Stikkordarkiv: 35/2015

“Jeg er allergisk for alt som kalles obligatorisk!”

Jone Trovik, portrett til disputasUttalelsen kom fra en for øvrig sindig professorkollega da jeg diskuterte det forestående EUU seminaret (eller undervisningsdagene for vitenskapelig ansatte K1 og K2). Noten i K2Nytt 34 lød nemlig «Dagene er obligatoriske for lærere i hovedstillinger».

Forskning (vinne ny kunnskap) vektes selvfølgelig høyt i vårt universitetsmiljø og meritter måles med publikasjonspoeng, avlagte PhD grader og forskninsgpriser. Men kunnskap må formidles (undervises) og universitetet som det høyeste nivå utdanningsinstitusjon har et særlig ansvar for å gi oppdatert faglig men også pedagogisk god undervisning! Fagligheten vet vi settes høyt men hva med undervisningsmetoder? Har vi (du…) noe å lære?

På det kommende seminar (programpåmelding) får vi første dag (1.10 kl 9-12) gjennomgang av den nye studieplan for medisin. Første kull har allerede startet i høst og de skal tidlig hospitere på de kliniske avdelinger så vi møter dem snart. Selve undervisningsopplegget skal omfordeles i og mellom semestre, hva får det av betydning for din undervisning? Kliniske prosedyrer/ferdighetstrening, hvordan formidle og evaluere det? Desentral undervisning (ved Haugesund, Førde og SUS), hvem har ansvar for hva?

Dagens studenter er høyteknologisk kompetente og kontinuerlig online. Kan vi utnytte det til å forbedre vår undervisning? Andre dag (14.10) får vi del i erfaring med E-læring fra de andre tre universitetene. Canvas er det nye E-læringssystemet UiB skal benytte og Inspera vår nye digitale eksamensplattform.

For å motvirke allergia obligatoria  så avslutter vi dermed med følgende omformulerte oppfordring til alle med undervisningsforpliktelser: KOM OG LA DEG BLI INSPIRERT!

Jone Trovik

Call for Abstracts for 1:st International Conference on Pharmaceutical Bioinformatics, Pattaya, Thailand, January 24-26, 2016

Dear Colleague,

On behalf of the ICPB2016 organizing committee we would like to invite you to submit an Abstract for Oral or Poster Presentation at the 1:st International Conference on Pharmaceutical Bioinformatics to be held in Pattaya, Thailand, during January 24-26, 2016. Les videre