Daglige arkiver: 23. februar 2018

Bergen Forskningsstiftelse

Det går mot vinterferie og for mange en etterlengtet pust i bakken. Og for dem som ikke skal reise bort, er det gjerne litt mer fred og ro på arbeidsplassen til å rydde og ordne litt eller å planlegge nye aktiviteter.

Bergen Forskningsstiftelse (BFS) har to ulike satsinger: BFS Starting Grants og Tematiske satsinger. Det er snart ny frist for BFS Starting Grants, og vi har også i år veldig gode kandidater som vi vil fremme. Når det gjelder de Tematiske satsingene, opererer BFS med ulike faser av prosessen. Det startes med en idefase uten noen form for binding, som etterhvert går over i en analysefase med kun administrativ behandling. Dersom visse kriterier oppfylles, blir ideen behandlet som en styresak der det avgjøres at ideen/temaet skal utlyses. I review-fasen behandles søknadene. Prosjektet som når opp, kommer i en avtalefase, og når denne er ferdigstilt, er det i den aktive fasen. Når prosjektet nærmer seg slutten av prosjektperioden, går det over i en avslutningsfase.

Medisinsk fakultet ønsker å få en oversikt over nye og eksisterende ideer til prosjekt og sentre som kan være aktuelle for Fakultetet å fremme koordinert til BFS’ idefase. Fakultetet ønsker å få innspill fra instituttene til diskusjon på instituttledermøtet 20. mars. Siden BFS har en aktiv rolle i idefasen av et prosjekt, ønsker Fakultetet ideer mer enn ferdigtygde prosjekt.

K2 inviterer derfor forskningsgruppelederne til å komme med innspill til mulige prosjekt/sentra finansiert av BFS. Det er ønskelig med skisser som er på ca. ½ side. Det må oppgis hvor mye som tenkes søkt fra BFS. Beløpet bør antakelig være i størrelsesorden 20–30 mNOK. Fristen er fredag 16. mars, og skissene sendes til pal.njolstad@uib.no.

Ha en fin vinterferie!

Pål

Invitasjon til deltakelse på Forskningsdagene i Bergen 2018

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd. Det overordnede målet med festivalen er å skape begeistring og forståelse for forskning. Årets festivalperiode er 19.–30. september 2018.

I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens forskningsinstitusjoner. UiB er vertskap og den største bidragsyteren til festivaluken.

Forskningsdagene i Bergen er en viktig arena for publikumskontakt, formidling, rekruttering, dialog, kompetanseheving og omdømmebygging for UiB. Kommunikasjonsavdelingen koordinerer våre bidrag til festivalen.

Årets tema er «Oppvekst»

Tema «Oppvekst» er aktuelt innenfor ulike fagområder, og UiB har mulighet til å prege festivalen gjennom bidrag fra en rekke forskjellige fagfelt. Det er også̊ mulig å formidle forskning som handler om andre tema.

Alle fagmiljøer oppfordres til å delta på festivalen og vise fram sin forskning.

Synnøve Vindheim Svardal, Kommunikasjonsavdelingen, er koordinator for Forskningsdagene ved UiB.

Meld din interesse for å delta til Synnøve på telefon 55 58 69 07 eller e-post. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon eller for å diskutere ideer.

ansattsidene vil det bli lagt ut mer informasjon om årets festival i løpet av våren.

Vennlig hilsen
Mathilde Holm, fung. kommunikasjonsdirektør
Synnøve Vindheim Svardal, rådgiver

Les videre

Søknadsfrister

Kjære alle sammen.

Vennligst se under de oppdaterte lenkene for ekstern finansiering.

Eksterne finansieringsmuligheter:
http://www.uib.no/en/med/112772/external-funding-opportunities

Finansieringsmuligheter for utdanning:
http://www.uib.no/med/113987/funding-opportunities-education

Nettsidene oppdateres hver annen uke. Nye oppføringer er merket med NEW.

Vennlig hilsen
Amra, Ramune, Itana og Kaia

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 15 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre