Kategoriarkiv: Uke 18

Ukens leder

Løypemelding om NFR sin kommende evaluering

NFR har de siste tiår gjennomført to evalueringer av norsk forskning. Nå er en tredje runde i gang. I november startet to av evalueringene opp: biovitenskap og naturvitenskap. I 2023 står de resterende fagene for tur, organisert i to løp: Én evaluering for medisin og helse, EVALMEDHELSE, der Medisinsk fakultet er med, og én for matematikk, IKT og teknologi.

Hovedmålet for evalueringen er å evaluere kvalitet og rammebetingelser for livsvitenskapelig forskning i Norge.

Det legges opp til evaluering av to nivåer: Administrative enheter og forskningsgrupper. De administrative enhetene vil for Medisinsk fakultet være instituttene, altså K2 for vår del. Når det gjelder forskningsgrupper, er det en stor fordel for K2 at vi alt har forskningsgrupper som er definert. NFR har bestemt at minstekravene for en forskningsgruppe skal være at det må minst være fem forskere hvorav minst tre i førstestilling og de må har eksistert i minst tre år. Her er det naturligvis rom for egendefinisjoner. NFR oppgir at det er ikke nødvendig å melde inn alle som er ansatt på et institutt. Det er videre mulig å slå sammen grupper som passer sammen. Inndelingen kan dermed være strategisk og en vil naturligvis rapportere på dem som utmerker seg.

NFR vil opprette en rekke ekspertpaneler som skal rapportere til et mindre antall evalueringskomiteer. Disse rapporterer igjen til en nasjonal rapportkomite.

Evalueringskriteriene er blant annet at forskningen skal ha relevans for samfunnet, være relevant for institusjonelle formål, arbeide for mangfold og likeverd og ha en solid forskningsproduksjon.

Det vil bli mer informasjon om evalueringen på Faculty Lunch som er onsdag 10. mai.

Instituttledelsen vil i samarbeid med miljøene definere forskningsgruppene som skal evalueres. Det skal lages egenevaluering for K2 og for hver forskningsgruppe. Her er det viktig at miljøene selv kommer med forslag til hvilke forskningsgrupper som skal defineres.

NFR vil gjennomføre et webinar 15. mai 14-15. Følg med her for mer informasjon.

Første frist for skjematisk tilbakemelding til fakultetet er 5. juni. Selve evalueringen vil ha en frist medio september.

 

God helg!

Boost your research potential with innovation perspectives

Most funding schemes incorporate innovation perspectives into their application templates. These are especially visible in the chapters on impact but go beyond and should be found as a red line throughout a good research project – or rather, research and innovation project.

6 June 2023 at 9.00-12.00

https://www.uib.no/ferd/161949/optimize-your-research-potential-through-innovation-competencies

The 24th Broegelmann Lecture – Peder Olofsson

Peder S Olofsson is the Head of Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutetand the Scientific Director of the Stockholm Center for Biolectronic Medicine will give the talk Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation.

Speaker: Peder S Olofsson, Division of Cardiovascular Medicine, Departmentof Medicine, Solna, Karolinska Institutet
Title: Reaching beyond innervation to map mechanisms of neural regulation of inflammation
Chair: Helena Harris
When: May 15th, 2023 at 3:00-4:00. Snacks and coffee will be provided prior to the lecture, remember to register!
Place: Auditorium B302, Sentralblokken 3rd floor, Haukeland University Hospital, Bergen

Registration: at this link  Deadline is May 8th at 12 AM

DAM-stiftelsens nye satsing

Allerede fra neste utlysning, som publiseres høsten 2023, lanseres stiftelsen den nye toårige satsingen på publiseringsformen «registrert rapport».

Det vil være valgfritt om man søker på vanlig måte eller som registrert rapport, men søkere garanteres en litt høyere sjanse for innvilgelse dersom de velger å publisere forskningen sin som registrert rapport.

Torsdag 4. mai gjennomførte Dam webinar om den nye satsningen. Opptak av webinaret vil bli tilgjengeliggjort på Stiftelsen Dam sine nettsider under.

Nettsider for Stiftelsen Dam

Her får du høre hva en «registrert rapport» er, hvorfor Dam satser på det og hva du må tenke på om du vil søke.

 

Panopto – Opptak og deling av undervisningsvideoer

UiB innfører våren 2023 Panopto, en ny tjeneste for undervisningsvideo. I første fase erstatter Panopto Kaltura, som er tjenesten bak «Emnets videoer» og «Mine videoer» i Mitt UiB. På sikt er målet at Panopto også erstatter dagens programvare i videonotatløsningen, som styrer opptak og strømming i undervisningsrom.

Med Panopto forventer vi bl.a.

  • En mer stabil videotjeneste
  • En forbedret og forenklet brukeropplevelse for undervisningsvideo ved å bruke samme tjeneste til både skjermopptak og opptak i undervisningsrom
  • Tilnærmet lik funksjonalitet og integrasjon med Mitt UiB som før
  • Mer universelt utformede undervisningsvideoer gjennom et integrert verktøy for teksting av video
  • Enklere administrasjon av automatiske sletterutiner

Panopto benyttes i dag ved over 20 institusjoner i UH-sektoren. UiB kjøper tjenesten gjennom Sikt sin rammeavtale.

Les mer her.

Info om grunnlag for endringen og tidsplan:
Overgang til videotjenesten Panopto
Overgang til videotjenesten Panopto Overgang til videotjenesten Panopto – tidsplan

Webinar: Pedagogisk bruk av digital teknologi i høyere utdanning

Universitets- og høgskolesektoren møter forventinger om økt og mer systematisk og hensiktsmessig bruk av digitale verktøy, særlig innen den pedagogiske virksomheten.

Sammen med Universitetet i Oslo og Høgskolen i Innlandet, gjennomfører NIFU et forskningsprosjekt om digital teknologi og studenters læring. Prosjektet er finansiert av HK-dir, i samarbeid med Sikt og NOKUT.

På webinaret 11. mai kl. 09.00 presenterer NIFU et notat om hvordan digital teknologi brukes i høyere utdanning, påfulgt av diskusjon.

Påmeldingsfrist: tirsdag 9. mai. Les mer og meld deg på.

Interested in the development of European health data space?

The TEHDAS joint action invites experts, professionals and decision-makers in health sector across Europe to the final event of the project to learn about the results and to discuss the development of European health data space. The hybrid event will take place on 14 June 2023. We will focus on the current developments of the European health data space.

https://tehdas.eu/event/tehdas-stakeholder-forum-2023/

ChatGPT – hva er greia?

Populærvitenskapelig foredrag i biblioteket

ChatGPT og andre kunstig intelligens-verktøy er kommet for å bli. Hvordan skal du som student forholde deg til dette? Hva kan ChatGPT være nyttig til? Hvilke forholdsregler bør du ta? Førstebibliotekarer Kjersti Enerstvedt og Hege Folkestad vil snakke om dette og mer til, i denne spesialutgaven av Kunnskapseplet.

11.05.2023 – 14.15–15.00
Bibliotek for matematisk-naturvitenskapelige fag, Realfagsbygget
https://www.uib.no/ub/162069/chatgpt-hva-er-greia

How to write competitive proposals for the ERC Synergy Grant

The competition for ERC Grants can be daunting, but UiB has many examples of researchers who have won and enjoy the academic freedom of an ERC grant. Find out how to best prepare your application with this digital workshop. Synergy Grants are open to all researchers regardless of years of experience. Synergy Grants are designed for a group of two to a maximum of four Principal Investigators (PIs) to work together and bring different skills and resources to tackle ambitious research problems. One will be designated as the corresponding PI (cPI).

14.06.2023 – 09.00–15.06.2023 – 11.30
Digital: Zoom
Katie Anders
Påmeldingsfrist: 13.06.2023 – 23.59

More info or registration here.

Rekruttering til OSKE

Vil du være med på en gøyal dag? Vi trenger administrative støttespillere OSKE6, 14. juni!

Vi trenger fortsatt administrative personer til å delta i praktisk OSKE den 14. juni. Hvis du har mulighet til å stille opp i et par timer, vil det være til stor hjelp.

Dette er en gøy dag da hele fakultetet er i sving, og vi håper at du vil være med på å gjøre dette til en suksess. Er du interessert? Kontakt Mareike Mannigel for å melde deg som administrativ.

Vi sees!


Foto: Paul André Sommerfeldt

Workshop – Social media for researchers

This workshop will show you how to use social media to extend your own impact, network with your peers, and get access to opportunities in both academia and industry.

Participants will learn how to exploit the platforms Twitter and LinkedIn as professional tools, and to avoid unnecessary distractions.

The workshop is organised by UiB Ferd Career Center for Early Stage Researchers, at May 25th, 2023.

Get more info and register (by May 19th) here.

Digital Helse – dager 24-25. mai 2023 i Bergen

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor.

Vi ønsker deltagere fra hele landet velkommen til Bergen og Hotel Edvard Grieg, 24. og 25. mai!

Årets Digital helse-dager setter søkelys på hvordan vi kan digitalisere på en måte som gir gode helsetilbud, som avlaster personell, og som inkluderer uten å ekskludere. Konferansen fremmer innbyggernes perspektiv, og utforsker hva kommune, sykehus, forskning, utdanning og næringsliv kan få til sammen.

https://www.smartcarecluster.no/events/2022/11/digital-helse-dager

Jubileumsseminar – Det gode arbeidsmiljø

Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet ?
Digitalt frokostseminar torsdag 25.mai på Zoom kl.0830-1000

Arbeidsmiljø – helse – trivsel

Arbeidsmiljø handler om hvordan vi organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet vårt.

Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse, medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse, god kommunikasjon, mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel.

Gjennom frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet? ønsker vernetjenesten ved UiB å sette søkelys på betydningen av faktorer som bygger et godt arbeidsmiljø.

Den 25.mai har frokostseminarserien Arbeidsliv i endring – hva med arbeidsmiljøet jubileum. Vi feirer både at det er 5 år siden vernetjenesten arrangerte det første frokostseminaret, og at det kommende frokostseminaret er det 20. seminaret i rekken.

Arbeidet vårt er en viktig del av livet, og ifølge STAMI trives ni av ti nordmenn på jobb. Det er viktig med trivsel på arbeidsplassen siden vi tilbringer så mye tid der sammen med kollegaer. Et godt arbeidsmiljø virker positivt inn på både helse, motivasjon og sykefravær blant ansatte. Arbeidsmiljø omhandler både det fysiske, det organisatoriske, det psykososiale, det ergonomiske samt det kjemiske og biologiske arbeidsmiljøet. I forhold til sykefravær er muskel- og skjelett plager, altså smerter i nakke, skuldre og korsrygg, det som topper sykmeldingsstatistikken.

25.mai vil vi blant annet få høre mer om hva psykologisk trygghet handler om. Vi kommer også til å få belyst temaet muskel og skjelett plager, og litt om BHT sin rolle. I Norge har verneombudet en viktig rolle å spille i arbeidsmiljøarbeidet, og verneombudsrollen og arbeidet med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet vil også bli trukket frem.  .

På jubileumsseminaret har vi invitert:

Karin Scheel seniorrådgiver ved Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog i Arbeidstilsynet

Truls F. Lillebø bedriftsfysioterapeut ved Bedriftshelsetjenesten UiB

Anette Norheim Fredly hovedverneombud ved Universitetet i Sør-Øst-Norge

Universitetsledelsen vil bidra med en hilsen.

 

Seminaret arrangeres digitalt torsdag 25.mai kl. 0830-1000 på Zoom, og du melder deg på her. Påmelding innen arbeidsdagens slutt onsdag den 24.mai  

Møteledere:
June-Vibecke K. Indrevik, universitets hovedverneombud (UHVO) UiB og
Michael P. Riisøen, vara UHVO UiB.

Informasjon med lenke og program vil bli utsendt til alle påmeldte før seminaret.

Velkommen!

Ny redaktør for K2-nytt

Hei,
Jeg har fått gleden av å ta over som redaktør av K2-Nytt etter Jens Vikse.

Mitt navn er Inga K. F. Motzfeldt, og jeg jobber i presisjonsonkologi-gruppen ledet av Bjørn Tore Gjertsen. Jeg har en bakgrunn fra molekylærbiologi og biomedisin, og arbeider for tiden med min doktorgradsavhandling som fokuserer på akutt myelogen leukemi (AML). Prosjektet omfatter både den sjeldne undergruppen av AML, kalt erytroleukemi, og AML generelt med fokus på FLT3-mutasjoner.

Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven, og fortsette det gode arbeidet med å opplyse om alt som foregår. Har du innspill til saker som skal inkluderes i K2-Nytt, send dem til meg på: Inga.Motzfeldt@uib.no.

 Ønsker alle en god helg!

Beste hilsen
Inga K. F. Motzfeldt