lovverk.

Rent praktisk er RETTE en nettside lenket til UiB.no/personvernportalen der det ikke kreves installasjon eller spesielle tekniske ferdigheter for å bruke systemet. Systemet består av en registreringsmodul for studenter og ansatte, og en adminmodul for bruk av institutter, fakulteter og ledelse.

Det er rollebaserte tilganger i RETTE, og dekan og instituttleder utpeker og velger fakultets- og instituttansvarlige for RETTE inne i systemet. Ved K2 er det forskningsleder Silke Appel som vil være operativt ansvarlig for oppfølging av prosjekter i RETTE.

Helseforskningsprosjekter må først søke REK. Godkjente prosjekter hentes så inn i RETTE fra Cristin, og forsker vil få beskjed om å gi supplerende informasjon i RETTE. Prosjekter som trenger dispensasjon fra taushetsplikten må først søke REK, og følge fremgangsmåten i RETTE. Utfylling av skjema i RETTE er oppgitt å ta ca. 10 minutt. For mer informasjon, se https://www.uib.no/personvern.

Det er flott at UiB tar personvernloven og GDPR på alvor. RETTE synes å være et verktøy som er praktisk og nyttig for formålet.

Ha en riktig god høstferie!

Pål Rasmus Njølstad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *