Webinar om kontroll med kunnskapsoverføring

Tirsdag 15. november 2022 kl. 10:00-11:00,

Zoom Webinar.

Beredskapsrådet, Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning – Sikt og PST inviterer forsknings- og utdanningsvirksomhetene til erfaringsdeling om eksportkontroll.

Beredskapsrådet, Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning – Sikt og PST inviterer forsknings- og utdanningsvirksomhetene til erfaringsdeling om hvordan det jobbes med det gjeldende eksportkontrollregelverket i sektoren.

Sammen med dere vil vi løfte frem ulike praktiske problemstillinger og muligheter knyttet til dagens gjeldende regelverk. Hensikten er at vi i fellesskap kan dele gode løsninger og redusere noe av usikkerheten som mange av virksomhetene kjenner på.

Webinaret vil ikke være en arena for å diskutere de foreslåtte endringene i eksportkontrollregelverket, eller for å drøfte enkeltsaker.

Målgruppen for webinaret er alle som jobber med eksportkontrolltematikken i forsknings- og utdanningsvirksomhetene, uavhengig av tilnærming. For at webinaret skal treffe godt på hensikten, har vi lagt inn mulighet i påmeldingen for å dele hva dere erfarer som utfordringer og mulige løsninger i dag.

Meld dere på her https://nettskjema.no/a/292370  (krever Feide-pålogging)

https://www.uis.no/nb/arrangementer/webinar-om-kontroll-med-kunnskapsoverforing

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *