Utlysning av Posisjoneringsmidler (POS) 2019

Det kan søkes om posisjoneringsmidler til følgende 3 kategorier:

  1. Posisjoneringsmidler til forskere som posisjonerer seg mot en fremtidig H2020 søknad.
  2. Fagstrategiske tiltak på fakultetsnivå:
  • Deltakelse i europeiske fagstrategiske nettverk og fora
  • Tverrfaglige arrangement i Bergen, med deltakelse fra Kommisjonen eller andre relevante EU-organisasjoner
  • Studiereiser og delegasjonsreiser til Brussel
  1. Kompetansehevende tiltak for forskere og det administrative støtteapparatet ved fakultetene.

Søknadene rangeres og sendes til fakultetet i ePhorte innen mandag 11.februar.

Irene Hjelmaas kan bistå med å registerer saken i ePhorte.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *