Author Archives: mikre2647

(Norsk) Disputas – Emma Satrell

Prøveforelesning: Fredag 16. – desember 2022 kl. 10.15

Sted: Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Oppgitt emne: «Risiko for sykdom hos barn med medfødte misdannelser i lunger og luftveier – behandling og oppfølging fra barneår og inn i voksenlivet.»

Disputas: Fredag 16. – desember 2022 kl. 12.15

Sted: Auditorium, Olavsalen, Haukeland universitetssykehus, Gamle hovedbygg, Jonas Liesvei 71

Avhandlingens tittel: «Alveolar function following extremely preterm birth»

1. opponent: Professor Kim Nielsen, Rigshospitalet, Danmark

2. opponent: Ph.d. Petra Um-Bergstrøm, Karolinska Institutet

3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Marianne Aanerud, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Valeriya Lyssenko

Åpent for alle interesserte

Dissertation – Ester Anne Kringeland

Trial Lecture:      Tuesday 06. – desember 2022 kl. 10.15
Location:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Subject:                «Impact of gender on cardiovascular risk factors and blood pressure -related heart disease»

Ester Anne Kringelands bilde

Dissertation:                     Tuesday 06. – desember 2022 kl. 12.15
Location:                              Auditorium, Kvinneklinikken, Jonas Liesvei 72
Thesis title:      «Sex differences in blood pressure in midlife: associations with risk factors and acute coronary syndromes in the Hordaland Health Studies»

  1. opponent: Professor Annika Rosengren University of Gothenburg, Sweden
  2. opponent: Professor Gianfranco Parati University of Milano-Bicocca, Italy
  3. medlem av komiteen: Professor Rune Oskar Bjørneklett, Universitetet i Bergen

Dissertation will be lead by professor Francisco Gomez Real.

Open for everyone

Pressemelding