Daglige arkiver: 13. juni 2018

Utlysning – antimikrobiell resistens

Bergen forskningsstiftelse har annonsert en utlysning på antimikrobiell resistens. Du kan finne utlysningsteksten og malen for skissen på deres nettside.

Programmet sikter seg inn på følgende hovedområder:

A – Terapi

B – Diagnostikk

C – Overvåkning

Prosjektene kan studere bakterielle patogener og resistens som WHO har presentert i den globale prioriteringslisten over antibiotika resistente bakterier. Mycobacterium tuberculosis som er multiresistent og viser omfattende grad av resistens kan også inkluderes. Andre patogener omfattes ikke av utlysningen. Se gjerne utlysningsteksten for andre føringer.

Det kan søkes om 15-20 millioner kroner over en prosjektperiode på 4 år. Vennligst send skissen som én PDF-fil til grants@bfstiftelse.no på eller innen fristen 3. september 2018.

Interessert i fremtidige utlysninger fra Horisont2020?

Brussel har latt seg imponere av Forskningsrådets tidligere arrangementer og legger sitt neste møte i Oslo og ikke i sentral Europa. Det internasjonale nettverksmøtet, som går under navnet «Brokerage for Health», vil ha fokus på utlysninger innen EUs helseprogram som har frist i 2019.

Møtet gir flere muligheter. Kanskje er du nysgjerrig på hva dette går ut på og vurderer å søke EU i fremtiden. Du har muligens funnet en aktuell utlysning og ønsker å plukke opp alle tipsene og få råd. Eller så har du bestemt deg for å søke men trenger partnere. Det vil også være mulig å presentere prosjektet som en 5 minutts flash presentasjon (frist for å sende inn denne er 17. august 2018).

Arrangementet vil finne sted 3.- 4. september i Oslo og åpner for påmelding 15. juni.

Et lite tips: husk visittkort. Har du ikke visittkort kan de bestilles her.

Om du lurer på noe ta kontakt med Amra (Laboratoriebygget 8.etg.).

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 4 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Hege F. Berg.

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune og Kaia