Ukens leder

Legestudentene har desentrale praksisopphold ved Helse Stavanger, Helse Fonna og Helse Førde. Denne ordningen er nødvendig for å klare så store studentkull som vi har nå. Den er også veldig bra for studentene ved at undervisningen blir mer praksisnært enn det vi kan tilby i Bergen. Undervisere som er ansatt i Stavanger, Haugesund og Førde er også involvert i forskning som en viktig del av arbeidsoppgavene.

Det er en utfordring å sikre god og effektiv forbindelse til Bergen, og inntrykket mitt er at dette kunne vært bedre.

Alle ansatte ved K2 skal tilhøre en forskningsgruppe og en undervisningsgruppe. De administrative linjene går gjennom forsknings- og undervisningsgruppelederne. Det er derfor viktig å vite hvilke forsknings- og undervisningsgrupper den enkelte tilhører slik at alle ansatte sikres informasjonen som sendes gjennom forsknings- og undervisningsgruppene. Dersom det er uklart hvilken forsknings- og undervisningsgruppe dere tilhører, ta kontakt med Silke Appel (forskning) eller Mette Vesterhus (undervisning).

Vi har undervisningsmøter med utplasseringssykehusene to ganger årlig. Mitt inntrykk er at dette ikke er nok for at utplasseringssykehusene føler de er involvert i aktiviteten her i Bergen, spesielt når det gjelder forskning.

Vi har involvert personell ved utplasseringssykehusene på K2 Retreat, men pga. kostnaden har vi bare hatt disse møtene annethvert år. Vil en utvidelse av undervisningsmøtene med en bolk for forskningspresentasjoner være en mulighet? Vi kunne ha tematiske møter der det er presentasjoner fra begge hold.

Det er også mulig å tenke seg digitale møteplasser med tematiske presentasjoner. I alle fall burde vi i Bergen være flinkere å huske på dere ved utplasseringssykehusene slik at det alltid foreligger en Teams-lenke på møtene her i Bergen som er aktuelle for dere, og at dere inviteres – på rett mailadresse! (dette skal vi ordne).

I fjor hadde K2 40 disputaser, og i år ser det ut til å bli minst like mange. En måte å få kontakt med miljøene i Bergen på, er at de vitenskapelig ansatte stiller som custos ved disputaser. Jeg vil benytte anledningen til å takke personell spesielt i Stavanger for at de har stilt på flere!

Jeg vil også oppfordre forsknings- og undervisningsgruppelederne om å være mer aktive mht. å tenke på og involvere personell fra utplasseringssykehusene.

Jeg tror vi har mye å vinne på et tettere samarbeid mellom moderinstituttet og utplasseringssykehusene! Kom gjerne med forslag!

Ha en riktig god helg.
Pål

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *