Invitasjon til deltakelse på Forskningsdagene i Bergen 2018

Forskningsdagene er en årlig, nasjonal festival i regi av Norges forskningsråd. Det overordnede målet med festivalen er å skape begeistring og forståelse for forskning. Årets festivalperiode er 19.–30. september 2018.

I Bergen arrangeres Forskningsdagene som et samarbeid mellom byens forskningsinstitusjoner. UiB er vertskap og den største bidragsyteren til festivaluken.

Forskningsdagene i Bergen er en viktig arena for publikumskontakt, formidling, rekruttering, dialog, kompetanseheving og omdømmebygging for UiB. Kommunikasjonsavdelingen koordinerer våre bidrag til festivalen.

Årets tema er «Oppvekst»

Tema «Oppvekst» er aktuelt innenfor ulike fagområder, og UiB har mulighet til å prege festivalen gjennom bidrag fra en rekke forskjellige fagfelt. Det er også̊ mulig å formidle forskning som handler om andre tema.

Alle fagmiljøer oppfordres til å delta på festivalen og vise fram sin forskning.

Synnøve Vindheim Svardal, Kommunikasjonsavdelingen, er koordinator for Forskningsdagene ved UiB.

Meld din interesse for å delta til Synnøve på telefon 55 58 69 07 eller e-post. Ta gjerne kontakt for å få mer informasjon eller for å diskutere ideer.

ansattsidene vil det bli lagt ut mer informasjon om årets festival i løpet av våren.

Vennlig hilsen
Mathilde Holm, fung. kommunikasjonsdirektør
Synnøve Vindheim Svardal, rådgiver

Det søkes om bidrag til følgende arrangementer i regi av Forskningsdagene i Bergen 19.–30. september (merk frister for å melde inn bidrag):

  1. Forskningstorget, 21. og 22. september

Torget er en svært god arena for våre forskere til å formidle egne prosjekter eller forskningstema til en nysgjerrig og vitebegjærlig målgruppe.

Meld interesse for å delta innen 5. mars.

  1. Forskningsdagene UNG, 27. september

En programkomité blir oppnevnt i slutten av februar. Disse utformer programmet i løpet av våren og kontakter potensielle deltagere.

Frist for innmelding av aktuelle bidrag kommer når programkomiteen er nedsatt.

  1. Forsker Grand Prix, 26. september

Konkurranse for stipendiater med individuell veiledning i forskningsformidling. Vi ønsker at alle fakultetene er representert. Mer informasjon og informasjonsmøte for interesserte kommer i løpet av våren.

Søknadsfristen til Forsker Grand Prix kommer etter FGP-gruppen sitt oppstartmøte i begynnelsen av februar.

  1. Foredrag- og debattprogram, 24.–30. september

En programkomité blir oppnevnt i slutten av februar. Disse vil utforme programmet i løpet av våren og kontakte potensielle deltakere.

Det er også̊ mulig for fagmiljøene å legge egne formidlingsarrangementer til festivalperioden, og ha disse med i festivalprogrammet.

Frist for innmelding av aktuelle bidrag kommer når programkomiteen er nedsatt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.