Månedlige arkiver: januar 2018

Søknadsprosessen våren 2018

Et nytt år er her og med fremskyndet frist fra Norges forskningsråd er det på tide å begynne å
planlegge vårens søknadsprosesser. Vi fortsetter K2s tradisjon med innlevering av søknadsskisse og fellesmøte for søkerne til programmene BEDREHELSE, BEHANDLING, HELSEVEL and FRIMEDBIO. I år setter vi torsdag 15. februar som frist for skisse (1-2 sider) og tar et felles møte onsdag 07. mars kl. 13-16 i seminarrommene i 7. etasje. Møtet gir en anledning til å legge frem skissen i plenum og få konstruktiv feedback av erfarne kollegaer hvilket er nyttig ved utarbeidelsen av den endelige søknaden. Skissen kan sendes til amra.grudic@uib.no.

Fjorårets tildeling fra NFR viste viktigheten av å søke i riktig program. Derfor vil jeg gjøre dere oppmerksom på at representanter fra Norges forskningsråd kommer til Bergen 7. februar for å snakke om programmene BEHANDLING, BEDREHELSE, HELSEVEL og HORISONT 2020 (Program). De vil gå gjennom hva som forventes i de ulike programmene så jeg oppfordrer dere til å registrere dere om dere har anledning.

Andre aktuelle frister i vår er GLOBVAC, Novo Nordisk, Kreftforeningen og Extrastiftelsen, for å nevne noen. Vil også minne om BFS Starting Grant, et program som ønsker å rekruttere og utvikle fremragende forskningsledere ved UiB, der fristen for å sende skisse og CV er 12. februar, slik beskrevet i forrige ukes nyhetsbrev. Forskningsrådgiverne vil også være med på digitaliseringsbølgen. Aktuelle utlysninger innen forskning vil derfor publiseres på denne siden, mens utlysninger aktuelle for utdanning finnes her. Om dere har kommentarer til noe som ikke fungerer eller forslag til forbedringer tar jeg gjerne imot det.

Tirsdag denne uken var Forskningsrådet i Bergen for å snakke om muligheter for offentlig sektor innen forskning. Det kan se ut som det kommer et fokus på dette området, så dersom noen har kontakter innen kommunen vil jeg trekke frem muligheten for offentlig ph.d. Kommunen og forskningsrådet finansierer kandidaten 50-50 mens vi er med som partner og den gradgivende institusjonen. Det kommer mer informasjon i løpet av mars og fristen blir mest sannsynlig begynnelsen av april.

Helt til slutt vil jeg gjøre litt reklame for meg selv. Jeg bistår dere gjerne innen ett av områdene i oversikten nedenfor, eller alle. Jeg er tilgjengelig helt frem til kl. 13 den 25. april, men det beste er å gi oss noe mer tid. Det får bli opp til dere og hva som passer best.

Amra

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 33 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Utreiseseminar

Internasjonalt senter inviterer forskere og stipendiater som planlegger et utenlandsopphold i 2018 til utreiseseminar.

Utreiseseminaret hjelper deg med:

 • Informasjon om retningslinjer ved UiB
 • Skjema
 • Finansieringsmuligheter
 • Forsikring
 • Praktiske råd

Dette er en fin anledning til å bli kjent med andre som skal reise ut og dele erfaringer.
Det blir mulighet for å stille spørsmål.
22.02.2018, Kl 09:00-11:00

Lenke til kalenderoppføring: http://www.uib.no/ut/114512/utreiseseminar
Meld deg på her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=4515818

Angående besøk hos avdeling for patologi

I forbindelse med akkreditering av Avdeling for patologi i
sentralblokken, er det fra januar 2018 innført “skall-sikring”, dvs.
at alle inngangsdørene til avdelingen nå er permanent låst. Tidligere
har inngangsdørene i 2. etasje stått ulåst i vanlig arbeidstid.

De av dere som har bruk for å besøke personer i patologimiljøet, bør
heretter gjøre en avtale med vedkommende på forhånd. Alternativt vil
man få hjelp ved å henvende seg i resepsjonen til Avdeling for
patologi i 2. etasje. Det er en ringeklokke med instruksjoner ved
inngangsdøren.

Skulle man ha et jevnlig behov for tilgang til patologimiljøet, kan
man be om å få tildelt dette. Man må i så fall ha nøkkelkort fra
sykehuset.

Mvh Anders Molven
(seksjonsleder, Gades lab. for patologi)

 

Året forskningspresentasjoner

Jeg skriver til dere for å oppmuntre til deltakelse på kommende ukes arrangement, Årets forskningspresentasjoner i regi av Forskerskolen i klinisk medisin.

Hva er Forskerskolen i klinisk medisin?

Dette er en arena for doktorgradsstudenter ved K1, K2 og Helse-Bergen for sosialisering og presentasjon av egen forskning til andre stipendiater. Forskerskolen organiserer også kurs som kan inngå som en del av den obligatoriske opplæringsdelen av PhD-studiet, samt en seminarserie der dagens forskning fra fakultetet presenteres av gode forelesere.

K2s professor Stefan Johansson er nåværende leder. Teamet inkluderer også forsker Kristoffer Haugarvoll (K1), leder for Forskningspost for barn, Camilla Tøndel (Helse Bergen), forsker Stian Knappskog (K2), professor Thomas Halvorsen (K2), Solveig Lund Witsøe (K1), PhD-student Torbjørn Kråkenes (K1) og PhD-student Andreas Venizelos (K2).

Posterpresentasjonene finner sted onsdag 24. januar i resepsjonsområdet i 0. etasje, Sentralblokken, Haukeland universitetssjukehus, muntlige presentasjoner torsdag 25. januar i Birkhaugssalen, Sentralblokken, 3. etasje, mens prisutdelingen blir fredag 26. januar 12:00–12: 30 i resepsjonsområdet i 0. etasje, Sentralblokken.

Forskerskolen ble grunnlagt av professor emeritus Amund Gulsvik og har vært en stor suksess. Jeg benytter anledningen til å takke ham, og alle seinere ledere og medarbeidere for å organisere dette viktige arrangementet. Men Forskerskolen ville ikke vært noe hvis det ikke var for deltakerne, de som presenterer og publikum – en stor takk til dem også. Min lærer på Bryne videregåande skule sa at jeg skulle skrive følgende setning over sengen min: “Aldri ein dag utan ei line (å lesa)”. Det er alltid noe nytt å lære. Så kom! Og vær så snill, ikke bare les: Still også et spørsmål. Ikke for å vise de andre at du kan stille et spørsmål, men fordi det er noe du vil lære. Vi lærer av spørsmål fordi det oppfordrer oss til å finne ut hvorfor. Ny kunnskap oppstår.

Velkommen!

Pål Rasmus Njølstad

BFS Starting Grant

BFS har lyst ut ny runde av rekrutteringsstipendet med endelig frist 15. mars. Siden det er en begrensning i antall nominerte kandidater fra hvert institutt, ber vi interesserte søkere sende en skisse på cirka to sider og CV (BFS ønsker en CV på inntil tre sider som inkluderer de viktigste og mest relevant publikasjoner) innen 12. februar. Send gjerne skissen til amra.grudic@uib.no med kopi til Pål Njølstad og Julie Stavnes.

Søkerseminar om utlysninger fra Norges forskningsråd

Haukeland universitetssykehus, i samarbeid med UiB og Norges forskningsråd, arrangerer et seminar for utlysningene HELSEVEL, BEHANDLING og BEDREHELSE med søknadsfrist 25. april 2018. Deler av programmet er satt av til helserelevante EU-utlysninger og til informasjon om brukermedvirkning og hvordan det kan styrke prosjektene.

Det er også lagt opp til en-til-en samtaler om enkeltsøknader til EU. Om dette er av interesse, bes det om at «Project Outline» (lenke i høyre marg) sendes til bn@rcn.no en uke før seminaret finner sted.

Tid: 7. februar 2018 kl. 10:30–15:00.
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssykehus

Informasjon og program.
Påmelding.

Om du har spørsmål, kan du kontakte Amra Grudic-Feta ved K2: amra.grudic@uib.no / 55 97 46 71.

Foredrag om hjernens vannveier | 30. januar

Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Tekna inviterer til foredrag i Bergen om «Hjernens vannveier».

Foredragsholder: Marie Rognes, avdelingsleder, Simula Research Laboratory.
Tid: tirsdag 30. januar kl. 19:00.
Sted: Nansensenteret på Marineholmen, Thormølens gate 47, Bergen.

Møtet er åpent for alle interesserte.

De som vil delta på et enkelt måltid etter foredraget, må melde seg på til post@ntva.no innen torsdag 25. januar. Måltidet er gratis.

Nærmere informasjon om foredraget finnes her.

Med vennlig hilsen

Lars Thomas Dyrhaug
generalsekretær NTVA

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 11 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Et godt nytt undervisningsår

Til alle K2-ansatte: Velkommen til godt nytt undervisningsår! Vi trenger dere på alle de nivåer/program vi driver undervisning; fra planlegging, tilrettelegging (administrativt eller praktisk) til gjennomføring av aktuell undervisning. Takk til alle sammen.

Nytt av året i medisinernes studieplan er ”Valgtermin”: I disse fire første hele ukene hvert år (januar) skal studentene kunne velge mellom ulike kurs av to-fireukers varighet. Dette spenner fra molekylærbiologi til hjerteultralyd, å lære praktisk pedagogikk med studentdrevne OSCE-stasjoner på Ferdighetssenteret til Fremtidsmedisin. Mest utagerende er gjerne kurset om Fjellmedisin, der studenten definitivt havnet på ”dypt vann”; en (frivillig) student hoppet i isvann på Landåsfjellet for å bli reddet opp og tatt hånd om av medstudentene! K2 har laget flere spennende kurs, men vi trenger flere. Det må være et mål at hvert av våre fagmiljø/forskningsgrupper tilbyr ett slikt årlig valgfritt kurs.

Den årlige studiedagen for K1/K2, som skal inspirere og forbedre vår undervisning, avholdes i år 2. mai (ETTER vårens viktigste forskningssøknadsfrist). Der vil vi vise eksempler på god studentaktiviserende undervisning, lære hvordan undervisningsportifolio bygges opp (for å dokumentere egen undervisningserfaring/kompetanse), og hvordan lage gode stasjonseksamener (OSCE). Merk datoen i din kalender allerede nå.

Apropos OSCE: 20. juni avholdes den første tellende OSCE-eksamen for alle 3. års-/6. semester-medisinerstudenter. Da skal 160 studenter gjennom 5 parallelle stasjonsløp. Dette krever et samlet bidrag fra de aller fleste vitenskapelig og undervisningsadministrativt ansatte ved fakultetet som er knyttet til undervisning innen noen av disse 6 semestrene. Vi trenger dere! Så disputaser, sommerferie eller kongresspermisjon bør ikke avvikles denne datoen.

Jone

75 millioner til et forskningsprogram innen nukleærmedisin

Tromsø forskningsstiftelse og Bergens forskningsstiftelse lyser i fellesskap ut et forskningsprogram innen nukleærmedisin. Dette er et initiativ fra Bergen og Tromsø Forskningsstiftelse, og har en ramme på inntil 75 millioner kroner fordelt på 3–5 år.

Universitetene og universitetssykehusene i Tromsø, Trondheim og Bergen inviteres til å nominere en felles søknad fra hver by. Søknadene utarbeides av de relevante fagmiljøene, og koordineres etter tema:

 • Bergen: PET Radiofarmaka
 • Trondheim: Kliniske studier
 • Tromsø: Prekliniske studier

Lenke til utlysningsteksten for programmet innen nukleærmedisin/PET finnes her.

Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen ønsker at så mange fagmiljø som mulig skal få anledning til å samarbeide om søknaden. Det inviteres derfor til et åpent møte:

Tid: 31. januar kl. 09:00–11:30
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.
Det er ikke nødvendig med påmelding.

For mer info, kontakt Tom Christian Adamsen, Senter for Nukleærmedisin/PET.

Utlysning av SPIRE-midler 2018

Forskningsadministrativ avdeling ved UiB har lyst ut midler i universitetets strategiske program for internasjonalt forsknings- og undervisningssamarbeid (SPIRE) for 2018. Programmet har som mål å støtte opp under UiBs internasjonaliseringsstrategi 2016-2022. Dette er et viktig virkemiddel for å styrke universitetets tilslag på̊ eksterne forskningsmidler og styrke faglig kvalitet gjennom internasjonalt samarbeid.

Det kan søkes om SPIRE-midler i to kategorier:

 • SPIRE-midler for internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid
 • SPIRE-gjesteforskermidler

Vitenskapelig ansatte ved UiB kan søke om SPIRE-midler. Søknader sendes gjennom institutt til fakultet. Fakultetet sender alle søknader samlet til Forskningsadministrativ avdeling. Kun søknader som har blitt vurdert, rangert og fremsendt av fakultetet innen søknadsfristen vil bli behandlet.

Se Retningslinjer for søkere. Og bruk eget søknadsskjema.

Søknadsfrist: 15. februar.

Grunnet arbeid på K2 før denne fristen, ber instituttet om at søknader sendes instituttleder senest mandag 12. februar.

Kveldsmøte om digitalisering av helsetjenesten og Lederkonferansen 2018

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) inviterer til kveldsmøte om digitalisering av helsetjenesten etterfulgt av den årlige lederkonferansen.

Kveldsmøte: Digitalisering av helsetjenesten | 7. februar

 • Innovasjon innen helsesektoren og helseteknologi, Naeem Zahid, Telenor
 • Digitalisering av helsetjenesten – hvem styrer dette? Christine Bergland, Direktoratet for e-helse
 • Hva er myndighetenes bekymringer i forhold til nye løsninger? Bjørn Erik Thon, direktør for Datatilsynet
 • Mye nytt – er dette kommet for å bli? Er legerollen på vei ut slik vi kjenner den i dag? Påvirkes spesialisthelsetjenesten? Thorleif Jansen i Kry, Daniel Sørli i Dr. Drop In m.fl.
 • Når kommer den nye teknologien i sykehusene? Hvordan bør sykehusledelsen tenke om dette? Grethe Aasved i Aleris, Marit Lind ved Universitetssykehuset Nord-Norge m.fl.

Program og påmelding.


Lederkonferansen 2018 | 8. og 9. februar

Lederkonferansen er en stor og viktig møteplass for ledere i helsetjenesten. Årlig samles flere hundre ledere for faglig påfyll, sosialt samvær og nettverksbygging.

 • Helseministerens budskap til ledere i helsetjenesten og utdeling av NSHs helselederpris
 • OUS – Norges største sykehus: muligheter og utfordringer, Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus
 • Leiing av sjukehus – gjennom endring og utvikling, Eivind Hansen, Haukeland universitetssykehus
 • Kvalitetsbyråkratiet – hjelper det? Anne-Lise Kristensen, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus
 • Når noe går galt – hva gjorde øyeavdelingen ved St. Olavs hospital? Marit Fagerli
 • Mission first, safety always, Geir Arne Mathiesen, Norsk Luftambulanse

Program og påmelding.

Ønsker du å være utstiller? Send en e-post til julie@nsh.no.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

Kine Martinez
konst. generalsekretær

Møte om medisinsk inkubator | 8. mars

Bergen og Vestlandet vil få en ny medisinsk inkubator. Som en opptakt til dette arrangeres et åpent møte torsdag 8. mars på Haukeland universitetssjukehus der interessenter innenfor forskning, klinikk, industri, forretningsutvikling og finans vil samles. Mål med arrangementet er å samle et bredt utsnitt av interessenter til en medisinsk inkubator, informere om planene, og etablere et bredt eierskap til en videre prosess.

Den medisinske inkubatoren vil bli plassert tett innpå en rekke akademiske forskningsmiljø med kort avstand til veldrevne kliniske miljø. Aktivitetene i en inkubator vil ytterligere styrke forskningssamarbeid på tvers av faglige miljø, også med aktører utenfor de offentlige organisasjonene.

Det er etablert en rekke betydelige forskningsgrupper innenfor medisinske og biomedisinske fag. Vi tror det vil være en gylden mulighet for industrien å delta her, blant annet i forbindelse med Start–up-selskaper fra forskningsaktivitet.

På møtet vil dere få høre foredrag fra lokale, nasjonale og internasjonale aktører som deler sine erfaringer og presenterer ønsker for en ny, spenstig satsing på et faglig spennende område.

Tid: 8. mars kl. 14:00–18:00.
Sted: Bikuben, Haukeland universitetssjukehus.

Helge Ræder                        Bjørn Tore Gjertsen             Jens Reigstad
UiB                                         HUS                                        BTO

Høyere suksessrate i Horisont2020 med et COST-nettverk

 

Sjansen for å lykkes med et Horisont2020-prosjekt dobles om du er medlem i et COST-nettverk, fra det europeiske gjennomsnittet på 14 % til 28 %. COST samler forskere fra flere nasjoner i nettverk som omhandler et spesifikt forskningsområde.

På denne siden finner du aktive COST-nettverk, og det kan være verdt å se gjennom de som ender i 2019-2021. Om du finner et interessant nettverk, er det to måter en kan bli medlem på:

 

 • Hvert land kan ha to representanter i hvert nettverk. Om de to plassene ikke er fullsatt, kan du vise din interesse.
 • Dersom Norge allerede har to representanter, kan en kontakte nettverket.

Er det ingen COST-nettverk innenfor ditt forskningsområde? Det er nå mulig å søke om å etablere et nytt nettverk. Det oppfordres å sende multi- og tverrfaglige søknader. Fristen er 20. april 2018.

Amra

Sommerskole i moderne metoder innen biostatistikk og epidemiologi | Juni 2018

Sommerskolen i moderne metoder innen biostatistikk og epidemiologi tilbyr innledende og avanserte kurs om medisinsk statistikk og epidemiologi og deres anvendelse innen klinisk og etiologisk forskning og folkehelse.

Kursets lærere kommer fra Harvard T.H. Chan School of Public Health, Karolinska Institutet, Bocconi University, University of Milano-Bicocca og andre europeiske universiteter.

Tid: 3.–16. juni 2018.
Sted: Castello Brandolini Colomban, Cison di Valmarino, Treviso, Italia.

Informasjon og registrering.

Tidsfrist: registrering er nå åpen, og fristen for tidlig registrering er 21. mars 2018.

Med vennlig hilsen,
Pia Holmberg
kursadministrasjon

Den svenske Barndiabetesfonden deler ut rekord mye forskningsmidler

I desember 2017 besluttet Barndiabetesfonden i Sverige å tildele 13 millioner svenske kroner til forskning innen diabetes hos barn og unge. Dette er mer enn stiftelsen har delt ut tidligere.

Midlene skal fordeles i henhold til anbefalinger fra Barndiabetesfondens vitenskapelige råd etter fjorårets utlysning og søknadsprosess.

Les mer her.

Nye publikasjoner

Her er nyere publikasjoner med bidrag fra K2 basert på siste ukes litteratursøk på PubMed (og eventuelt artikler som ikke har vært med i tidligere lister). Denne gangen inkluderer listen totalt 15 nyere publikasjoner. Oppføringene forekommer i den rekkefølgen de er mottatt fra NCBI. Hvis du har publikasjoner som ikke er inkludert i denne eller tidligere lister, sendes referansene til Johnny Laupsa-Borge.

Les videre

Godt nyttår!

Jula og fridagene i enden av året er over. Det har vært en travel tid – alt mulig skal fikses og ordnes til noen få, intense dager. Men det har for de fleste gitt opplevelse av høytid og mulighet til ettertanke, refleksjon og samvær med dem en er glad i.

Like før jul ble kabalen lagt for lederteamet. Foruten meg selv blir det:
– Visestyrer: Dr. med. Eystein Husebye
– Visestyrer forskning: Ph.D. Silke Appel
– Visestyrer undervisning: Cand. med. PhD Jone Trovik
– Visestyrer innovasjon: Ph.D. Emmet Mc Cormack
– Administrasjonssjef: Siv. øk. Julie Stavnes

Eystein Husebye er godt kjent for de fleste. Han er professor og overlege i endokrinologi, leder Forskningsgruppe for endokrin medisin, og leder KG Jebsen-Senter i autoimmune sykdommer. Han har vært visestyrer flere år samt konstituert leder, og sikrer kontinuitet i lederteamet.

Silke Appel er professor, gruppeleder ved Broegelmann forskningslaboratorium og leder for kjernefasiliteten for flowcytometri. Hun sitter også i instituttrådet.

Jone Trovik er professor, overlege i gynekologi og obstetrikk, og tilhører Forskningsgruppe for gynekologisk kreft. Hun har vært konstituert leder ved K2 i høst, og før det var hun visestyrer for undervisning.

Emmet Mc Cormack er professor og emneansvarlig i galenisk farmasi. I tillegg har han erfaring når det gjelder etablering og drift av forskningsbaserte selskap.

Julie Stavnes er også godt kjent. Hun er siviløkonom fra NHH og har vært administrasjonssjef ved K2 siden 2015.

Jeg benytter anledningen til å takke for at dere er villig til å bruke tid og krefter for K2. Lederteamet spenner vidt faglig sett, involverer både medisinere og ikke-medisinere, og inkluderer farmasi, som er et eksempel på de mange undervisningsfagene utenom medisin. Videre er det innført en visestyrer for innovasjon siden det for tiden er fokus på innovasjon, og for å matche satsingen på fakultetsnivå. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere og administrasjonen for øvrig på K2 i årene som kommer!

Pål

Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer

Fakultetet har framlagt utkast til nye retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

Saken er vedlagt her.

Fakultetet ber om at instituttledere og administrasjonssjefer leser saken grundig, formidler retningslinjene videre ved eget institutt, og tar med spørsmål/kommentarer til ett av de første instituttledermøtene på nyåret der retningslinjene og forskningsetikk blir tema.

Utlysing av Erasmus+ Mobilitet i verden 2018-19

Europakommisjonen og SIU har lyst ut Erasmus+ for 2018. Utlysinga opnar mellom anna for søknad om midlar til mobilitetstiltaket Erasmus+ International Credit Mobility (Mobilitet i verden). Dei viktigaste endringane i ordninga i årets utlysing i forhold til fjoråret er som følgjer:

 • Programmet opnar no for praksisplassmobilitet både til og frå partnarland
 • Stipendsats for studentar har gått opp frå 850€ til 900€
 • Stipendsats for tilsette (undervisning eller opplæring) har gått opp frå 160€ til 180€ per dag.

Prosess fram mot UiB-søknad

Det blir lagt opp til følgjande prosess fram mot innsending av søknad:

 • januar. Frist for institutta/fakulteta til å melde inn til SA i ephorte aktuelle landprosjekt som skal vere med i søknaden. Deltaking i søknaden må ha støtte frå institutt/fakultet.
 • januar kl. 13:00–14:30. Skrivestove i Møterommet, Internasjonalt Senter. Dette vil vere eit tilbod til dei som skal lage tekstane til landprosjekta.
 • januar. Frist for innlevering av tekstar til søknaden til SA.
 • februar. Frist for innsending av søknad.

For spørsmål angåande Erasmus+ Mobilitet i verden ber vi dykk ta kontakt med Helge Bjørlo på Studieadministrativ avdeling.

Invitasjon til kortprogram for nye ledere | 21. februar og 7. mars

HR-avdelingen ønsker å invitere alle nye ledere ved UiB til å delta på kortprogrammet for nye ledere. Dette er et program/kurs for alle nye ledere med personalansvar (ansatt siste 12 måneder). Deltakerne vil få oversikt og praktisk innføring i støttesystemer fra sentrale avdelinger. Kurset går over to hele dager, og deltakerne forventes å delta begge dager.

Tema: Lederoppgaver innen forskningsadministrasjon, studieadministrasjon, økonomi, personal, kommunikasjon, IT og eiendom.

Tid: 21. februar og 7. mars: begge dager kl. 09:00–15:45
Sted: Muséplass, møterom A+B (kjelleren)

Mer informasjon og påmelding

Med vennlig hilsen
Grete Birkenes
seniorkonsulent, HR-avdelinga
Universitet i Bergen
Tlf.: 55 58 29 96

SLATE | Centre for the Science of Learning and Technology | Gjesteforelesning

SLATE (Centre for the Science of Learning and Technology) samarbeider med et stort og viktig forskningsmiljø ved Universitetet i Maastricht som jobber med simulering/trening i helse-/medisinfagene. Professor Jeroen van Merrienboer og Anneke van der Niet (postdoktor) kommer til Bergen i januar. I den forbindelse inviterer SLATE til en gjesteforelesning:

Affordance perception in a simulated emergency care situation using eye-tracking and video data

Foreleser: Anneke van der Niet
School of Health Professions Education, Maastricht University

Tid: 11. januar kl. 14:15–15:30
Sted: SLATE, Vektergården, Christiesgate 13, 3. etasje

Alle med interesse for simulering og ny teknologi i utdanning oppfordres til å komme.

Med vennlig hilsen
Professor Steinar Hunskår, MD, PhD
Prodekan for utdanning
Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen

Les videre

Pedagogikk for ansatte i små stillingsprosenter

Våren 2018 tilbyr fakultetet et kurs i medisinsk didaktikk (5 stp.) rettet mot de vitenskapelige ansatte. Dette er et universitetspedagogikkurs som godkjennes som del av basiskompetansen.

Kurset gir en innføring i universitetspedagogiske prinsipper og verktøy for vitenskapelig ansatte ved MED. Det retter seg spesielt mot ansatte i 50 prosent stilling eller mindre; denne ansattgruppen har mange undervisningsoppgaver, men på grunn av stillingsprosenten er det ingen krav om pedagogisk basiskompetanse, slik det er for ansatte i mer enn 50 prosent.

Informasjon om emnet.
Påmelding.
Påmeldingsfrist: 1. februar.

Med vennlig hilsen
Monika Kvernenes
førsteamanuensis, medisinsk pedagogikk
Enhet for læring, Det medisinske fakultet, UiB
Tlf: 55 58 65 99