Senter for translasjonell epidemiologi (TRACE) – utlysning

TMS har satt av 18 millioner kroner til en slik satsing og har invitert UiB til å nominere et begrenset antall forskningsprosjekter som kan støtte opp om senterets målsettinger og bidra til å forme senteret i ønsket retning de kommende årene.

TRACE har som mål å videreutvikle det epidemiologiske fagfeltet ved å etablere nye samarbeid som involverer forskere med bakgrunn i biomedisin, bioinformatikk og klinisk medisin, i tillegg til epidemiologi og medisinsk statistikk. Ved å bygge broer mellom laboratoriebasert og populasjonsbasert forskning har senteret som mål å oppnå større forståelse av årsakene til ikke-smittsomme sykdommer.

Les mer om utlysningen her

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *